Реквізити бланка заставної

Реквізити бланка заставної 
     8.1. Бланк  заставної повинен мати такі реквізити,  викладені 
державною мовою:
     8.1.1. Слово \”Заставна\”.
     8.1.2. Серія та номер заставної.
     8.1.3. Реквізити іпотекодавця.
     8.1.4.  Реквізити  першого іпотекодержателя. { Підпункт 8.1.4 
пункту  8.1  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.1.5. Реквізити   боржника   (якщо   він   є  відмінним  від 
іпотекодавця).
     8.1.6.    Реквізити    договору,    що    обумовлює   основне 
зобов\’язання.  {  Підпункт  8.1.6  пункту  8.1  глави 8 в редакції 
Рішення  Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку 
N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.1.7. Реквізити іпотечного договору.
     8.1.8. Опис предмета іпотеки.
     8.1.9. Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки.
     8.1.10. Дата настання права звернення на предмет іпотеки.
     8.1.11. Державна  реєстрація   обтяження   нерухомого   майна 
іпотекою.
     8.1.12.   Інші   умови   договору,   що   обумовлює   основне 
зобов\’язання, та/або іпотечного договору. { Підпункт 8.1.12 пункту 
8.1  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 } 
     {  Підпункт  8.1.13  пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі 
Рішення  Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку 
N 1262 ( z1249-08 ) від 03.11.2008 } 
     8.1.13. Підпис   боржника   (якщо   він   є   відмінним   від 
іпотекодавця).
     8.1.14. Печатка іпотекодавця (для юридичних осіб).
     8.1.15. Печатка   боржника   (якщо   він   є   відмінним  від 
іпотекодавця) (для юридичних осіб).
     8.1.16. Реквізити підприємства-виробника. 
     8.2. Розташування   реквізитів   на   лицьовому  боці  бланка 
заставної   здійснюється   відповідно   до  додатків  1,  2  цього 
Положення.  {  Пункт  8.2  глави  8 із змінами, внесеними згідно з 
Рішенням  Державної  комісії  з  цінних паперів та фондового ринку 
N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 } 
     8.3. Зазначені  реквізити  повинні  містити,  зокрема,   таку 
інформацію:
     8.3.1. Реквізит \”Серія та номер заставної\” визначає серію  та 
порядковий     номер     бланка     заставної     та    наноситься 
підприємством-виробником друкарським способом у порядку, що обирає 
підприємство-виробник. Нумерація бланків є наскрізною.
     8.3.2. Реквізит \”Реквізити іпотекодавця\” повинен містити:
     а) для юридичних осіб:
     резидентів –      найменування,      місцезнаходження      та 
ідентифікаційний  код  в Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України;
     нерезидентів – найменування,  юридичну адресу та державу,  де 
зареєстрована особа;
     б) для фізичних осіб:
     громадян України  –  прізвище,  ім\’я,  по  батькові,   адресу 
постійного  місця  проживання  та  індивідуальний ідентифікаційний 
номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників  податків  та 
інших обов\’язкових платежів;
     іноземців, осіб  без  громадянства  –  прізвище,   ім\’я,   по 
батькові (за наявності),  адресу їх постійного місця проживання за 
межами України.
     8.3.3.  Реквізит \”Реквізити першого іпотекодержателя\” повинен 
містити:
     а) для юридичних осіб:
     резидентів –      найменування,      місцезнаходження      та 
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру  підприємств  та 
організацій України;
     нерезидентів – найменування,  юридичну адресу та державу,  де 
зареєстрована особа;
     б) для фізичних осіб:
     громадян України   –  прізвище,  ім\’я,  по  батькові,  адресу 
постійного місця  проживання  та  індивідуальний  ідентифікаційний 
номер  у  Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та 
інших обов\’язкових платежів;
     іноземців, осіб   без   громадянства  –  прізвище,  ім\’я,  по 
батькові (за наявності),  адресу їх постійного місця проживання за 
межами України.
{  Підпункт  8.3.3 пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно 
з  Рішенням  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.3.4. Реквізит \”Реквізити боржника (якщо він є відмінним від 
іпотекодавця)\” повинен містити:
     а) для юридичних осіб:
     резидентів –      найменування,      місцезнаходження      та 
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстру  підприємств  та 
організацій України;
     нерезидентів – найменування,  юридичну адресу та державу,  де 
зареєстрована особа;
     б) для фізичних осіб:
     громадян України  –  прізвище,  ім\’я  та по батькові,  адресу 
постійного місця  проживання  та  індивідуальний  ідентифікаційний 
номер  у  Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та 
інших обов\’язкових платежів;
     іноземців, осіб   без   громадянства  –  прізвище,  ім\’я,  по 
батькові (за наявності),  адресу їх постійного місця проживання за 
межами України.
     8.3.5.  Реквізит  \”Реквізити  договору,  що обумовлює основне 
зобов\’язання\”  повинен  заповнюватися відповідно до умов договору, 
що обумовлює основне зобов\’язання, і містити таку інформацію:
     вид договору,  що  обумовлює  основне  зобов\’язання  (договір 
позики,  кредиту,  купівлі-продажу,  лізингу тощо),  його номер та 
дату укладання,  у разі  нотаріального посвідчення договору – дату 
його  посвідчення,  реєстровий   номер,   найменування   державної 
нотаріальної  контори  (прізвище,  ім\’я,  по  батькові  приватного 
нотаріуса, що посвідчив договір);
     розмір основного зобов\’язання;
     проценти за основним зобов\’язанням (у разі,  якщо  договором, 
що обумовлює основне зобов\’язання,  передбачено плаваючу процентну 
ставку, указується формула розрахунку такої процентної ставки);
     строк (термін) повного виконання основного зобов\’язання;
     порядок виконання основного зобов\’язання.
{  Підпункт  8.3.5 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 
01.02.2007 }
     8.3.6. Реквізит   \”Реквізити   іпотечного  договору\”  повинен 
заповнюватися відповідно до умов іпотечного  договору  і  містити: 
дату  його посвідчення,  реєстровий номер,  найменування державної 
нотаріальної  контори  (прізвище,  ім\’я,  по  батькові  приватного 
нотаріуса,  що  посвідчив  іпотечний  договір).  {  Підпункт 8.3.6 
пункту  8.3  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.3.7. Реквізит \”Опис предмета іпотеки\” повинен містити:
     а) для бланків заставної, забезпеченої нерухомим майном:
     найменування об\’єкта нерухомого майна;
     місцезнаходження нерухомого майна;
     реєстраційні дані:  реєстраційний  номер  нерухомого   майна, 
назва державного реєстру, у якому зареєстроване право власності на 
нерухоме майно;
     назва та реквізити правовстановлювального документа на об\’єкт 
нерухомого майна;
     інша інформація   щодо   нерухомого   майна   за  згодою  між 
іпотекодавцем та іпотекодержателем;
     б) для бланків заставної, забезпеченої об\’єктом незавершеного 
будівництва:
     найменування об\’єкта незавершеного будівництва;
     місцезнаходження об\’єкта незавершеного будівництва;
     назва та   реквізити   правовстановлювального   документа  на 
земельну ділянку;
     інша інформація  щодо  об\’єкта  незавершеного  будівництва за 
згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем.
{  Підпункт  8.3.7 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 
01.02.2007 }
     8.3.8. Реквізит   \”Спосіб   звернення  стягнення  на  предмет 
іпотеки\” повинен містити посилання на спосіб  звернення  стягнення 
на  предмет  іпотеки, передбачений іпотечним договором. { Підпункт 
8.3.8  пункту  8.3  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  N  227  (  z0156-07  )  від 
01.02.2007 }
     8.3.9. Реквізит \”Дата настання  права  звернення  на  предмет 
іпотеки\”  заповнюється  відповідно до умов договору,  що обумовлює 
основне зобов\’язання, та зазначається цифрами.
     8.3.10.  Реквізит  \”Дані  про  державну  реєстрацію обтяження 
нерухомого майна або об\’єкта незавершеного  будівництва  іпотекою\” 
повинен містити:  порядковий номер запису, дату та місце державної 
реєстрації  обтяження  нерухомого  майна  іпотекою  (цей  реквізит 
заповнюється реєстратором). { Підпункт 8.3.10 пункту 8.3 глави 8 в 
редакції  Рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.3.11. Реквізит \”Інші умови договору,  що обумовлює  основне 
зобов\’язання,  та/або  іпотечного  договору\” може містити будь-які 
інші  умови  договору,  що  обумовлює  основне  зобов\’язання,   та 
іпотечного    договору    за    згодою    між   іпотекодавцем   та 
іпотекодержателем. { Підпункт 8.3.11 пункту 8.3 глави 8 в редакції 
Рішення  Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку 
N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.3.12. Реквізит    \”Підпис    іпотекодавця\”   повинен   бути 
розміщений у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної 
та  містити  прізвище,  ініціали,  підпис іпотекодавця. { Підпункт 
8.3.12  пункту  8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  N  227  (  z0156-07  )  від 
01.02.2007 }
     8.3.13. Реквізит \”Підпис боржника (якщо він є  відмінним  від 
іпотекодавця)\”  повинен  бути  розміщений  у  лівій нижній частині 
лицьового боку бланка заставної та містити прізвище,  ініціали  та 
підпис  боржника,  що  є  відмінним  від  іпотекодавця. { Підпункт 
8.3.13  пункту  8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  N  227  (  z0156-07  )  від 
01.02.2007 }
     8.3.14. Реквізит  \”Печатка  іпотекодавця\”  засвідчує   підпис 
іпотекодавця і розміщується у правій нижній частині лицьового боку 
бланка  заставної  та  є  відбитком  печатки   іпотекодавця   (для 
юридичних   осіб),   яка   проставляється   синьою,  темно-синьою, 
фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає 
своєї  контрастності  протягом  тривалого  часу. { Підпункт 8.3.14 
пункту  8.3  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     8.3.15.  Реквізит \”Печатка боржника (якщо він є відмінним від 
іпотекодавця)\”  засвідчує  підпис  боржника і розміщується в лівій 
нижній частині лицьового боку  бланка  заставної  та  є  відбитком 
печатки боржника (для юридичних осіб),  яка проставляється синьою, 
темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, 
що   не  втрачає  своєї  контрастності  протягом  тривалого  часу. 
{  Підпункт 8.3.15 пункту 8.3 глави 8 в редакції Рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 
01.02.2007 }
     8.3.16.  Реквізит  \”Реквізити підприємства-виробника\” повинен 
містити:
     повне або скорочене найменування підприємства,  що виготовило 
бланки цінних паперів, його код;
     номер замовлення;
     дату (рік і квартал випуску). 
     8.4. Якщо зміст заставної не відповідає положенням іпотечного 
договору   чи   договору,  який  обумовлює  основне  зобов\’язання, 
положення заставної мають перевагу.
     У  разі  втрати заставної іпотекодавець і боржник, якщо він є 
відмінним від іпотекодавця,  видає дублікат заставної за умови, що 
особа,  яка вимагає видачі  дубліката,  може  довести  своє  право 
власності  на втрачену заставну шляхом відтворення всіх попередніх 
індосаментів.  Відмітка про оформлення дубліката заставної повинна 
міститися  на  кожній  сторінці тексту дубліката,  а відомості про 
його видачу підлягають реєстрації за місцем  державної  реєстрації 
обтяження нерухомого майна іпотекою. { Пункт 8.4 глави 8 доповнено 
абзацом  згідно  з  Рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку N 1262 ( z1249-08 ) від 03.11.2008 } 
     8.5.   Зворотний   бік  бланка  заставної  містить  поле  для 
вчинення   передавального   напису  –  індосаменту  відповідно  до 
додатків 1,  2 до цього Положення. Наступні індосаменти вчиняються 
відповідно  до  поданого зразка.  Кількість індосаментів на одному 
аркуші  не  обмежена. { Абзац перший пункту 8.5 глави 8 в редакції 
Рішення  Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку 
N 1262 ( z1249-08 ) від 03.11.2008 }
     У  передавальному  написі зазначаються: { Абзац другий пункту 
8.5  глави 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     прізвище, ім\’я,  по  батькові  та  адреса  фізичної особи або 
найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна; 
{  Пункт  8.5  глави  8 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням 
Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку N 227 
( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     умови   передачі   заставної   (у   разі   вчинення  окремого 
правочину,   на  підставі  якого  передається  заставна,  –  назва 
договору,  його номер та  дату  укладання.  У  разі  нотаріального 
посвідчення  договору  – дату його посвідчення,  реєстровий номер, 
найменування державної нотаріальної контори або прізвище, ім\’я, по 
батькові  приватного  нотаріуса, що посвідчив договір; { Пункт 8.5 
глави  8  доповнено  абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 
01.02.2007,  в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку N 1262 ( z1249-08 ) від 03.11.2008 }
     стан  заборгованості на дату передачі заставної (зазначається 
розмір    фактично   сплачених   індосанту   боргу   за   основним 
зобов\’язанням  та  процентів,  розмір  залишку  боргу  за основним 
зобов\’язанням  та  за  процентами);  { Пункт 8.5 глави 8 доповнено 
абзацом  п\’ятим  згідно  з  Рішенням  Державної  комісії  з цінних 
паперів  та  фондового  ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007, в 
редакції  Рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку N 1262 ( z1249-08 ) від 03.11.2008 }
     інша  інформація щодо передачі заставної; { Пункт 8.5 глави 8 
доповнено  абзацом  шостим  згідно  з Рішенням Державної комісії з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  N  227  (  z0156-07  )  від 
01.02.2007 }
     дата  передачі  заставної.  {  Пункт  8.5  глави  8 доповнено 
абзацом  сьомим  згідно  з  Рішенням  Державної  комісії  з цінних 
паперів та фондового ринку N 227 ( z0156-07 ) від 01.02.2007 }
     Передавальний напис   підписується   зазначеним  у  заставній 
першим іпотекодержателем,  а якщо цей напис не перший, – власником 
заставної,  зазначеним у попередньому індосаменті, і засвідчується 
його печаткою (для індосантів – юридичних осіб). { Пункт 8.5 глави 
8  доповнено абзацом восьмим згідно з Рішенням Державної комісії з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  N  227  (  z0156-07  )  від 
01.02.2007 }
     У разі  недостатності  на  заставній місця для передавальних 
написів або інших необхідних відміток до заставної  прикріплюється 
додатковий  аркуш,  написи  на якому виконуються таким чином,  щоб 
вони починалися на заставній і закінчувалися на  цьому  аркуші.  У 
разі   недостатності  місця  на  додатковому  аркуші  написи,  які 
починаються  на  ньому,  виконуються   таким   чином,   щоб   вони 
закінчувалися   на   наступному   аркуші.   Усі  аркуші  заставної 
становлять  єдине  ціле,  вони  повинні  бути   пронумеровані   та 
скріплені  печаткою  нотаріуса.  Окремі  аркуші заставної не мають 
юридичної  сили.  {  Пункт  8.5 глави 8 доповнено абзацом дев\’ятим 
згідно  з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку  N  227  (  z0156-07  )  від  01.02.2007, в редакції Рішення 
Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового ринку N 1262 
( z1249-08 ) від 03.11.2008 } 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code