Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті

Повноваження центрального органу виконавчої 
                 влади, що забезпечує реалізацію державної 
                 політики з питань безпеки на наземному транспорті 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики з питань безпеки на наземному транспорті: 
     веде  облік  та  здійснює  аналіз  причин  катастроф, аварій, 
дорожньо-транспортних    пригод    на   автомобільному,   міському 
електричному, залізничному транспорті; 
     розробляє  профілактичні  заходи  щодо запобігання виникненню 
катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, 
міському  електричному,  залізничному  транспорті  та контролює їх 
виконання; 
     веде  облік  пожеж  на автомобільному, міському електричному, 
залізничному транспорті; 
     здійснює   нагляд   за  дотриманням  вимог  щодо  запобігання 
забрудненню  навколишнього  природного  середовища  автомобільним, 
залізничним транспортом; 
     здійснює  державний  нагляд  (контроль)  за додержанням вимог 
законодавства,  норм  і  стандартів  на  автомобільному,  міському 
електричному, залізничному транспорті; 
     готує   пропозиції   щодо   призначення   органів   з  оцінки 
відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у 
сфері    автомобільного,   міського   електричного,   залізничного 
транспорту,   бере   участь   у   розробленні  проектів  технічних 
регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного 
регулювання  у  цій  сфері,  організовує  підготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності; 
     проводить    технічне   розслідування   дорожньо-транспортних 
пригод,  катастроф,  аварій,  подій  на  автомобільному,  міському 
електричному, залізничному транспорті; 
     здійснює  інші  повноваження, визначені законами та покладені 
на нього Президентом України.
{  Закон  доповнено  статтею  16-2  згідно  із  Законом  N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 16-3. Повноваження центрального органу виконавчої 
                  влади, що забезпечує реалізацію державної 
                  політики у сфері безпеки на морському та 
                  річковому транспорті 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної  політики  у  сфері  безпеки  на  морському та річковому 
транспорті: 
     веде облік і здійснює аналіз причин катастроф, аварій, пригод 
на морському та річковому транспорті; 
     розробляє  профілактичні  заходи  щодо запобігання виникненню 
катастроф,  аварій, пригод на морському та річковому транспорті та 
контролює їх виконання; 
     веде  облік  пожеж  на  морському  та  річковому  транспорті; 
     здійснює   контроль  за  укладенням  договорів  обов’язкового 
страхування  відповідальності  суб’єктів  перевезення  небезпечних 
вантажів морським та річковим транспортом; 
     здійснює   нагляд   за  дотриманням  вимог  щодо  запобігання 
забрудненню   навколишнього   природного  середовища  морським  та 
річковим транспортом; 
     здійснює  державний  нагляд  (контроль)  за додержанням вимог 
законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті; 
     готує   пропозиції   щодо   призначення   органів   з  оцінки 
відповідності  на проведення робіт з підтвердження відповідності у 
сфері морського та річкового транспорту, бере участь у розробленні 
проектів  технічних регламентів та інших нормативно-правових актів 
з   питань   технічного   регулювання  у  цій  сфері,  організовує 
підготовку  та  підвищення  кваліфікації  фахівців з підтвердження 
відповідності; 
     веде   журнал   обліку   суден   (крім   риболовних   суден), 
зареєстрованих  у Державному судновому реєстрі України та Судновій 
книзі  України,  розміщує  зазначені  дані  на  своєму  офіційному 
веб-сайті; 
     здійснює   державний   контроль   і   нагляд  за  дотриманням 
законодавства  про  судноплавство на суднах, у морських і річкових 
портах,  територіальних  та внутрішніх водах, на внутрішніх водних 
шляхах України; 
     здійснює   контроль   за  забезпеченням  безпеки  перевезення 
вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах; 
     здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил користування 
засобами  морського  та  річкового  транспорту,  охорони порядку і 
безпеки  руху  на  морському та річковому транспорті, утримання та 
експлуатації баз (споруд) для стоянки маломірних суден, а також за 
дотриманням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації суден на 
внутрішніх  водних  шляхах і щодо забезпечення збереження вантажів 
на морському та річковому транспорті; 
     здійснює  контроль  навігаційно-гідрографічного  забезпечення 
судноплавства  в територіальному морі, внутрішніх морських водах і 
на внутрішніх водних шляхах України; 
     реєструє  судна  в  Державному  судновому  реєстрі  України з 
видачею  свідоцтва  про  право  плавання  під  Державним  Прапором 
України  (судновий  патент)  та  реєструє  судна  в Судновій книзі 
України   з   видачею  суднового  білета  і  видає  свідоцтва  про 
виключення   відповідних  суден  з  Державного  суднового  реєстру 
України  та  Суднової  книги  України  (крім  риболовних  суден) у 
порядку, визначеному законодавством; 
     здійснює контроль за виконанням міжнародних договорів України 
з  безпеки  судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища із суден, що плавають під Державним Прапором 
України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден); 
     здійснює  контроль  держави  порту за відповідністю суден, що 
заходять  у  порти  України, територіальне море та внутрішні води, 
незалежно  від  їх  прапора,  стандартам  безпеки  мореплавства та 
запобігання  забрудненню  навколишнього  природного  середовища із 
суден; 
     перевіряє   готовність   аварійно-рятувальних   служб,  служб 
загальної  безпеки  відомчої  пожежної  охорони  на  морському  та 
річковому   транспорті   до  проведення  робіт  із  запобігання  і 
ліквідації  наслідків  аварій,  пожеж, актів тероризму, піратства, 
катастроф та інших пригод; 
     здійснює  контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, 
підвищення  кваліфікації  та  проведення  дипломування  плавскладу 
морських,  річкових  і  маломірних  суден,  працівників  берегових 
підприємств   морського   і   річкового  транспорту,  робота  яких 
пов’язана  із  забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням 
забрудненню навколишнього природного середовища із суден; 
     здійснює  видачу  посвідчення  судноводія  малого/маломірного 
судна  ( z0831-13 ), торговельного судна, яке допущено до плавання 
судноплавними   річковими  внутрішніми  водними  шляхами  України, 
посвідчення  державного  морського лоцмана, посвідчення державного 
річкового   лоцмана,   посвідчення   лоцмана  –  оператора  служби 
регулювання руху суден; 
     погоджує  правила  плавання  маломірними  суднами  на  водних 
об’єктах; 
     організовує  навчання  та  перевірку знань посадових осіб, до 
функціональних  обов’язків  яких  належать  організація  роботи із 
забезпечення  безпеки  судноплавства  на  морському  та  річковому 
транспорті і державний нагляд; 
     здійснює  реєстрацію баз для стоянки маломірних (малих) суден 
з розміщенням інформації на своєму офіційному веб-сайті; 
     здійснює  нагляд  за  функціонуванням служби регулювання руху 
суден та лоцманського проведення; 
     здійснює  державний  нагляд  за дотриманням правил реєстрації 
операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках; 
     здійснює видачу синопсиса судна; 
     здійснює контроль за функціонуванням систем радіонавігації та 
спостереження  морської  рухомої  служби,  у тому числі Глобальної 
морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки; 
     здійснює  контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, 
пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України; 
     здійснює  контроль  і  нагляд за забезпеченням функціонування 
системи  дальньої  ідентифікації  та контролю за місцезнаходженням 
суден під Державним Прапором України; 
     здійснює  загальне  керівництво  та контроль за дипломуванням 
спеціалістів морського флоту; 
     реєструє  лінії  закордонного плавання та розміщує відповідну 
інформацію на своєму офіційному веб-сайті; 
     видає   відповідно   до   законодавства   суднові  документи; 
     виконує  функції  експертної  організації  з  питань  безпеки 
судноплавства,  запобігання  забрудненню  навколишнього природного 
середовища із суден, надає експертні висновки із зазначених питань 
щодо   проектів   правил,  норм,  стандартів,  планів  і  проектів 
будівництва,  реконструкції  і  модернізації об’єктів морського та 
річкового  транспорту,  у  тому числі судноплавних шляхів, портів, 
гідротехнічних   споруд   воднотранспортного   комплексу   різного 
функціонального   призначення,   що   використовуються   з   метою 
забезпечення  безпеки  судноплавства, судноплавних шлюзів, мостів, 
підводних та надводних переходів, баз для стоянок суден, берегових 
об’єктів зв’язку, навігації, спостереження тощо; 
     видає  дозволи суднам на захід до річкових портів України під 
прапорами  держав, з якими не укладені міжнародні договори України 
про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України; 
     здійснює  інші  повноваження, визначені законами та покладені 
на нього Президентом України.
{  Закон  доповнено  статтею  16-3  згідно  із  Законом  N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 17. Трудові відносини, соціальний захист і 
                дисципліна працівників транспорту 
     Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників 
транспорту   регулюються   Кодексом  законів  про   працю  України 
( 322-08   ),   іншими  законодавчими  актами  України,  статутами 
(положеннями) про дисципліну працівників окремих видів транспорту, 
що  затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України за погодженням з 
відповідними профспілками. 
     Стаття 18. Страйки  на транспорті 
     Припинення роботи  (страйк)  на підприємствах транспорту може 
бути у разі невиконання адміністрацією підприємства умов  тарифних 
угод,   крім   випадків,   пов\’язаних  з  перевезенням  пасажирів, 
обслуговуванням  безперервно  діючих  виробництв,  а  також,  коли 
страйк становить загрозу життю і здоров\’ю людини. 
     Стаття 19. Страхування працівників, які здійснюють 
                експлуатацію транспортних засобів, а також 
                пасажирів, багажу і вантажів на транспорті 
     Умови і   порядок  страхування  працівників,  які  здійснюють 
експлуатацію транспортних засобів, пасажирів, багажу і вантажів на 
транспорті визначаються чинним законодавством України. 
     Стаття 20. Звітно-обліковий час на транспорті 
     На підприємствах транспорту, що безпосередньо беруть участь у 
перевезеннях,  встановлюється  єдиний   звітно-обліковий   час   – 
київський. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code