ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
     Стаття 21. Єдина транспортна система України 
     Єдину транспортну систему України становлять:
     транспорт загального  користування  (залізничний,   морський, 
річковий,    автомобільний   і   авіаційний,   а   також   міський 
електротранспорт, у тому числі метрополітен);
     промисловий залізничний транспорт;
     відомчий транспорт;
     трубопровідний транспорт;
     шляхи сполучення загального користування.
     Єдина транспортна   система   повинна   відповідати   вимогам 
суспільного виробництва та національної безпеки,  мати розгалужену 
інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у 
тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів  до 
транспортування,    забезпечувати    зовнішньоекономічні   зв\’язки 
України. 
     Стаття 22. Залізничний транспорт і його склад 
     До складу  залізничного   транспорту   входять   підприємства 
залізничного  транспорту,  що  здійснюють  перевезення  пасажирів, 
вантажів,  багажу,  пошти,  рухомий склад залізничного транспорту, 
залізничні  шляхи  сполучення,  а  також  промислові,  будівельні, 
торговельні  та  постачальницькі  підприємства, навчальні заклади, 
технічні   школи,   дитячі   дошкільні  заклади,  заклади  охорони 
здоров\’я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, 
проектно-конструкторські  організації,  підприємства  промислового 
залізничного   транспорту   та   інші  підприємства,  установи  та 
організації  незалежно  від  форм  власності, що забезпечують його 
діяльність і розвиток. 
     Стаття 23. Землі залізничного транспорту 
     До  земель  залізничного транспорту належать землі,  надані в 
користування підприємствам і організаціям залізничного  транспорту 
відповідно до чинного законодавства України.  До складу цих земель 
входять землі,  які є смугою відведення залізниць,  а саме  землі, 
надані  під  залізничне  полотно  та його облаштування,  станції з 
усіма  будівлями   і   спорудами   енергетичного,   локомотивного, 
вагонного,  колійного,  вантажного  і  пасажирського господарства, 
сигналізації  та  зв\’язку, водопостачання, каналізації, захисні та 
укріплюючі насадження,  службові, культурно-побутові приміщення та 
інші  споруди,  необхідні  для  забезпечення  роботи  залізничного 
транспорту.  ( Частина перша статті 23 в редакції Закону N 507-XIV 
( 507-14 ) від 17.03.99 )
     Уздовж земель  залізничного транспорту можуть встановлюватися 
охоронні  зони.  (  Частина  друга  статті  23  в  редакції Закону 
N 507-XIV ( 507-14 ) від 17.03.99 )
     Землі залізничного   транспорту   повинні   утримуватися    в 
належному  санітарному  стані  і використовуватися для вирощування 
деревини, у тому числі ділової, та кормів для тваринництва. 
     Стаття 24. Морський транспорт і його склад 
     До складу морського транспорту входять підприємства морського 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти,  судна,  судноремонтні  заводи, морські шляхи сполучення, а 
також  підприємства зв\’язку, промислові, торговельні, будівельні і 
постачальницькі  підприємства,  навчальні заклади, заклади охорони 
здоров\’я,        фізичної        культури,       науково-дослідні, 
проектно-конструкторські   організації   та   інші   підприємства, 
установи   та   організації   незалежно  від  форм  власності,  що 
забезпечують  роботу морського транспорту.
{  Стаття  24  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 25. Землі морського транспорту 
     До земель  морського  транспорту  належать  землі,  надані  в 
користування під:
     морські порти   з   набережними,   майданчиками,   причалами, 
вокзалами,   будівлями,   спорудами,   устаткуванням,    об\’єктами 
загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
     гідротехнічні споруди  і  засоби   навігаційної   обстановки, 
судноремонтні   заводи,   майстерні,  бази,  склади,  радіоцентри, 
службові та культурно-побутові  приміщення  та  інші  споруди,  що 
обслуговують морський транспорт.
     До земель  морського  транспорту   не   належать   території, 
насипані або намиті в акваторії за кошти портів.
     Спорудження на  підходах  до   портів   (каналів)   мостових, 
кабельних і повітряних переходів,  водозабірних та інших об\’єктів, 
а також спорудження радіосистем у зоні радіонавігаційних  об\’єктів 
погоджується з адміністрацією портів. 
     Стаття 26. Технічний нагляд за  суднами 
     Технічний нагляд  за суднами та їх класифікація незалежно від 
форм власності судна і його власника здійснюються  класифікаційним 
товариством,   обраним   за   пропозицією   судновласника   та  за 
погодженням  з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію  державної  політики  у  сфері  безпеки на морському та 
річковому транспорті.
{  Стаття  26  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 27. Річковий транспорт і його склад 
     До складу річкового транспорту входять підприємства річкового 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, 
ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, 
а  також підприємства зв\’язку, промислові, торговельні, будівельні 
та   постачальницькі   підприємства,  навчальні  заклади,  заклади 
охорони   здоров\’я,   фізичної   культури   та  спорту,  культури, 
проектно-конструкторські   організації   та   інші   підприємства, 
установи   і   організації   незалежно   від  форм  власності,  що 
забезпечують роботу річкового транспорту. 
     Стаття 28. Землі річкового транспорту 
     До земель  річкового  транспорту  належать  землі,  надані  в 
користування під:
     порти, спеціалізовані  причали,  пристані  і  затони  з усіма 
технічними спорудами та устаткуванням,  що  обслуговують  річковий 
транспорт;
     пасажирські вокзали, павільйони і причали;
     судноплавні канали, судноплавні, енергетичні та гідротехнічні 
споруди, службово-технічні будівлі;
     берегоукріплювальні споруди і насадження;
     спеціальні насадження для вирощування деревини,  в тому числі 
ділової;
     вузли зв\’язку, радіоцентри і радіостанції;
     будівлі, берегові  навігаційні  знаки  та  інші  споруди  для 
обслуговування    водних     шляхів,     судноремонтні     заводи, 
ремонтно-експлуатаційні      бази,      майстерні,     судноверфі, 
відстойно-ремонтні  пункти,  склади,  матеріально-технічні   бази, 
інженерні мережі,  службові та культурно-побутові приміщення, інші 
об\’єкти, що забезпечують роботу річкового транспорту.
     Для робіт,   пов\’язаних   із   судноплавством  і  сплавом  на 
внутрішніх  водних  шляхах, поза населеними пунктами виділяється у 
встановленому  порядку  берегова  смуга.  Землі берегової смуги не 
вилучаються у землекористувачів і використовуються  відповідно  до 
чинного законодавства України. 
     Стаття 29. Технічний, класифікаційний і судноплавний 
                нагляд за  річковими суднами 
     Технічний  та  класифікаційний  нагляд  за  річковими суднами 
здійснюється  класифікаційним товариством у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.
     Державний  нагляд  за  безпекою  судноплавства річкових суден 
здійснюється  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію  державної  політики  у  сфері  безпеки на морському та 
річковому транспорті.
{  Стаття  29  в  редакції  Закону  N  5502-VI  (  5502-17  )  від 
20.11.2012 } 
     Стаття 30. Автомобільний транспорт і його склад 
     До складу   автомобільного  транспорту  входять  підприємства 
автомобільного  транспорту,  що  здійснюють перевезення пасажирів, 
вантажів, багажу, пошти, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, 
рухомий  склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні 
підприємства,   а   також  автовокзали  і  автостанції,  навчальні 
заклади,  ремонтно-будівельні  організації  та  соціально-побутові 
заклади,  інші підприємства, установи та організації незалежно від 
форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code