ПОЛОЖЕННЯ про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Рішення Державної комісії з 
                                      цінних паперів та фондового 
                                      ринку 
                                      04.09.2003  N 363 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      26 вересня 2003 р. 
                                      за N 857/8178 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
               про вимоги до стандартної (типової) 
                      форми бланка заставної 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1.  Це  Положення  розроблено  згідно  з  вимогами  Законів 
України  \”Про  іпотеку\” ( 898-15 ), \”Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності\” ( 1775-14 ), Правил виготовлення бланків 
цінних  паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом 
Міністерства  фінансів  України  від  25.11.93  N 98 ( z0008-94 ), 
наказом  Служби  безпеки  України  від  15.11.93  N  118,  наказом 
Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у 
Міністерстві  юстиції  України 14.01.94 за N 8/217, ДСТУ 4010-2001 
\”Бланки  цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. 
Загальні технічні вимоги\”.
{  Пункт  1.1  глави  1  із  змінами,  внесеними згідно з Рішенням 
Національної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку N 473 
( z0615-13 ) від 28.03.2013 }
     1.2. Положення   визначає  вимоги  до  бланка  заставної,  її 
зовнішнього вигляду,  а також  регламентує  використання  фарб  та 
обов\’язкових  реквізитів  та  встановлює  обов\’язкові  вимоги щодо 
захисту бланків заставних від підробок. 
     1.3. Заставна – це  борговий  цінний  папір,  який  засвідчує 
безумовне  право його власника на отримання від боржника виконання 
за основним зобов\’язанням,  за умови, що воно підлягає виконанню в 
грошовій  формі,  а  в  разі  невиконання основного зобов\’язання – 
право звернути стягнення на предмет іпотеки. 
     1.4. Заставна складається у  письмовій  формі  (документарній 
формі) в одному примірнику. 
     1.5. Заставна  передається  новому  власнику  шляхом  повного 
індосаменту,  який здійснюється  через  заповнення  передавального 
напису  та  надає індосату всі права іпотекодержателя за іпотечним 
договором та основним зобов\’язанням. 
     1.6. Виготовлення  бланків  заставних  повинно  здійснюватись 
суб\’єктами   господарювання,   які   мають  ліцензію  Міністерства 
фінансів  України  на  провадження  господарської   діяльності   з 
виготовлення бланків цінних паперів.
     Юридичні  та  фізичні особи, які мають намір видати заставну, 
використовують бланки заставних, виготовлені на підприємствах, які 
мають   ліцензію  Міністерства  фінансів  України  на  провадження 
господарської діяльності з виготовлення  бланків  цінних  паперів. 
{  Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної 
комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку N 1262 ( z1249-08 ) 
від 03.11.2008 }
{  Пункт  1.6  глави  1  із  змінами,  внесеними згідно з Рішенням 
Національної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку N 473 
( z0615-13 ) від 28.03.2013 } 
     1.7.  Залежно  від  предмета  іпотеки (нерухоме майно, об\’єкт 
незавершеного будівництва) установлюються візуальні відмінності на 
бланку  заставної.  {  Главу  1  доповнено  пунктом  1.7  згідно з 
Рішенням  Державної  комісії  з  цінних паперів та фондового ринку 
N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 } 
 
             2. Вимоги до паперу, що використовується 
                для виготовлення бланків заставних 
     Для виготовлення бланків заставних використовується  папір  з 
двотоновим водяним знаком,  масою 100 г/кв. м, що містить не менше 
25%  бавовни,  з захисними  волокнами  та  хімічним  захистом  без 
власної флуоресценції. 
                      3. Способи друкування 
     3.1. Для  друкування  бланків  заставних  використовується не 
менше двох видів друку, у тому числі технологію райдужного друку. 
     3.2. Наскрізну   нумерацію   бланків   заставних   виконувати 
способом високого друку. 
                             4. Фарби 
     4.1. Кількість  фарб,  якими  віддруковані  бланки заставних, 
повинна бути з лицьового боку не менше чотирьох і не менше двох  – 
із зворотного боку. 
     4.2. Для  виготовлення  бланків заставних використовується не 
менше двох фарб із захисними властивостями. 
     4.3. Наскрізна  нумерація  бланків  заставних  повинна   бути 
виконана захисною фарбою. 
     4.4.  Для  бланків  заставних,  забезпечених нерухомим майном 
(додаток 1),  застосовується фарба блакитного кольору, для бланків 
заставних,   забезпечених   об\’єктом   незавершеного   будівництва 
(додаток  2),  застосовується  фарба  рожевого  кольору. { Главу 4 
доповнено пунктом 4.4 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 } 
                   5. Дизайн бланків заставних 
     5.1. Бланки       заставних      виготовляються      форматом 
А4 (210 x 297 мм). 
     5.2. Бланки   повинні   мати   індивідуальний    комп\’ютерний 
графічний  дизайн,  який  не  використовувався  при розробці інших 
бланків цінних паперів. 
     5.3. З лицьового боку бланки заставних повинні мати не  менше 
двох фонових сіток різного кольору та гільйоширну рамку,  виконану 
не менш ніж двома фарбами різного кольору. 
     5.4. Зі зворотного боку  бланки  заставних  повинні  мати  не 
менше однієї фонової сітки і однієї гільйоширної рамки. 
     5.5. З  обох  сторін бланки заставних повинні мати чисте поле 
не менше 10 мм уздовж периметра бланка. 
     5.6. Реквізити бланків виконувати друкарським способом згідно 
з цим Положенням. 
     5.7. Зі  зворотного  боку бланка друкарським способом повинні 
зазначатись номер замовлення та реквізити підприємства-виробника. 
                      6. Захист від підробок 
     6.1. Захист  бланків  від   підробок   та   несанкціонованого 
тиражування  визначає  Міністерство  фінансів України (Держзнак) з 
урахуванням вимог цього Положення. 
     {  Пункт  6.2 глави 6 виключено на підставі Рішення Державної 
комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку N 1262 ( z1249-08 ) 
від 03.11.2008 } 
                     7. Пакування, маркування 
     7.1. Бланки заставних пакують у пачки по 1000 штук. 
     7.2. На  кожну  пачку  наклеюють  ярлик,  який  містить  такі 
реквізити:
     назва бланка;
     номер замовлення;
     найменування замовника;
     тираж замовлення;
     кількість бланків у пачці;
     найменування підприємства-виробника та його адреса;
     дата виготовлення. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code