АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
     Стаття 7. Загальна характеристика 
     Автомобільні дороги   загального   користування  є  складовою 
Єдиної  транспортної  системи  України  і  задовольняють   потреби 
суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях. 
     Автомобільні дороги  загального  користування  перебувають  у 
державній власності і не підлягають приватизації. 
     Автомобільні дороги загального користування,  які у зв\’язку з 
розширенням    меж    територій    міст    стають    частиною   їх 
вулично-дорожньої  мережі,  можуть   передаватися   безоплатно   в 
комунальну власність за рішенням Кабінету Міністрів України. 
     Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального 
               користування 
     Автомобільні дороги загального  користування  поділяються  на 
автомобільні дороги державного та місцевого значення. 
     Автомобільні дороги державного  значення  підрозділяються  на 
міжнародні, національні, регіональні та територіальні. 
     До міжнародних   автомобільних   доріг  належать  дороги,  що 
суміщаються з міжнародними транспортними коридорами та/або входять 
до   Європейської   мережі   основних,   проміжних,  з\’єднувальних 
автомобільних доріг та відгалужень,  мають  відповідну  міжнародну 
індексацію і забезпечують міжнародні автомобільні перевезення. 
     До національних  автомобільних  доріг  належать  автомобільні 
дороги,  що суміщені з національними транспортними коридорами і не 
належать  до  міжнародних  автомобільних  доріг,  та  автомобільні 
дороги, що   з\’єднують   столицю    України    –    місто    Київ, 
адміністративний центр Автономної Республіки Крим, адміністративні 
центри областей,  місто Севастополь між собою, великі промислові і 
культурні центри з міжнародними автомобільними дорогами. 
     До регіональних  автомобільних  доріг  належать  автомобільні 
дороги,  що  з\’єднують  дві  або  більше   областей   між   собою, 
автомобільні дороги,  що з\’єднують основні міжнародні автомобільні 
пункти пропуску через державний кордон, морські та авіаційні порти 
міжнародного    значення,    найважливіші   об\’єкти   національної 
культурної спадщини, курортні зони з міжнародними та національними 
автомобільними дорогами. 
     До територіальних  автомобільних  доріг належать автомобільні 
дороги,  що з\’єднують адміністративні центри Автономної Республіки 
Крим  і  областей  з  адміністративними центрами районів,  містами 
обласного  значення,   міста   обласного   значення   між   собою, 
адміністративні  центри  районів  між собою,  а також автомобільні 
дороги,  що  з\’єднують  з  дорогами  державного  значення  основні 
аеропорти,  морські  та річкові порти,  залізничні вузли,  об\’єкти 
національно-культурного     надбання     та      курортного      і 
природно-заповідного   фонду,    автомобільні    пункти   пропуску 
міжнародного та міждержавного значення через державний кордон. 
     Перелік  доріг  державного  значення  (  301-2012-п ), у тому 
числі  їх  ділянок,  що  суміщаються  з  вулицями  міст  та  інших 
населених  пунктів і фінансуються з державного бюджету, затверджує 
Кабінет Міністрів України один раз на три роки. 
     Автомобільні дороги місцевого значення поділяються на обласні 
та районні. 
     До обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, 
що  з\’єднують  адміністративні центри Автономної Республіки Крим і 
областей  з  іншими  населеними  пунктами   в   межах   Автономної 
Республіки   Крим   чи   області  та  із  залізничними  станціями, 
аеропортами,  річковими портами, пунктами пропуску через державний 
кордон,  місцями  відпочинку  і  не  належать  до доріг державного 
значення. 
     До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, 
що  з\’єднують  адміністративні  районні центри з іншими населеними 
пунктами,  інші  населені  пункти  між  собою,  з  підприємствами, 
об\’єктами   культурного   значення,   іншими  дорогами  загального 
користування у межах району. 
     Перелік доріг місцевого значення, у тому числі їх ділянок, що 
суміщаються   з   вулицями   міст   та  інших  населених  пунктів, 
затверджують Рада міністрів Автономної Республіки Крим та  обласні 
державні адміністрації один раз на три роки.
{   Стаття  8  в  редакції  Закону  N  4203-VI  (  4203-17  )  від 
20.12.2011 } 
     Стаття 9. Складові автомобільної дороги загального 
               користування 
     Складовими автомобільної  дороги  загального  користування  у 
межах  смуги  відведення  є:  земляне  полотно,  проїзна  частина, 
дорожнє  покриття,  смуга  руху,  споруди  дорожнього водовідводу, 
штучні споруди,  інженерне  облаштування:  спеціальні  споруди  та 
засоби, призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху 
(освітлення,  технологічного  зв\’язку,   вимірювання   вагових   і 
габаритних  параметрів транспортних засобів,  примусового зниження 
швидкості  руху),  об\’єкти  дорожнього  сервісу  та   архітектурне 
облаштування:  архітектурні споруди та декоративні насадження,  що 
призначені  для  забезпечення  естетичного  вигляду  автомобільних 
доріг;    технічні    засоби    організації    дорожнього    руху, 
автопавільйони,  лінійні  споруди  і  комплекси,  що  забезпечують 
функціонування    і   збереження   доріг;   елементи   санітарного 
облаштування; зелені насадження.
{  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2301-VI ( 2301-17 ) від 01.06.2010 } 
     Розміщення інших   об\’єктів  у  межах  смуги  відведення  без 
погодження з власниками доріг не допускається. 
     До складових автомобільної дороги загального користування, що 
знаходяться   за   межами   смуги   відведення,  належать  об\’єкти 
дорожнього сервісу, архітектурне облаштування, будівлі та споруди, 
що  забезпечують  її функціонування:  виробничі бази та придорожні 
кар\’єри,  лінійні  жилі  будинки,  лінійні  та  інші  споруди  для 
виконання  ремонтів  та утримання доріг,  їх збереження і контролю 
дорожнього руху,  комплекси дорожнього сервісу; поромні переправи, 
снігозахисні   споруди,   протилавинні   і  протисельові  споруди, 
уловлювальні з\’їзди;  майданчики для стоянки транспортних засобів, 
відпочинку,  видові, для складування дорожньо-будівельних та інших 
матеріалів;  нагірні канави,  випарні басейни, відкриті та закриті 
дренажні системи. 
     Стаття 10. Державне управління автомобільними 
                дорогами загального користування 
     Державне управління   автомобільними   дорогами    загального 
користування здійснює Державна служба автомобільних доріг України, 
що  є  центральним  органом  виконавчої  влади,  діяльність  якого 
спрямовується  і  координується  Кабінетом Міністрів України через 
керівника центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту 
і який має свої органи управління на місцях. 
     Стаття 11. Основні обов\’язки органу державного 
                управління автомобільними дорогами 
                загального користування 
     Основними обов\’язками     органу     державного    управління 
автомобільними дорогами загального користування є: 
     1) розроблення  державної  стратегії  та   програм   розвитку 
дорожнього   господарства,   забезпечення   їх   фінансування   та 
виконання; 
     2) розроблення пропозицій  щодо  фінансування  та  здійснення 
контролю за цільовим використанням бюджетних коштів; 
     3) розроблення  заходів  щодо  інтеграції автомобільних доріг 
загального користування до міжнародної мережі автомобільних  доріг 
та  гармонізація  технічних  норм і правил з вимогами міжнародного 
законодавства; 
     4) розробка та реалізація заходів з безпеки дорожнього руху; 
     5) забезпечення  безперервних,  безпечних,   економічних   та 
зручних  умов  руху транспортних засобів з нормативними технічними 
характеристиками і навантаженнями; 
     6)   організація   будівництва,   реконструкції,  ремонту  та 
утримання   автомобільних   доріг   за   встановленими   для   них 
будівельними нормами, державними стандартами і нормами;
{  Пункт  6  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно з Законом 
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 } 
     7) здійснення державного  регулювання  та  контролю  у  сфері 
дорожнього господарства відповідно до законодавства; 
     8) розробка   нормативів   та   методик   визначення  витрат, 
пов\’язаних з будівництвом,  реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг загального користування; 
     9) забезпечення  технічного  нагляду  за станом автомобільних 
доріг; 
     10)  виявлення  аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць 
концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах 
і  здійснення  заходів  щодо їх ліквідації; { Пункт 10 статті 11 в 
редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     11) забезпечення     дотримання     норм    природоохоронного 
законодавства у процесі  будівництва,  реконструкції,  ремонту  та 
утримання автомобільних доріг; 
     12) завчасне  оповіщення користувачів автомобільних доріг про 
строки  та  порядок  тимчасового  обмеження  або  припинення  руху 
транспортних засобів; 
     13) забезпечення     належного    маршрутного    орієнтування 
користувачів автомобільних доріг; 
     14) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг у 
зимовий період; 
     15) озеленення смуги відведення автомобільних доріг; 
     16) здійснення    статистичного   обліку   та   паспортизації 
автомобільних доріг. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code