ПОРЯДОК переобладнання транспортних засобів

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 21 липня 2010 р. N 607 
                             ПОРЯДОК 
               переобладнання транспортних засобів 
     1. Цей Порядок визначає процедуру переобладнання транспортних 
засобів,  призначених  для експлуатації на вулично-дорожній мережі 
загального користування,  що призводить до зміни повної маси та її 
розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги 
і  потужності,  колісної  бази  чи   колісної   формули,   системи 
гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема для роботи 
на газовому моторному паливі та  альтернативних  видах  рідкого  і 
газового палива (далі – переобладнання транспортного засобу). 
     2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 
     організація з оцінки відповідності – підприємство,  установа, 
організація  незалежно  від   форми   власності,   яка   проводить 
оцінювання  відповідності  транспортного засобу,  призначеного для 
експлуатації на вулично-дорожній  мережі  загального  користування 
(далі  – транспортний засіб),  що переобладнаний,  вимогам правил, 
нормативів  і  стандартів  України,  а  також  умовам   (вимогам), 
викладеним у документі про погодження переобладнання транспортного 
засобу (далі – документ про погодження); 
     спеціально уповноважена організація – підприємство, установа, 
організація, що погоджує переобладнання транспортного засобу. 
     3. Переобладнання  транспортного засобу проводиться суб\’єктом 
господарювання,  який  має  нормативно-технічну  документацію   на 
відповідний    вид    переобладнання,    узгоджену    з   МВС   та 
Мінінфраструктури,   і   свідоцтво   про   погодження  конструкції 
транспортного  засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (у 
разі  переобладнання  п\’яти і більше транспортних засобів протягом 
року),  або  власником  такого  засобу  в індивідуальному порядку. 
{  Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 } 
     Переобладнання транспортного засобу для  роботи  на  газовому 
моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива 
проводиться  суб\’єктом  господарювання,  який  має  свідоцтво  про 
погодження  конструкції  транспортного  засобу  щодо  забезпечення 
безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання. 
     4. До переобладнання транспортного засобу  власник  або  його 
представник  подає  транспортний засіб за місцем реєстрації такого 
засобу   для   проведення    огляду    реєстраційно-екзаменаційним 
підрозділом  Державтоінспекції МВС,  за результатами якого отримує 
відповідний акт, складений за формою, установленою МВС. 
     Перед переобладнанням  транспортного  засобу  для  роботи  на 
газовому  моторному  паливі  та  альтернативних  видах  рідкого  і 
газового палива огляд такого засобу підрозділом  Державтоінспекції 
МВС не проводиться. 
     5. Для  переобладнання транспортного засобу в індивідуальному 
порядку  власник  або  його  представник   подає   до   спеціально 
уповноваженої  організації  заяву  про  погодження  переобладнання 
транспортного  засобу  (далі  –  заява  про  погодження),  в  якій 
зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, 
а також технічна та  інша  інформація,  необхідна  для  проведення 
переобладнання.  До заяви про погодження додаються копії свідоцтва 
про  реєстрацію  транспортного  засобу  та  акта  проведення  його 
огляду. 
     6. Спеціально  уповноважена  організація  розглядає заяву про 
погодження  і  визначає  технічну  можливість  та  умови  (вимоги) 
переобладнання  транспортного  засобу з урахуванням того,  що його 
конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення  безпеки 
дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. 
     Строк розгляду  заяви  про погодження не повинен перевищувати 
10 робочих днів за умови подання документів,  передбачених пунктом 
5 цього Порядку. 
     У разі  коли  подані документи оформлені неналежним чином або 
містять недостовірну інформацію,  власник або його представник має 
право  після  усунення  зазначених недоліків повторно подати заяву 
про погодження, яка розглядається в установленому порядку. 
     7. За результатами розгляду заяви про  погодження  спеціально 
уповноважена  організація  видає документ про погодження або надає 
обґрунтовану відмову  в  погодженні  переобладнання  транспортного 
засобу. 
     8. До спеціально уповноважених організацій належать: 
     державне підприємство \”ДержавтотрансНДІпроект\”; 
     Центр безпеки  дорожнього  руху та автоматизованих систем при 
МВС. 
     9. У документі  про  погодження  зазначаються  відомості  про 
транспортний   засіб  і  його  власника,  вид  та  умови  (вимоги) 
переобладнання  транспортного  засобу  з  урахуванням   того,   що 
конструкція    переобладнаного    транспортного   засобу   повинна 
відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів України. 
     10. Строк дії документа про погодження становить один  рік  з 
дня його видачі. 
     11. Спеціально   уповноважена   організація  надсилає  МВС  у 
встановленому  порядку  інформацію  про   виданий   документ   про 
погодження  для  внесення  відповідних даних до Єдиного державного 
реєстру Державтоінспекції. 
     12. Власник  транспортного  засобу   або   його   представник 
забезпечує  переобладнання транспортного засобу відповідно до умов 
(вимог), викладених у документі про погодження. 
     13.  Після  переобладнання  транспортного  засобу власник або 
його  представник  обирає  організацію  з  оцінки відповідності та 
подає  заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного 
засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів 
України,  а  також  умовам  (вимогам),  викладеним у документі про 
погодження   (далі   –   заява   про  проведення  оцінювання).  За 
результатами такого оцінювання видається: 
     сертифікат  відповідності  –  для переобладнаних автобусів та 
транспортних  засобів, які переобладнані (за винятком транспортних 
засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та 
альтернативних   видах   рідкого   і  газового  палива)  суб\’єктом 
господарювання,   що   має   нормативно-технічну  документацію  на 
відповідний    вид    переобладнання,    узгоджену    з   МВС   та 
Мінінфраструктури,   і   свідоцтво   про   погодження  конструкції 
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; 
     акт  технічної  експертизи або сертифікат відповідності – для 
транспортних  засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, 
а  також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних 
видах рідкого і газового палива.
{  Пункт  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 471 
( 471-2012-п ) від 31.05.2012 } 
     14. До організацій з оцінки відповідності належать: 
     випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації 
відповідної галузі; 
     орган з  оцінки  відповідності,  визнаний  та  призначений  в 
установленому   порядку   для  проведення  процедури  сертифікації 
транспортних засобів; 
     підприємство,   що  має  сертифікат  відповідності  державної 
системи   сертифікації   УкрСЕПРО   з  установлення  відповідності 
конструкції   транспортного   засобу,  що  переобладнаний,  умовам 
(вимогам),   викладеним   у  документі  про  погодження.  {  Абзац 
четвертий  пункту  14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 } 
     15. Організація з оцінки відповідності: 
     розглядає заяву про проведення оцінювання; 
     проводить в     установленому     порядку      випробовування 
транспортного засобу, що переобладнаний; 
     приймає рішення про підтвердження відповідності транспортного 
засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів 
України,  а  також  умовам  (вимогам),  викладеним у документі про 
погодження, чи надає обґрунтовану відмову в такому підтвердженні. 
     Відомості про організації з оцінки відповідності розміщуються 
на  інформаційних  стендах реєстраційно-екзаменаційних підрозділів 
Державтоінспекції МВС. 
     16. Строк  проведення  оцінювання  не  повинен   перевищувати 
одного місяця. 
     17. Оплата виконаних спеціально уповноваженою організацією та 
організацією з оцінки відповідності робіт здійснюється  згідно  із 
законодавством. 
     18. Перереєстрація  транспортного засобу,  що переобладнаний, 
проводиться        реєстраційно-екзаменаційним         підрозділом 
Державтоінспекції  МВС  відповідно до Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації),  зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин,  сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів 
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, 
інших   прирівняних   до  них  транспортних  засобів  та  мопедів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7  вересня 
1998 р.  N 1388 ( 1388-98-п ) (Офіційний вісник України,  1998 р., 
N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521). 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code