Основні права органу державного управління автомобільними дорогами загального користування

Основні права органу державного управління автомобільними дорогами загального користування 
     Орган державного    управління    автомобільними     дорогами 
загального користування має право: 
     1) вимагати  від  користувачів  автомобільних доріг виконання 
вимог цього Закону та інших  законодавчих  та  нормативно-правових 
актів  України,  що  регулюють  функціонування автомобільних доріг 
загального користування; 
     2) вносити пропозиції  щодо  створення  державних  комісій  з 
питань  відчуження  земель  приватної та комунальної власності для 
будівництва або реконструкції автомобільних доріг; 
     3) залучати в установленому порядку спеціалістів  центральних 
та  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ і 
організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
     4)  утворювати,  у  разі  потреби,  за  погодженням  з іншими 
центральними  органами  виконавчої  влади  комісії,  експертні  та 
консультативні ради, робочі групи; 
     5) вимагати дотримання норм  природоохоронного  законодавства 
учасниками   дорожнього   руху   та   ініціювати   притягнення  до 
адміністративної відповідальності  за  забруднення  та  засмічення 
автомобільної дороги і смуги її відведення; 
     6) одержувати  в  установленому  порядку  від  центральних  і 
місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого 
самоврядування інформацію,  документи та матеріали,  необхідні для 
виконання своїх функціональних обов\’язків; 
     7) вимагати    від    користувачів    автомобільних     доріг 
відшкодування   збитків,  завданих  автомобільним  дорогам  та  їх 
складовим; 
     8) обмежувати  або  забороняти  рух   транспортних   засобів, 
навантаження на вісь,  загальна маса або габарити яких перевищують 
норми,  визначені  для  них   державними   стандартами,   у   разі 
відсутності відповідного спеціального погодження; 
     9) встановлювати  за  погодженням  з  відповідними державними 
органами  з  безпеки  дорожнього  руху  тимчасові  обмеження  руху 
транспортних  засобів  при  проведенні ремонтних та інших робіт на 
автомобільних дорогах загального користування; 
     10)  обмежувати  або  забороняти з повідомленням відповідного 
підрозділу  Міністерства внутрішніх справ України рух транспортних 
засобів  у  разі  виникнення  загрози життю або здоров\’ю учасників 
дорожнього   руху,  безпеці  вантажів  або  можливості  заподіяння 
пошкоджень  автомобільним  дорогам загального користування, у тому 
числі  за складних погодних умов; { Пункт 10 статті 12 із змінами, 
внесеними  згідно  із Законами N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     11) координувати  страхування  автомобільних  доріг,  штучних 
споруд  та  відповідальність за відшкодування збитків користувачам 
автомобільних доріг загального користування; 
     12)  приймати  рішення  щодо  введення відповідних обмежень у 
русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення 
автомобільної дороги загального користування, якщо це пов\’язано із 
забезпеченням  безпеки  дорожнього  руху  та  виконанням  робіт  з 
розширення  доріг,  а  за  погодженням  з  відповідним підрозділом 
Міністерства внутрішніх справ України – рішення щодо запровадження 
необхідних   заходів   із  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху 
відповідно  до  державних  стандартів,  норм, правил, у тому числі 
шляхом   упровадження  необхідних  технічних  засобів  організації 
дорожнього  руху;  { Пункт 12 статті 12 в редакції Закону N 586-VI 
( 586-17 ) від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     13) контролювати  стан вулиць і доріг міст та інших населених 
пунктів,  що  суміщаються  з  автомобільними  дорогами  загального 
користування та входять до Єдиної транспортної системи України, та 
здійснювати заходи щодо забезпечення їх належного стану; 
     14)   приймати   за  погодженням  з  відповідним  підрозділом 
Міністерства  внутрішніх  справ  України рішення щодо демонтування 
технічних  засобів  та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги 
відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та 
інших  нормативно-правових актів. { Статтю 12 доповнено пунктом 14 
згідно  із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008; із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 13. Відповідальність органу державного 
                управління автомобільними дорогами загального 
                користування 
     Орган державного    управління    автомобільними     дорогами 
загального користування відповідає за: 
     1) стан    автомобільних    доріг   загального   користування 
відповідно до діючих норм та фінансування; 
     2) якість робіт з проектування,  будівництва,  реконструкції, 
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування; 
     3) відшкодування  збитків  користувачам  автомобільних  доріг 
загального користування у порядку, визначеному законом; 
     4) відповідність   нормативно-правовим    актам    розміщення 
технічних засобів організації дорожнього руху, об\’єктів дорожнього 
сервісу та рекламоносіїв; 
     5) цільове  використання  бюджетних  коштів  на  будівництво, 
реконструкцію,  ремонт та утримання автомобільних доріг загального 
користування; 
     6) санітарний  та  екологічний   стан   автомобільних   доріг 
загального користування та їх смуг відведення. 
     Стаття 14. Забезпечення розвитку мережі автомобільних 
                доріг загального користування 
     Розвиток мережі автомобільних доріг  загального  користування 
має для держави пріоритетне значення. 
     У разі  необхідності  відчуження  землі,  що  є  приватною чи 
комунальною   власністю,   для   будівництва   та    реконструкції 
автомобільних  доріг  загального користування створюється державна 
комісія,  яка пропонує викуп земельних ділянок за ринковою ціною з 
урахуванням  ринкової  вартості  розташованих  на  ній будинків чи 
споруд. У разі незгоди власників із запропонованою ціною викуп цих 
земель здійснюється в судовому порядку. 
     Стаття 15. Автомобільні дороги загального 
                користування як об\’єкти концесії 
     Автомобільні дороги загального користування можуть надаватися 
в   концесію.   Відносини,  пов\’язані  з  концесійною  діяльністю, 
регулюються законами України  \”Про  концесії\”  (  997-14  ),  \”Про 
концесії на   будівництво  та  експлуатацію  автомобільних  доріг\” 
( 1286-14 ),  Земельним  кодексом  України  (  2768-14  ),  іншими 
законодавчими актами та концесійним договором. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code