Тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес об\’єктам нерухомості у місті Києві

Тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес об\’єктам нерухомості у місті Києві
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес об\’єктам нерухомості у місті Києві (далі – Порядок) вводиться тимчасово до запровадження адресної бази містобудівного кадастру та встановлює на території міста єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, закріплює основні принципи ведення єдиного реєстру адрес міста Києва (далі – єдиний перелік адрес).
1.2. Порядок діє на території міста Києва і є обов\’язковим для виконання всіма розташованими на території міста Києва органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об\’єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.
1.3. Ведення єдиного реєстру адрес здійснює Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
1.4. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:
– адреса – ідентифікатор об\’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);
– тимчасова адреса земельної ділянки – це адреса, яка використовується для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування;
– будівельна адреса – це адреса, яка використовується для ідентифікації об\’єктів нерухомого майна на період будівництва;
– нерухоме майно – земельні ділянки, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, а також об\’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;
– будинок – жила чи нежила будівля;
– домоволодіння – два і більше жилих будинки, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надається єдина адреса;
– комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надається єдина адреса;
– корпус – окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;
– нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
– приміщення службового, допоміжного та технічного призначення: комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об\’єктами права власності.
1.5. При присвоєнні адрес об\’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:
– вулиця;
– провулок;
– проспект;
– бульвар;
– площа;
– інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).
Поштові адреси пишуться наступним чином: спочатку вказується тип адреси, а потім її назва. Поштові адреси, які віднесені до типу \”інші\”, можуть зазначатися наступним чином: спочатку назва, а потім тип.
1.6. Присвоєння поштових адрес об\’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом видання розпоряджень районних в місті Києві державних адміністрацій або наказів Головного управління містобудування та архітектури з подальшим їх внесенням до єдиного реєстру адрес.
1.7 Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за клопотаннями заявників в установленому порядку.
1.8. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малим архітектурним формам, а також наступним об\’єктам нерухомого майна:
– об\’єктам незавершеного капітального будівництва (можливе присвоєння будівельного адресу в установленому порядку);
– приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам;
– об\’єктам, які відносяться до самочинного будівництва (можливе присвоєння тимчасової адреси земельної ділянки в установленому порядку).
1.9. Адреси об\’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території міста, присвоєні до набрання чинності цим Порядком, зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння нової адреси відповідно до цього Порядку.
1.10. У разі виявлення невідповідності поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 N 7/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 12.10.2010 N 2480/5), заявник має право звернутися в установленому порядку з клопотанням щодо присвоєння нової поштової адреси.
2. Порядок розгляду документів щодо присвоєння адрес об\’єктам нерухомого майна
2.1. Присвоєння тимчасових адрес земельним ділянкам, які в установленому порядку надаються (передаються) у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об\’єктів будівництва, здійснюється Головним управлінням містобудування та архітектури під час опрацювання клопотання про надання (передачу) земельної ділянки поданого через міський дозвільний центр.
Тимчасова адреса земельної ділянки зазначається у листі (висновку) Головного управління містобудування та архітектури про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Тимчасова адреса земельної ділянки присвоюється шляхом затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому зазначається відповідна адреса.
2.2. Будівельна адреса об\’єкта визначається наказом Головного управління містобудування та архітектури на підставі поданої заявником затвердженої в установленому порядку проектної документації.
В декларації про початок будівельних робіт або в заяві на отримання дозволу на виконання будівельних робіт заявником в установленому порядку зазначається будівельна адреса (інформація про місцезнаходження об\’єкта будівництва).
До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міського дозвільного центру, додаються такі документи:
– завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
– для фізичної особи – копія паспорта;
– для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – копія виписки з Єдиного державного реєстру;
– затверджена в установленому порядку проектна документація об\’єкта будівництва.
Головне управління містобудування та архітектури розглядає заяву про присвоєння будівельної адреси об\’єктам нерухомого майна та протягом 2 робочих днів направляє запит до комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об\’єкти нерухомого майна (далі – БТІ).
БТІ протягом 5 робочих днів надає погодження щодо присвоєння будівельної адреси або відмовляє у погодженні із зазначенням підстав.
Головне управління містобудування та архітектури протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації з БТІ опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об\’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння будівельної адреси об\’єкту нерухомого майна та заносить її до єдиного реєстру адрес.
2.3. Тимчасова адреса земельної ділянки, а також будівельна адреса об\’єктів нерухомого майна чинні до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому порядку.
2.4. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, гаражним, садовим, дачним кооперативам (товариствам) здійснюється шляхом видання розпорядження відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. Заявники подають клопотання в режимі єдиного вікна до дозвільного центру відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
Присвоєння поштових адрес іншим об\’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом видання відповідного наказу Головного управління містобудування та архітектури. Заявники подають клопотання в режимі єдиного вікна до Головного управління містобудування та архітектури через міський дозвільний центр.
2.5. До заяви про присвоєння поштової адреси додаються такі документи:
– завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою (при необхідності);
– для фізичної особи – копія паспорта;
– для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – копія виписки з Єдиного державного реєстру;
– копія правовстановлюючого документа на об\’єкт нерухомого майна або сертифікат відповідності (для новозбудованих об\’єктів);
– довідка Головного управління економіки та інвестицій про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (для новозбудованих об\’єктів);
– копія технічного паспорта об\’єкта нерухомого майна, виготовленого БТІ.
2.6. Районна в місті Києві державна адміністрація розглядає заяви про присвоєння поштової адреси багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, гаражним, садовим, дачним кооперативам (товариствам) за винятком випадків, передбачених п. 2.8 цього Порядку, та протягом 2 робочих днів направляє запит до БТІ та Головного управління земельних ресурсів.
БТІ та Головне управління земельних ресурсів протягом 5 робочих днів надають погодження присвоєння поштової адреси або відмовляють у погодженні із зазначенням підстав.
Протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації від БТІ та Головного управління земельних ресурсів районна в місті Києві державна адміністрація направляє лист-обґрунтування щодо можливості присвоєння поштової адреси об\’єкту нерухомого майна до Головного управління містобудування та архітектури.
Головне управління містобудування та архітектури протягом 3 робочих днів опрацьовує лист-обґрунтування районної в місті Києві державної адміністрації та надає висновок щодо можливості присвоєння поштової адреси.
На підставі позитивного висновку Головного управління містобудування та архітектури районна в місті Києві державна адміністрація протягом 5 робочих днів видає розпорядження про присвоєння поштової адреси об\’єкту нерухомого майна, копію якого протягом 2 робочих днів направляє Головному управлінню містобудування та архітектури для внесення поштової адреси до єдиного реєстру адрес.
2.7. Головне управління містобудування та архітектури розглядає заяви про присвоєння поштової адреси об\’єкту нерухомого майна (окрім присвоєння поштової адреси багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, гаражним, садовим, дачним кооперативам (товариствам)) та протягом 2 робочих днів направляє запит до БТІ та Головного управління земельних ресурсів.
БТІ та Головне управління земельних ресурсів протягом 5 робочих днів надають погодження присвоєння поштової адреси або відмовляють у погодженні із зазначенням підстав.
Головне управління містобудування та архітектури протягом 5 робочих днів з моменту отримання листів від БТІ та Головного управління земельних ресурсів приймає рішення щодо присвоєння поштової адреси об\’єкту нерухомого майна та заносить поштову адресу до єдиного реєстру адрес.
2.8. Питання присвоєння поштових адрес на підставі рішень суду та при поділі об\’єктів нерухомого майна шляхом виокремлення окремої поштової адреси опрацьовуються Головним управлінням містобудування та архітектури в порядку, передбаченому п. 2.7 цього Порядку.
2.9. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п. 2.5 цього Порядку, відсутності підстав та неможливості присвоєння об\’єкту нерухомого майна поштової адреси заявнику протягом 10 робочих днів надається вмотивована відмова.
2.10. Адреса вважається присвоєною з моменту внесення її до єдиного реєстру адрес. Витяг з єдиного реєстру адрес протягом 2 робочих днів направляється заявникові через відповідний дозвільний центр, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, державному підприємству \”Інформаційний центр\” Міністерства юстиції України, Київській міській дирекції українського державного підприємства поштового зв\’язку \”Укрпошта\”, БТІ та оприлюднюється на офіційному сайті Головного управління містобудування та архітектури.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code