Організація роботи підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту в умовах надзвичайного стану

Організація  роботи  підприємств,   установ   та організацій трубопровідного транспорту  в умовах надзвичайного стану 
     До переліку  робіт,  які  виконуються  в умовах надзвичайного 
стану,  включаються  роботи,  пов\’язані  з  ліквідацією  наслідків 
стихійного   лиха   (повені,   пожежі,  замети  тощо),  аварій  та 
катастроф,  які  призвели  до  порушення  роботи   трубопровідного 
транспорту.
     Підприємства, установи та організації, а також громадяни, які 
виявили пошкодження трубопроводу чи вихід (витікання) продукту, що 
транспортується,   зобов\’язані   терміново   повідомити   про   це 
підприємство,   що  експлуатує  трубопровід,  або  місцеві  органи 
державної виконавчої влади  чи  представницькі  органи  та  органи 
місцевого самоврядування.
     Підприємства, установи   та    організації    трубопровідного 
транспорту  разом з місцевими органами державної виконавчої влади, 
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, на 
підпорядкованій   території   яких   прокладено   трубопроводи,  з 
уповноваженими  Міністерством  оборони  України  органами,  іншими 
заінтересованими підприємствами та організаціями розробляють плани 
спільних заходів щодо забезпечення умов безаварійної  експлуатації 
об\’єктів  трубопровідного  транспорту  і  виконання робіт в умовах 
надзвичайного стану,  які погоджуються з  територіальними  штабами 
Цивільної оборони України.
     Інформування населення  щодо  виникнення  умов  надзвичайного 
стану здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади.
     Плани спільних заходів щодо взаємодії в умовах  надзвичайного 
стану  затверджуються  відповідними  органами державного нагляду і 
контролю,  а також місцевими органами державної виконавчої  влади, 
представницькими органами та органами місцевого самоврядування.
     Підприємства трубопровідного   транспорту    розробляють    і 
затверджують плани ліквідації можливих аварій,  які переглядаються 
щорічно в разі заміни технологічного обладнання.
     З метою  зміцнення  обороноздатності  України та забезпечення 
взаємодії    підприємств     трубопровідного     транспорту     із 
спеціалізованими  частинами  Міністерства  оборони  України в ході 
виконання робіт в  умовах  надзвичайного  стану  при  органах,  що 
здійснюють   управління   майном   цих   підприємств,  створюється 
представництво Міністерства оборони України.
     На особливий   період   представництво  Міністерства  оборони 
України створюється також  при  відповідному  центральному  органі 
державної виконавчої влади,  яке виконує функції органу державного 
управління магістральних нафтопродуктопроводів. 
     Стаття 19. Охорона об\’єктів трубопровідного транспорту 
     Охорона об\’єктів  магістрального  трубопровідного  транспорту 
здійснюється  спеціальними відомчими підрозділами цих підприємств, 
порядок роботи яких визначається Правилами  охорони  магістральних 
трубопроводів, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
     Охорона (у тому числі  пожежна)  найбільш  важливих  об\’єктів 
трубопровідного  транспорту,  включаючи  лінійну частину,  перелік 
яких  встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України,  здійснюється 
також органами Міністерства внутрішніх справ України на договірних 
засадах. 
     Стаття 20. Відповідальність  за порушення законодавства про 
                трубопровідний транспорт 
     Порушення законодавства  України про трубопровідний транспорт 
тягне за собою встановлену законодавством  України  дисциплінарну, 
адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
     Відповідальність за     порушення      законодавства      про 
трубопровідний транспорт несуть особи, винні у:
     недотриманні вимог     Правил      охорони      магістральних 
трубопроводів;
     навмисному пошкодженні,  руйнуванні та розкраданні обладнання 
об\’єктів трубопровідного транспорту, крадіжках товарної продукції, 
що транспортується трубопровідним транспортом,  а також у завданій 
навколишньому природному середовищу шкоді;
     допущенні браку в процесі випуску  неякісних  будівельних  та 
конструкційних   матеріалів,  комплектуючого  обладнання  об\’єктів 
трубопровідного транспорту;
     чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов\’язаних з 
попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха,  аварій та 
катастроф  органами  державної  виконавчої влади,  підприємствами, 
установами та організаціями, а також окремими громадянами;
     недотриманні правил  безпеки  підприємствами  трубопровідного 
транспорту, в тому числі екологічної безпеки;
     невиконанні розпоряджень та приписів органів,  які здійснюють 
державний контроль і нагляд;
     невиконанні погоджених  планів  взаємодії  під час здійснення 
робіт в умовах надзвичайного стану.
     Законодавством України може бути встановлена відповідальність 
і за інші порушення законодавства про трубопровідний транспорт.
     Підприємства, установи  та  організації,  які  виготовляють і 
поставляють для об\’єктів  трубопровідного  транспорту  обладнання, 
труби та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість 
і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі 
приховані  дефекти,  виявлені  в  процесі експлуатації об\’єкта,  і 
відшкодовують  у  зв\’язку  з  цим  підприємствам   трубопровідного 
транспорту заподіяну шкоду згідно з чинним законодавством України.
     Будівельно-монтажна організація   протягом    першого    року 
експлуатації   об\’єкта  трубопровідного  транспорту  має  за  свій 
рахунок  усунути   виявлені   в   процесі   експлуатації   дефекти 
будівельно-монтажного характеру. 
     Стаття 21. Відшкодування шкоди та витрат 
     Місцеві органи  державної  виконавчої  влади,  представницькі 
органи та органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи 
та організації, а також громадяни зобов\’язані відшкодувати завдану 
підприємствам  трубопровідного  транспорту  шкоду  в  порядку   та 
розмірах, визначених чинним законодавством України.
     Підприємства, установи   та    організації    трубопровідного 
транспорту  згідно  з  чинним законодавством України відшкодовують 
витрати підприємствам,  установам і організаціям, які брали участь 
у  ліквідації наслідків аварій,  що виникли в умовах надзвичайного 
стану на  об\’єктах  трубопровідного  транспорту,  а  також  шкоду, 
завдану  власникам  землі  і землекористувачам.  Шкода,  заподіяна 
здоров\’ю,  а також майну громадян  внаслідок  аварій на зазначених 
об\’єктах,  підлягає  відшкодуванню  в  повному  обсязі  за рахунок 
підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code