ПОРЯДОК організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      транспорту України 
                                      09.02.2004  N 75 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      22 червня 2004 р. 
                                      за N 759/9358 
 
                             ПОРЯДОК 
              організації регулярних, нерегулярних і 
                 маятникових перевезень пасажирів 
                   автомобільним транспортом у 
                     міжнародному сполученні 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Цей  Порядок  організації  регулярних,  нерегулярних   і 
маятникових   перевезень  пасажирів  автомобільним  транспортом  у 
міжнародному сполученні (далі – Порядок) визначає  основні  засади 
організації   міжнародних   регулярних,   спеціальних  регулярних, 
маятникових, нерегулярних,  транзитних перевезень  пасажирів  і  є 
обов\’язковим   для  виконання,  підприємствами  та  організаціями, 
перевізниками,  автостанціями,  автовокзалами (далі – автостанції) 
всіх форм власності і замовниками транспортних послуг.
{  Пункт  1.1  глави  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     1.2. Порядок   розроблений  відповідно  до  статті  6  Закону 
України \”Про  автомобільний транспорт\” ( 2344-14 ) (далі – Закон), 
п.  60  Правил   надання   послуг   пасажирського   автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
18 лютого 1997 року N 176  (  176-97-п  )  (у  редакції  постанови 
Кабінету Міністрів   України   від   29  січня  2003  року  N  141 
( 141-2003-п ) (далі – Правила). 
     1.3. У  цьому  Порядку  поняття,  крім  наведених  в   Законі 
( 2344-14  )  та  Правилах  (  176-97-п  ),  вживаються  в  такому 
значенні:
     міжнародні спеціальні регулярні перевезення – перевезення, що 
здійснюються з  території  однієї  держави  до  місця  тимчасового 
перебування на території іншої держави таких категорій пасажирів:
     робочих між домівкою і роботою;
     школярів і студентів з/до навчального закладу;
     транзитні міжнародні перевезення – перевезення пасажирів  без 
їх висадки або посадки територією певної країни,  які здійснюються 
за маршрутом з початковим й кінцевим пунктами в інших країнах. 
     1.4.   Мінінфраструктури  України  веде  реєстр  пасажирських 
перевізників,    яким    надане   право   здійснювати   міжнародні 
перевезення, та реєстр діючих міжнародних маршрутів.
{  Пункт  1.4  глави  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     1.5.  Для  розгляду звернень перевізників та прийняття рішень 
про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, 
продовження дії дозволів на регулярних  міжнародних  автомобільних 
маршрутах  загального користування утворюється комісія,  до складу 
якої входять представники Міністерства інфраструктури  України  та 
Державної  інспекції  України  з  безпеки  на наземному транспорті 
(далі   –   Комісія).   Склад   Комісії   затверджується   наказом 
Міністерства інфраструктури України.
     За результатами  розгляду   звернень   перевізників   Комісія 
приймає  протокол,  який  затверджується наказом Мінінфраструктури 
України (далі – рішення Комісії).
{   Главу   1   доповнено  новим  пунктом  1.5  згідно  з  Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
                  2. Загальні засади організації 
                 міжнародних перевезень пасажирів 
     2.1. Вимоги до організації міжнародних перевезень:
     – виконання законодавства України,  міжнародних угод України, 
законодавства держав, територією яких вони здійснюються;
     – забезпечення безпеки надання транспортних послуг;
     – реалізація єдиної технічної політики;
     – забезпечення якісного надання транспортних послуг;
     – захист інтересів споживачів транспортних послуг. 
     2.2. Міжнародні перевезення територією України,  як  правило, 
здійснюються   дорогами,  якими  прокладені  міжміські, міжобласні 
маршрути перевезення пасажирів. 
     2.3. Міжнародні перевезення пасажирів мають  здійснюватись  з 
дотриманням   режимів   праці   та   відпочинку  водіїв  згідно  з 
Європейською  угодою  в  частині  роботи   екіпажів   транспортних 
засобів,   що   здійснюють   міжнародні  автомобільні  перевезення 
( 994_016 ) (ЄУТР)  (укладена  в  Женеві  1  липня  1970  року,  з 
поправками, що  діють  з  24.04.92 ( 994_066 ),  та протоколом про 
підпис). 
     2.4. Посадка/висадка пасажирів  з  автобуса  при  міжнародних 
регулярних,  спеціальних  регулярних,  маятникових,  нерегулярних, 
перевезеннях пасажирів здійснюється на автостанціях,  а в разі  їх 
відсутності –   на   зупинках,   передбачених  розкладом  руху  чи 
договором перевезень. 
     2.5.   Організатором   міжнародних  регулярних  перевезень  є 
Укравтотранс.  Підготовку  розгляду  питань  про  намір відкриття, 
відкриття   та   внесення   змін   щодо   функціонування  маршруту 
міжнародних  регулярних  перевезень,  продовження  дії  дозволу на 
міжнародні    регулярні   перевезення,   організації   спеціальних 
регулярних   міжнародних   перевезень   й   отримання  дозволу  на 
міжнародні  нерегулярні  чи  маятникові  перевезення за дорученням 
Мінінфраструктури     України     здійснюють    спеціалісти    УДП 
\”Укрінтеравтосервіс\”   Мінінфраструктури   України   (далі  –  УДП 
\”Укрінтеравтосервіс\”),   ДП   \”ДержавтотрансНДІпроект\”,   а  також 
Всеукраїнської   асоціації  автомобільних  перевізників  та  інших 
профільних  підприємств,  установ  і  організацій  (за  згодою  їх 
керівників).
{  Пункт  2.5  глави  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     2.6. Для   здійснення  перевезень  на  міжнародному  маршруті 
повинне забезпечуватись:
     – кількість водіїв у відповідності до ЄУТР;
     – належність  перевізнику  безпосередньо  одного   і   більше 
автобусів, які використовуються для надання транспортних послуг на 
кожному маршруті міжнародних регулярних чи спеціальних  регулярних 
перевезень, а також для нерегулярних чи маятникових перевезень;
     – наявність   одного   резервного   автобуса   для    надання 
транспортних  послуг на кожному маршруті міжнародних регулярних чи 
спеціальних регулярних перевезень;
     – наявність у перевізника: для відкриття маршруту міжнародних 
регулярних перевезень досвіду внутрішніх перевезень пасажирів  два 
і  більше  років,  або  міжнародних  нерегулярних  чи  маятникових 
перевезень пасажирів – один рік і більше, а для відкриття маршруту 
міжнародних    спеціальних   регулярних   перевезень   –   досвіду 
міжнародних нерегулярних чи маятникових перевезень пасажирів  один 
рік і більше;
     – використання транспортних засобів відповідного класу. 
     2.7. Формування маршрутів міжнародних  регулярних  перевезень 
має відповідати вимогам щодо:
     – задоволення попиту населення в міжнародних перевезеннях;
     – визначення початкових і кінцевих пунктів в обласних центрах 
та великих промислових містах України;
     – паритетного виконання перевезень українськими та іноземними 
перевізниками;
     – організації відправлень автобусів з автостанцій за годинами 
доби та днями тижня, виходячи з розподілу попиту на перевезення та 
умов перетину державного кордону;
     – врахування   інтересів   перевізників,   що   працюють   на 
маршрутах. 
     2.8. Міжнародні  нерегулярні перевезення за одним і тим самим 
маршрутом з періодичністю частіше ніж один раз на тиждень належать 
до міжнародних регулярних перевезень. 
     2.9. У разі виконання маятникових перевезень:
     – початковим чи кінцевим пунктом вважають  відповідно  місце, 
де   поїздка   розпочинається,  і  місце,  де  вона  закінчується, 
включаючи у кожному разі місцевість радіусом 50 км;
     – посадка або висадка пасажирів протягом рейсу заборонена;
     – перший зворотний рейс і останній прямий рейс автобуса мають 
здійснюватись без пасажирів, якщо інше не передбачене міжнародними 
угодами. 
     2.10. Міжнародними   угодами   України    про    автомобільні 
перевезення  стосовно  маятникових  перевезень  можуть визначатись 
умови,  що передбачають можливість здійснювати пасажирам  зворотну 
поїздку з іншою групою або іншим перевізником. 
     2.11. Державний      контроль      міжнародних     перевезень 
здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного  контролю 
на автомобільному      транспорті     загального     користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  29  січня 
2003 року N 143 ( 143-2003-п ). 
                    3. Організація міжнародних 
                      регулярних перевезень 
     3.1. Розгляд заяв про відкриття маршруту
     3.1.1. Перелік  необхідних документів для відкриття маршруту, 
які пасажирський перевізник подає до Мінінфраструктури України:
{  Абзац  перший  підпункту  3.1.1  пункту 3.1 глави 3 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N 519 
( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     – заява про намір відкриття маршруту (зразок у додатку 1), до 
якої додаються:
     – проект схеми міжнародного маршруту (зразок у додатку 2);
     – проект розкладу руху (зразок у додатку 3);
     – проект  графіка  роботи  та  відпочинку  водіїв  (зразок  у 
додатку 4);
     – проект тарифів на перевезення (зразок у додатку 5);
     – список  автобусів,  що  будуть  використовуватись,  у  т.ч. 
резервних (зразок у додатку 6);
     – підтвердження відповідності автобуса умовам перевезень  (на 
кожний автобус за списком);
     – довідка про наявність досвіду у перевізника щодо здійснення 
внутрішніх перевезень пасажирів протягом двох і більше років,  або 
міжнародних нерегулярних чи  маятникових  перевезень  пасажирів  – 
одного і більше років;
     – копії свідоцтв про проходження водіями  спеціальних  курсів 
міжнародних перевезень;
     – копія  ліцензії  на  право  надання  послуг  з  міжнародних 
перевезень  пасажирів  автомобільним  транспортом  та  ліцензійних 
карток на кожний автобус за списком;
     – рекомендація  громадської організації транспортного профілю 
(подається за бажанням перевізника).
     Відповідний  структурний  підрозділ Мінінфраструктури України 
може    запросити    іншу   інформацію,   не   заборонену   чинним 
законодавством,   яка   стосується  перевізника  чи  маршруту,  що 
відкривається.  {  Абзац  тринадцятий  підпункту  3.1.1 пункту 3.1 
глави  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     3.1.2. Проект схеми  міжнародного  маршруту,  розкладу  руху, 
графіка  роботи  та  відпочинку водіїв рекомендується виконувати з 
використанням програмного забезпечення для засобів  обчислювальної 
техніки, розробленого ДП \”ДержавтотрансНДІпроект\”.
     3.1.3.     Мінінфраструктури    України    в    установленому 
законодавством  порядку приймає рішення за заявою перевізника щодо 
надання  права  на  підготовку  документів  на відкриття маршруту. 
Заява перевізника розглядається в термін, який становить не більше 
двох  тижнів.
{  Підпункт  3.1.3 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  ( z1455-12 ) від 
17.08.2012 }
     3.1.4. Заява про  намір  відкриття  маршруту  відхиляється  у 
разі:
     – якщо вона містить недостовірні  дані  або  матеріали  не  в 
повному обсязі;
     – відмови  у  видачі  дозволу   на   здійснення   міжнародних 
перевезень пасажирів компетентним органом іноземної держави;
     – збігу схеми маршруту з  діючим,  на  якому  задовольняється 
попит на перевезення;
     – коли час відправлення з початкової  автостанції  маршрутів, 
що   збігаються   за   шляхом   руху   автобусів  цього  напрямку, 
відрізняється менше ніж на 2 години;
     – відсутності у перевізника резервних автобусів;
     – порушення принципу паритетного виконання перевезень;
     – порушення вимог до організації міжнародних перевезень (п. 2 
цього Порядку);
     – порушення  вимоги  використання  переліку  доріг,  по  яких 
прокладені міжміські, міжобласні маршрути перевезення пасажирів;
     – порушення   перевізником  законодавства  про  автомобільний 
транспорт протягом останнього року.
     3.1.5.  Мінінфраструктури  України повідомляє перевізника про 
прийняте  рішення  в  письмовій формі. У разі відхилення заяви про 
відкриття   маршруту   перевізник  повідомляється  із  зазначенням 
підстав для такого рішення.
{  Підпункт  3.1.5 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  ( z1455-12 ) від 
17.08.2012 }
     3.2. Відкриття маршруту
     3.2.1.   У  разі  надання  перевізнику  права  на  підготовку 
документів   на   відкриття   маршруту  Мінінфраструктури  України 
забезпечує   інформування   територіальних   органів   влади   або 
уповноважених  ними  організацій про маршрут, що має відкриватись, 
та  розклад руху автобусів, надає методичну допомогу перевізнику в 
підготовці необхідних документів.
{  Підпункт  3.2.1 пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  ( z1455-12 ) від 
17.08.2012 }
     3.2.2. Перевізник:
     – узгоджує з  територіальними  органами  влади  та  іноземним 
пасажирським   перевізником  розклад  руху  і  схему  міжнародного 
маршруту (зразки у додатках відповідно 2 й 3);
     – складає  паспорт маршруту.  Для складання паспорта маршруту 
рекомендується використання програмного забезпечення  для  засобів 
обчислювальної техніки, розробленого ДП \”ДержавтотрансНДІпроект\”;
     – укладає  угоди   про   спільну   діяльність   з   іноземним 
перевізником (додаток  14  до наказу Мінтрансу від 21.01.1998 N 21 
( z0257-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.04.1998 за 
N  257/2697)  та автостанціями (додаток 16 до наказу Мінтрансу від 
21.01.1998 N 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.04.1998 
за N 257/2697);
     –  подає  до  Мінінфраструктури  України договори про спільну 
діяльність з автостанціями, іноземним пасажирським перевізником. 
{  Абзац  п\’ятий  підпункту  3.2.2  пункту 3.2 глави 3 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N 519 
( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     3.2.3.   Комісія  приймає  рішення  щодо  відкриття  маршруту 
відповідно до Закону ( 2344-14 ) та Правил ( 176-97-п ).
     Мінінфраструктури України на підставі рішення Комісії:
     затверджує паспорт маршруту;
     надсилає відповідно   до   вимог   міжнародної   угоди    про 
автомобільні  перевезення  компетентному органу іноземної держави, 
де  міститься  кінцевий  пункт  маршруту,  заяву   про   відкриття 
міжнародного   маршруту   з   проханням   про  одержання  від  неї 
відповідного  дозволу   на   здійснення   міжнародних   перевезень 
пасажирів територією іноземної держави;
     у разі отримання такого дозволу надсилає відповідно до  вимог 
міжнародних угод про автомобільні перевезення компетентним органам 
іноземних держав, територією яких мають здійснюватись перевезення, 
заяви  про  одержання  від  них відповідних дозволів на здійснення 
транзитних перевезень пасажирів територією цих іноземних держав;
     надсилає компетентним  органам  іноземних  держав  дозволи на 
здійснення    міжнародних    перевезень    пасажирів    іноземними 
пасажирськими перевізниками  територією  України  (зразок наведено 
в додатку 8).
     узгоджує з    Адміністрацією   Держприкордонслужби   України, 
Держмитслужбою  України  та  МВС  України  час  і  пункт  перетину 
державного   кордону  та  затверджує  графік  перетину  державного 
кордону при здійсненні міжнародних регулярних перевезень.
{  Підпунк 3.2.3 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства 
інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     3.2.4. Кількість    дозволів    на   здійснення   міжнародних 
перевезень пасажирів визначається  за  схемою  –  на  кожний  день 
відправлення автобуса по одному дозволу та три дозволи у резерві.
     3.2.5. Термін  дії  дозволу  на   виконання   перевезень   по 
території України за маршрутом, що відкривається, – три роки.
     3.2.6.  Термін  прийняття  рішення  Комісією  щодо  відкриття 
маршруту становить не більше двох тижнів від дня подання заяви.
{ Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  (  z1455-12  )  від 
17.08.2012}
     3.2.7.  Мінінфраструктури  України  повідомляє  пасажирського 
перевізника   про  прийняте  рішення  щодо  відкриття  маршруту  в 
письмовій формі.
{ Підпункт 3.2.7 пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  (  z1455-12  )  від 
17.08.2012 } 
     3.3. Внесення змін щодо функціонування міжнародного маршруту
     3.3.1. Внесення  змін  щодо  функціонування  маршруту  (зміна 
схеми маршруту,  розкладу руху, тарифів, перевізника) здійснюється 
у порядку,   передбаченому   для  організації  відкриття  маршруту 
(п. 3.1 цього Порядку).
     3.3.2.  Зміни  щодо  функціонування маршруту, в межах терміну 
дії дозволу, наданого перевізнику, приймаються на підставі рішення 
Комісії.
{ Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  (  z1455-12  )  від 
17.08.2012 } 
     3.4. Продовження   дії   дозволу   на   міжнародні  регулярні 
перевезення
     3.4.1. Перелік  документів  для продовження дії дозволу,  які 
пасажирський перевізник подає до Мінінфраструктури України:
{  Абзац  перший  підпункту  3.4.1  пункту 3.4 глави 3 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N 519 
( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     – заява про продовження дії дозволу (зразок у додатку 1),  до 
якої крім документів, передбачених Порядком проведення конкурсу на 
перевезення   пасажирів   на   автобусних   маршрутах   загального 
користування, затвердженим  постановою  Кабінету   Міністрів   від 
29 січня 2003 р. N 139 ( 139-2003-п ), додаються:
     – копії угод про спільну діяльність з іноземним  перевізником 
(додаток 14    до   наказу   Мінтрансу   від   21.01.1998   N   21 
( z0257-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.04.1998 за 
N  257/2697)  та автостанціями (додаток 16 до наказу Мінтрансу від 
21.01.1998 N 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.04.1998 
за N 257/2697) на наступний термін;
     – список  автобусів,  що  будуть  використовуватись,  у  т.ч. 
резервних (зразок у додатку 6);
     – копія діючого дозволу на виконання міжнародних перевезень;
     – копії ліцензійних карток на кожний автобус за списком;
     – копії свідоцтв про проходження водіями  спеціальних  курсів 
міжнародних перевезень;
     – підтвердження відповідності автобуса умовам перевезень  (на 
кожний автобус за списком);
     – рекомендація громадської організації транспортного  профілю 
(подається за бажанням перевізника).
     Документи для продовження дії дозволу подаються не пізніше як 
за три місяці до закінчення терміну дії наявного дозволу.
     3.4.2. Підставою для продовження  дії  дозволу  на  виконання 
міжнародних   перевезень   територією   України   для   іноземного 
перевізника є:
     – заява  компетентного органу іноземної держави відповідно до 
вимог міжнародних угод про автомобільні перевезення;
     – копія діючого дозволу на виконання міжнародних перевезень;
     – копія діючого розкладу руху.
     3.4.3.   Рішення  щодо  продовження  строку  дії  дозволу  на 
міжнародні  регулярні пасажирські перевезення приймаються Комісією 
за заявами перевізників протягом двох тижнів з дня їх  надходження 
до Мінінфраструктури України.
     Мінінфраструктури України  в  межах  цього  строку   письмово 
повідомляє перевізника про прийняте рішення.
{ Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Міністерства 
інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     3.4.4.  Мінінфраструктури  України,  у разі прийняття рішення 
продовжити  дію дозволу: { Абзац перший підпункту 3.4.4 пункту 3.4 
глави  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     – надсилає  компетентному  органу   іноземної   держави,   де 
міститься    кінцевий    пункт   маршруту,   відповідно  до  вимог 
міжнародної  угоди  про   автомобільні   перевезення   заяву   про 
продовження   дії  дозволу  з   проханням  про  одержання  від неї 
відповідного  дозволу   на   здійснення   міжнародних   перевезень 
пасажирів територією іноземної держави;
     – у  разі  отримання  такого  дозволу  надсилає  компетентним 
органам  іноземних  держав,  територією  яких  мають здійснюватись 
перевезення,   відповідно    до   вимог   міжнародних   угод   про 
автомобільні  перевезення  заяви про одержання від них відповідних 
дозволів  на  здійснення  транзитних   перевезень   пасажирів   по 
території цих іноземних держав;
     – укладає  договір  про  виконання   міжнародних   регулярних 
перевезень з українським перевізником;
     – видає  дозволи  українським   перевізникам   на   виконання 
міжнародних перевезень територією України та іноземних держав.
     3.4.5. Кількість   дозволів   на    здійснення    міжнародних 
перевезень  пасажирів  визначається  за  схемою  –  на кожний день 
відправлення автобуса по одному дозволу та три дозволи у резерві.
     3.4.6. Термін продовження дії дозволу на виконання перевезень 
територією України становить не менше трьох років.
     3.4.7. Дозвіл,   термін   дії   якого   закінчився,  підлягає 
поверненню в Укртрансінспекцію.
{ Підпункт 3.4.7 пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  519  (  z1455-12  )  від 
17.08.2012 }
     3.4.8. Заява про продовження дії дозволу відхиляється у разі:
     порушення вимог   до   організації   міжнародних   перевезень 
пасажирів (п. 2 цього Порядку);
     відсутності у перевізника резервних автобусів;
     систематичного порушення   перевізником   законодавства   про 
автомобільний транспорт. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code