Завдання і заходи

Завдання і заходи 

 

     Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2. 

 

     Обсяг потреби  щодо  забезпечення  житлом  окремих  категорій 

громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 3. 

 

     Програма виконується трьома етапами. 

 

     На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається: 

 

     розроблення проектів  нормативно-правових  актів   з   питань 

впровадження    фінансово-інвестиційного    механізму    державної 

підтримки будівництва (придбання) доступного житла; 

 

     апробація механізму   фінансування   будівництва   доступного 

житла,   передбаченого   Програмою,   шляхом  реалізації  пілотних 

проектів; 

 

     здійснення заходів з подолання наслідків світової  фінансової 

кризи у житловому будівництві. 

 

     На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається: 

 

     впровадження механізму  цільового виділення земельних ділянок 

і планування територій для будівництва доступного житла; 

 

     проведення реконструкції  житлових  будинків  перших  масових 

серій,  будівель  нежитлового  призначення,  що  належать до сфери 

управління Міноборони і  МВС,  модернізація  об\’єктів  комунальної 

(соціальної) інфраструктури; 

 

     будівництво доступного житла; 

 

     формування матеріально-технічної  бази  житлового будівництва 

на основі сучасних  архітектурно-планувальних,  конструктивних  та 

технічних рішень. 

 

     На третьому  етапі  (2015-2017  роки) планується впровадження 

нового  фінансово-інвестиційного  механізму  державної   підтримки 

будівництва  (придбання)  доступного  житла,  що  дасть можливість 

збільшити обсяг такого будівництва. 

 

           Очікувані результати, ефективність Програми 

 

     Виконання Програми дасть змогу: 

 

     забезпечити житлом  265,8  тис.  сімей   шляхом   будівництва 

16,6 млн. кв. метрів його загальної площі; 

 

     впровадити новий  фінансово-інвестиційний  механізм державної 

підтримки,  спрямований на забезпечення максимальної  ефективності 

використання державних коштів; 

 

     побудувати службове  житло  для  тих  категорій громадян,  що 

мають право на користування таким житлом; 

 

     створити умови для стабільної роботи підприємств  будівельної 

галузі, збереження робочих місць. 

 

     Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4. 

 

                  Обсяги та джерела фінансування 

 

     Фінансування Програми    здійснюється   за   рахунок   коштів 

державного та  місцевих  бюджетів,  інших  джерел,  у  тому  числі 

власних коштів громадян. 

 

     Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми 

необхідні кошти  в  сумі  88499,75  млн.  гривень  без  урахування 

щорічної  інфляції.  Прогнозний  розрахунок  вартості  будівництва 

(придбання) житла на 2010-2017 роки у розрізі регіонів наведено  у 

додатку 5. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code