Про автомобільні дороги

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                     Про автомобільні дороги 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.556 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 
                                                           ст.96 
   N  489-V  (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
   N  107-VI (  107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, 
                                                            ст.78 } 
          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 
   N  586-VI (  586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 
   N  891-VI (  891-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25,    ст.312 
   N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N  5,    ст.41 
   N 2301-VI ( 2301-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 30,    ст.401 
   N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23,    ст.160 
   N 4203-VI ( 4203-17 ) від 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30,    ст.349 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48,    ст.682 } 
 
     Цей Закон  визначає  правові,  економічні,  організаційні  та 
соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних  доріг, 
їх  будівництва,  реконструкції,  ремонту та утримання в інтересах 
держави і користувачів автомобільних доріг. 
                          Р о з д і л  I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому 
значенні: 
     автомобільна дорога  –  лінійний  комплекс інженерних споруд, 
призначений  для  безперервного,  безпечного  та   зручного   руху 
транспортних засобів; 
     архітектурне   облаштування   –   архітектурні   споруди   та 
декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного 
вигляду автомобільних доріг; 
     вулиця – автомобільна дорога,  призначена для руху транспорту 
і пішоходів,  прокладання наземних і підземних інженерних мереж  у 
межах населених пунктів; 
     дорожнє покриття   –   укріплені   верхні   шари  дороги,  що 
сприймають навантаження від транспортних засобів; 
     елементи санітарного облаштування – туалети, урни, контейнери 
для  сміття  та інше обладнання, призначене для санітарних потреб, 
розміщення  якого  здійснюється без отримання дозволів; { Статтю 1 
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 2301-VI ( 2301-17 ) 
від 01.06.2010 } 
     земляне полотно – ґрунтова конструкція автомобільної дороги; 
     інженерне облаштування  –  спеціальні  споруди   та   засоби, 
призначені   для  забезпечення  безпечних  та  зручних  умов  руху 
(освітлення,  технологічного  зв\’язку,   вимірювання   вагових   і 
габаритних  параметрів транспортних засобів,  примусового зниження 
швидкості руху тощо); 
     об\’єкти  дорожнього  сервісу  –  спеціально облаштовані місця 
для   зупинки  маршрутних  транспортних  засобів,  майданчики  для 
стоянки  транспортних  засобів,  майданчики   відпочинку,   видові 
майданчики,     автозаправні     станції,     пункти    технічного 
обслуговування,  мотелі,  готелі,  кемпінги, торговельні пункти (у 
тому  числі  малі  архітектурні  форми),  автозаправні  комплекси, 
складські  комплекси,  пункти  медичної  та  технічно-евакуаційної 
допомоги,  пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі 
та питної води,  автопавільйони,  а також інші  об\’єкти,  на  яких 
здійснюється  обслуговування  учасників  дорожнього  руху  та  які 
розміщуються на землях дорожнього господарства або  потребують  їх 
використання  для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу; { Абзац 
дев\’ятий  статті  1  в  редакції  Закону N 2301-VI ( 2301-17 ) від 
01.06.2010 } 
     орган управління   –   орган,   призначений   для  управління 
автомобільними    дорогами     (вулицями),     забезпечення     їх 
функціонування, розвитку та фінансування; 
     проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо 
призначена для руху транспортних засобів; 
     смуга відведення  –  земельні   ділянки,   що   надаються   в 
установленому порядку для розміщення автомобільної дороги; 
     смуга руху   –  смуга  проїзної  частини,  позначена  або  не 
позначена розміткою,  яка має ширину,  визначену нормами для  руху 
транспорту в один ряд; 
     споруди дорожнього  водовідводу  –  споруди,  призначені  для 
відводу поверхневих та ґрунтових  вод  від  земляного  полотна  та 
проїзної  частини  (бокові  канави,  водовідвідні канави,  нагірні 
канави, водопропускні труби, відкриті та закриті дренажні системи, 
зливова каналізація тощо); 
     технічні засоби – спеціальні технічні засоби,  призначені для 
організації  та  регулювання  дорожнього  руху   (дорожні   знаки, 
інформаційні   табло,   дорожня   розмітка,  сигнальні  стовпчики, 
транспортні та пішохідні  огородження  різних  типів,  світлофорне 
обладнання тощо); 
     штучні споруди  –  інженерні  споруди,  призначені  для  руху 
транспортних засобів і пішоходів через природні та інші перешкоди, 
а також   сталого   функціонування  автомобільної  дороги  (мости, 
шляхопроводи,  естакади,  віадуки,  тунелі,  наземні  та  підземні 
пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, розв\’язки 
доріг, підпірні стінки, галереї, уловлювальні з\’їзди, снігозахисні 
споруди, протилавинні і протисельові споруди тощо). 
     Стаття 2. Законодавство про автомобільні дороги 
     Відносини, пов\’язані  з  функціонуванням автомобільних доріг, 
регулюються цим Законом та законами  України  \”Про  дорожній  рух\” 
( 3353-12  ),  \”Про  транспорт\” ( 232/94-ВР ),  \”Про автомобільний 
транспорт\” (  2344-14  ),  \”Про  джерела  фінансування  дорожнього 
господарства  України\”  ( 1562-12 ), \”Про місцеве самоврядування в 
Україні\”   (   280/97-ВР   ),  \”Про  концесії  на  будівництво  та 
експлуатацію  автомобільних  доріг\”  (  1286-14 ) та іншими актами 
законодавства.
{  Стаття  2  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 
     Стаття 3. Сфера дії Закону 
     Дія цього   Закону  поширюється  на  відносини,  пов\’язані  з 
функціонуванням та розвитком автомобільних доріг незалежно від  їх 
призначення та форм власності. 
     Стаття 4. Міжнародні договори 
     Якщо міжнародним  договором,  згода  на  обов\’язковість якого 
надана Верховною Радою України,  встановлено інші правила, ніж ті, 
що   містяться   у   цьому   Законі,   то  застосовуються  правила 
міжнародного договору. 
     Стаття 5. Види автомобільних доріг 
     Автомобільні дороги поділяються на: 
     автомобільні дороги загального користування; 
     вулиці і дороги міст та інших населених пунктів; 
     відомчі (технологічні) автомобільні дороги; 
     автомобільні дороги на приватних територіях. 
     Стаття 6. Державна політика у сфері автомобільних доріг 
     Державну політику   і   стратегію   розвитку    всіх    видів 
автомобільних  доріг  на  території  України  здійснює центральний 
орган виконавчої влади у галузі транспорту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code