Тарифна політика на автомобільному транспорті

Тарифна політика на автомобільному транспорті 
     Тарифна політика    на    автомобільному    транспорті    має 
задовольняти   підприємницький   інтерес,  забезпечувати  розвиток 
автомобільного  транспорту,  стимулювати   впровадження   новітніх 
технологій  перевезень,  застосування  сучасних типів транспортних 
засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань: 
     збільшення можливостей    суб\’єктів    господарювання    щодо 
забезпечення потреб споживачів у послугах,  залучення інвестицій у 
розвиток   автомобільного   транспорту   та   досягнення    сталих 
економічних умов роботи; 
     стимулювання конкуренції    та    появи    нових    суб\’єктів 
господарювання, які належать до автомобільного транспорту; 
     забезпечення балансу між платоспроможним попитом  на  послуги 
та обсягом витрат на їх надання; 
     забезпечення стабільності,   прозорості   та  прогнозованості 
тарифів. 
     Реалізація єдиної тарифної  політики  передбачає  затверджену 
центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту, методику розрахунку 
тарифів за видами перевезень. 
     Стаття 11. Надання соціально значущих послуг автомобільного 
                транспорту 
     Надання соціально  значущих  послуг автомобільного транспорту 
здійснюється  відповідно  до  законодавства  з   питань   поставки 
продукції для державних потреб. 
     Соціально значущими  послугами  автомобільного  транспорту  є 
послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами  загального 
користування за визначеними уповноваженими органами тарифами та на 
пільгових умовах відповідно до законодавства. 
     Стаття 12. Страхування на автомобільному транспорті 
     Страхування на   автомобільному    транспорті    здійснюється 
відповідно до законодавства. 
     При придбанні   квитка  пасажиру  надається  інформація  щодо 
здійсненого виду обов\’язкового страхування та про страховика. 
     Стаття 13. Забезпечення діяльності автомобільного транспорту 
     Організаційне, науково-технічне  та  методичне  забезпечення, 
державне  регулювання  та  контроль  на  автомобільному транспорті 
фінансуються за рахунок коштів Державного  бюджету  України  та  з 
інших джерел, не заборонених законодавством України. 
                             Глава 3 
                РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
     Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту 
     Розвиток автомобільного  транспорту  за  погодженням з іншими 
центральними органами виконавчої влади відбувається відповідно  до 
програми   розвитку   і   вдосконалення   транспорту,   яку  готує 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує  державну  політику  у  сфері  транспорту,  і  затверджує 
Кабінет Міністрів України. 
     Відповідно до  програм  розвитку  та вдосконалення транспорту 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим,  обласні та  Київська  і 
Севастопольська  міські  ради  затверджують  регіональні  програми 
розвитку автомобільного транспорту, які визначають розвиток мережі 
автобусних   маршрутів   загального  користування  на  відповідній 
території та її  інфраструктури,  оновлення  та  поповнення  парку 
автобусів,  будівництво  автомобільних  доріг,  перелік  сільських 
населених пунктів,  що будуть забезпечені автобусним сполученням з 
районними   центрами,  кошти  на  покриття  збитків  автомобільних 
перевізників,  які  обслуговують  збиткові   маршрути   загального 
користування, а також заходи з безпеки перевезень. 
     Сільські, селищні,  міські  ради  розробляють  і затверджують 
програми розвитку та вдосконалення  автомобільного  транспорту  на 
відповідній  території  або надають пропозиції щодо визначення цих 
програм  в  інших  регіональних  програмах   з   питань   розвитку 
автомобільного транспорту. 
     Формування,  затвердження  та  ведення реєстру міжнародних та 
міжміських    і   приміських   автобусних   маршрутів   загального 
користування  здійснюються  у  порядку ( z1144-13 ), встановленому 
центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту.
{   Частина  четверта  статті  14  в  редакції  Закону  N  5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Формування та  ведення  реєстру   міжміських   і   приміських 
автобусних  маршрутів загального користування,  які не виходять за 
межі    території    області    (внутрішньообласних    маршрутів), 
покладається  на  Верховну  Раду  Автономної  Республіки  Крим  чи 
обласні держадміністрації,  які  затверджують  мережу  і  паспорти 
міжміських та приміських автобусних маршрутів,  які не виходять за 
межі території області (внутрішньообласних маршрутів). 
     Формування та ведення реєстру  міських  автобусних  маршрутів 
загального користування   покладається   на    виконавчий    орган 
сільської,  селищної, міської ради відповідного населеного пункту, 
який затверджує мережу і паспорти міських автобусних маршрутів. 
     {  Частину  сьому  статті  14  виключено  на  підставі Закону 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Формування та ведення реєстру стоянок таксі  покладається  на 
виконавчий  орган сільської,  селищної,  міської ради відповідного 
населеного пункту,  який  затверджує  мережу  і  паспорти  міських 
стоянок. 
     Стаття 15. Підтримка розвитку автомобільного транспорту та 
                інвестиційна політика 
     Розвиток автомобільного  транспорту забезпечується підтримкою 
органів державної влади шляхом створення умов для: 
     надання соціально значущих послуг такого транспорту; 
     придбання транспортних  засобів  та  засобів  їх   технічного 
обслуговування і ремонту; 
     стимулювання розвитку ринку відповідних послуг. 
     Інвестиційну політику     на    автомобільному    транспорті, 
спрямовану  на  виконання   положень   загальнодержавних   програм 
розвитку  автомобільного транспорту,  реалізують органи виконавчої 
влади на  конкурсних  засадах  у  порядку,  визначеному  Кабінетом 
Міністрів України. 
     Інвестиційні проекти  на автомобільному транспорті реалізують 
суб\’єкти  господарювання  шляхом  використання  своїх   внутрішніх 
ресурсів,  зовнішніх інвестиційних ресурсів, а також позичкових та 
залучених коштів. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code