Порядок використання та повернення дозволів

Порядок використання та повернення дозволів
4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів.
4.2. Автомобільний перевізник забезпечує:
належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого дозволу в пункт видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті протягом 45 календарних днів з дня оформлення та видачі йому такого дозволу;
наявність всіх дозвільних документів, передбачених законами України або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, на виконання конкретного перевезення при здійсненні документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.
{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень.
{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків:
правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника – юридичної особи;
зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи;
зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи – підприємця;
створення автомобільного перевізника – юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник – фізична особа – підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена.
{Пункт 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
4.5. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його протягом 45 днів з дати отримання дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.
{Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів
5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.
5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.
5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.
5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер.
5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті.
5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб.
5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали – до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали – до 01 квітня року, наступного за звітним).
Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.
VI. Облік і зберігання бланків дозволів
6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.
6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code