Архітектурно-планувальні рішення

Архітектурно-планувальні рішення
промислового вузла

Загальна містобудівна ситуація розміщення промислового вузла. Архітектурно-планувальні рішення схеми генерального плану промислового вузла, що забезпечують функціональні й технологічні зв’язки промвузла й селитебной території міста.

Обґрунтування схеми розміщення окремих підприємств і загальвузлових об’єктів на забудовуваній території (функціональне зонирование території промислового вузла в цілому й окремих підприємствах, прокладка комунікацій і т.п.). Розвиток промислового вузла в цілому, а також окремих підприємств і загальвузлових об’єктів. Дані по використанню території промислового вузла.

Розміщення об’єктів житло-цивільного будівництва для підприємств, включених до складу промвузла. Транспортні планувальні зв’язки між житловими районами й промисловим вузлом. Організація єдиної системи обслуговування працюючих на підприємствах промислового вузла. Основні положення по уніфікації об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, блокуванню будинків і споруджень підприємств, включених до складу промислового вузла.

Об’ємно-просторова організація забудови (архітектурна композиція) промислового вузла й ув’язування її із забудовою селитебной території.

Інженерно-технічні заходи щодо цивільної оборони.

Розділ В. Пропозиції по створенню загальвузлових об’єктів

На основі розроблених спеціалізованими проектними організаціями окремих частин схеми генерального плану по транспорті, водопостачанню й каналізації, теплопостачанню, електропостачанню, газопостачанню, повітропостачанню, слабкострумовому господарству й іншим загальвузловим об’єктам у розділі В загальній пояснювальній записці приводяться короткі відомості про рішення по створенню загальвузлових об’єктів, з обґрунтуванням їхньої потужності, основних параметрів і технічних характеристик, а також визначені місця їхнього розташування.

У розділі вказується зведена відомість потреби підприємств промислового вузла в послугах загальвузлових об’єктів. Перелік і склад загальвузлових об’єктів, їхньої потужності й інших характеристик, у тому числі дані про черговість їхнього будівництва. Загальна вартість будівництва загальвузлових об’єктів і орієнтовні розміри засобів участь на паях окремих підприємств у їхньому будівництві зі зразковим розподілом цих засобів по роках і об’єктам (прил. 4).

Пропозиції про головних забудовників загальвузлових об’єктів і обґрунтування цих пропозицій.

Пропозиції по організації й кооперуванню транспорту, складського господарства, водопостачання, каналізації, енергопостачання, допоміжних виробництв і господарств, а також по передачі в експлуатацію побудованих загальвузлових об’єктів.

Пропозиції по створенню загальних об’єктів культурно-побутового обслуговування працюючих на підприємствах промислового вузла, пожежної охорони, цивільної оборони, суспільного й науково-технічного центра. Місця розташування цих об’єктів і їхні основні параметри (місткість, пропускна здатність та ін.).

Пропозиції по інженерній підготовці території промислового вузла (вертикальне планування й відвід поверхневих вод, зміцнення укосів прибережних територій, захист від селевих потоків, сніжних лавин, зсувів і т.д. ).

Техніко-економічні обґрунтування ухвалених рішень, що підтверджують необхідність проектування й будівництва загальвузлових об’єктів.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code