Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
     Забезпечення      організації     пасажирських     перевезень 
покладається: 
     на міжнародних автобусних маршрутах загального користування – 
на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту; 
     на  міжміських  і  приміських автобусних маршрутах загального 
користування,  що  виходять  за межі території області (міжобласні 
маршрути),  – на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері транспорту; 
     на  приміських  і  міжміських автобусних маршрутах загального 
користування,   що   не  виходять  за  межі  території  Автономної 
Республіки Крим чи області (внутрішньообласні маршрути), – на Раду 
міністрів   Автономної   Республіки   Крим  або  обласні  державні 
адміністрації; 
     на  приміських  автобусних маршрутах загального користування, 
що   не   виходять   за   межі   району,  –  на  районні  державні 
адміністрації; 
     на   автобусному  маршруті  загального  користування  прямого 
сполучення  місто  Київ  –  міжнародний  аеропорт \”Бориспіль\” – на 
Київську міську державну адміністрацію; 
     на  міських автобусних маршрутах загального користування – на 
виконавчий  орган  сільської,  селищної, міської ради відповідного 
населеного пункту.
{  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 4715-VI 
(   4715-17   )  від  17.05.2012;  в  редакції  Закону  N  5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 8. Стандартизація і оцінка відповідності на 
               автомобільному транспорті 
     Стандартизація на автомобільному транспорті забезпечує: 
     реалізацію єдиної   науково-технічної   політики   з   питань 
створення,  експлуатації,  ремонту,  технічного  обслуговування та 
утилізації транспортних засобів; 
     підвищення надійності,    комфортності     та     безпечності 
транспортних   засобів,  якості  робіт  та  послуг  відповідно  до 
розвитку  науки  і   техніки,   потреб   населення   і   народного 
господарства; 
     захист інтересів  споживачів  і  держави  у  питаннях безпеки 
перевезень для  життя,  здоров\’я  людей  та  майна  осіб,  охорони 
довкілля; 
     економію всіх видів ресурсів,  поліпшення техніко-економічних 
показників діяльності; 
     безпеку об\’єктів з урахуванням ризику виникнення природних  і 
техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 
     Сертифікацію транспортних    засобів,    робіт,   послуг   на 
автомобільному транспорті здійснюють з метою: 
     запобігання використанню транспортних засобів, надання робіт, 
послуг, небезпечних для життя, здоров\’я людей та довкілля; 
     сприяння споживачам  у свідомому виборі транспортних засобів, 
робіт, послуг; 
     створення умов  для   участі   суб\’єктів   господарювання   в 
міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві. 
     Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному 
               транспорті 
     Ліцензування на  автомобільному  транспорті   спрямоване   на 
визначення  початкових і поточних умов надання послуг з перевезень 
пасажирів і небезпечних вантажів, а також найважливіших параметрів 
обслуговування споживачів.
{  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є: 
     сприяння становленню   сучасного   ринку   послуг,   розвитку 
автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів 
послуг; 
     підвищення ефективності використання транспортних засобів; 
     створення конкурентного середовища; 
     захист прав   споживачів  та  ринку  послуг  від  небезпечних 
перевезень; 
     забезпечення соціальних       стандартів        транспортного 
обслуговування; 
     забезпечення використання  сертифікованих  і  дозволених  для 
використання транспортних засобів; 
     забезпечення доступності   послуг   та   підвищення    якості 
транспортного обслуговування; 
     забезпечення допуску     автомобільних     перевізників    до 
перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі 
шляхом   їх   попередньої   перевірки   на  відповідність  вимогам 
ліцензійних умов. 
     Підтвердження відповідності перевізника  вимогам  ліцензійних 
умов    здійснюється   органом   ліцензування   шляхом   перевірки 
перевізника за місцем його розташування або  надання  перевізником 
органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з перевезення 
пасажирів автобусами ліцензійним умовам. 
     Ліцензія видається  на  господарську  діяльність  з   надання 
послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів на такі види 
робіт:  {  Абзац  перший  частини  четвертої  статті 9 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами; 
     надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; 
     надання послуг  з  внутрішніх  перевезень пасажирів легковими 
автомобілями на замовлення; 
     надання  послуг  з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів 
вантажними  автомобілями,  причепами  та  напівпричепами;  { Абзац 
п\’ятий  частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами; 
     надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі; 
     надання послуг  з  міжнародних перевезень пасажирів легковими 
автомобілями на замовлення; 
     надання  послуг з міжнародних перевезень небезпечних вантажів 
вантажними  автомобілями,  причепами  та  напівпричепами.  { Абзац 
дев\’ятий  частини  четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     Орган ліцензування  приймає  рішення  про видачу ліцензії або 
про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних  днів  з 
дати  надходження  заяви  про  видачу  ліцензії та документів,  що 
додаються до заяви. 
     Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів 
чи  небезпечних  вантажів  надає  право автомобільному перевізнику 
надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.
{  Частина  шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в 
установленому  порядку  відповідності  його  облаштування  вимогам 
визначення \”таксі\”, викладеним у статті 1 цього Закону. 
     На  причепи  та  напівпричепи,  призначені для використання з 
вантажними  автомобілями  –  тягачами, окремі ліцензійні картки не 
оформляються.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code