ПОРЯДОК ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт

ПОРЯДОК ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів
1. Цей Порядок визначає механізм ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – єдиний реєстр) як єдиної комп\’ютерної бази даних.
Єдиний реєстр ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
Єдиний реєстр підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.
2. Єдиний реєстр ведеться з метою забезпечення:
обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;
обліку декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;
обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі;
обліку анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів;
обліку декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації;
обліку сертифікатів та відмов у їх видачі;
відкритості, доступності інформації про видані та зареєстровані повідомлення, декларації, дозволи, сертифікати та відмови у їх видачі.
3. Ведення єдиного реєстру, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього територіальних органів Держархбудінспекції України здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України.
4. Формування даних для внесення до єдиного реєстру покладається на територіальні органи Держархбудінспекції України за місцем розташування об\’єкта.
5. Формування даних для внесення до єдиного реєстру відбувається на підставі інформації, поданої територіальними органами Держархбудінспекції України.
6. Єдиний реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.
7. Підставою для внесення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відомостей до єдиного реєстру є повідомлення про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – документи).
8. У єдиний реєстр вносяться відомості про:
а) назву, дату та номер документа;
б) найменування та адресу об\’єкта, щодо якого видано документ;
в) замовника:
для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, номер телефону;
для фізичних осіб – прізвище, ім\’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
г) Державну архітектурно-будівельну інспекцію України або її територіальний орган, яка видала документ;
ґ) підрядну, проектну організацію (у разі наявності) (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, серія та номер ліцензії);
д) авторський і технічний нагляд;
е) документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (назва, дата реєстрації та видачі, орган, що видав документ).
Від фізичних осіб, чиї персональні дані вносяться до єдиного реєстру, отримується попередня письмова згода на обробку їх персональних даних, що вносяться до єдиного реєстру. Без надання такої згоди реєстрація декларацій не проводиться.
9. Доступ користувачів до даних єдиного реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code