Укладення договору підряду

 Укладення договору підряду 
4. За договором підряду підрядник зобов\'язується за завданням
замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений
договором підряду строк закінчені роботи (об\'єкт будівництва), а
замовник зобов\'язується надати підряднику будівельний майданчик
(фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також
затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі,
коли цей обов\'язок повністю або частково не покладено на
підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об\'єкт
будівництва) та оплатити їх.
5. Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними
умовами договору підряду є:
найменування та реквізити сторін;
місце і дата укладення договору підряду;
предмет договору підряду;
договірна ціна;
строки початку та закінчення робіт (будівництва об\'єкта);
права та обов\'язки сторін;
порядок забезпечення виконання зобов\'язань за договором
підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об\'єкта будівництва;
порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами
та послугами;
порядок залучення субпідрядників;
вимоги до організації робіт;
порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
умови здійснення авторського та технічного нагляду за
виконанням робіт; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об\'єкта);
порядок розрахунків за виконані роботи;
порядок здачі-приймання закінчених робіт (об\'єкта
будівництва);
гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації
об\'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
порядок врегулювання спорів;
порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.
У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі
для регулювання взаємовідносин умови. Примірний договір підряду
затверджується Мінрегіоном. { Абзац двадцять другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 601 ( 601-2009-п )
від 17.06.2009, N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Договір підряду може бути укладений за результатами
проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін.
Рішення про спосіб укладення договору підряду приймає
замовник відповідно до законодавства.
7. Умови договору підряду, що укладається за результатами
проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній
документації замовника та акцептованій тендерній пропозиції
підрядника.
Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в
порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду,
що укладається на підставі державного замовлення, повинен
відповідати умовам цього замовлення.
8. У разі коли договір підряду укладається за результатами
переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона
у визначені за взаємною домовленістю строки і подає його другій
стороні для підписання у двох підписаних нею примірниках.
9. Якщо проект договору підряду готує підрядник, замовник
зобов\'язаний надати йому інформацію про:
предмет договору;
джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об\'єкта);
порядок передачі підряднику дозвільних документів і проектної
документації;
порядок надання підряднику будівельного майданчика (фронту
робіт);
порядок забезпечення робіт ресурсами та послугами;
порядок забезпечення виконання зобов\'язань за договором
підряду;
умови страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об\'єкта будівництва;
умови здійснення авторського та технічного нагляду за
виконанням робіт; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
інші обставини, необхідні для підготовки проекту договору
підряду.
10. Сторона, яка одержала проект договору підряду, у разі
згоди з його умовами підписує і повертає протягом двадцяти днів
один примірник договору підряду другій стороні.
У разі незгоди з окремими умовами договору підряду сторона,
яка одержала його проект, складає протокол розбіжностей, про що
робить застереження до договору, та у двадцятиденний строк подає
другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з
підписаним договором підряду.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору
підряду, зобов\'язана протягом двадцяти днів розглянути його, вжити
заходів до врегулювання розбіжностей та внести відповідні зміни у
договір підряду, підписати його і передати другій стороні.
Розбіжності, що залишилися неврегульованими за згодою сторін, у
цей самий строк можуть бути передані до суду.
Строк врегулювання розбіжностей може бути продовжений за
взаємною згодою сторін.
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих
розбіжностей, зазначених у протоколі, така згода повинна бути
підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження
розбіжностей, листами, телеграмами, телефаксом тощо).
11. Договір підряду вважається укладеним з моменту його
підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також
нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або
домовленістю сторін.
12. Договір підряду вважається неукладеним (таким, що не
відбувся) у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних
умов. Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його
виконання, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
13. Замовник може укласти договори підряду з кількома
підрядниками, в тому числі щодо виконання окремих (спеціальних)
робіт. У такому разі права та обов\'язки сторін визначаються у
кожному договорі підряду.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code