Предмет договору підряду

Предмет договору підряду 
14. Предметом договору підряду є роботи, пов\'язані з
будівництвом об\'єкта, обов\'язок щодо виконання яких покладається
на підрядника.
Власником результату виконаних робіт (об\'єкта будівництва) є
замовник, якщо інше не передбачено договором. { Абзац другий
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від
17.06.2009 }
15. У договорі підряду сторони зобов\'язані визначити
найменування об\'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні
параметри (потужність, площа, об\'єм тощо), склад та обсяги робіт,
які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню
підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.
16. У разі внесення змін до проектної документації сторони
уточнюють предмет договору підряду.
Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта)
17. Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта)
встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку
та закінчення. Невід\'ємною частиною договору підряду є календарний
графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та
закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених
договором підряду.
18. Установлення сторонами у договорі підряду строків
виконання робіт (будівництва об\'єкта) може пов\'язуватися з
виконанням замовником певних зобов\'язань (надання підряднику
будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної
документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо).
Датою закінчення робіт (будівництва об\'єкта) вважається дата
їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об\'єкта)
може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.
19. Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта) можуть бути
змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:
виникнення обставин непереборної сили;
невиконання або неналежного виконання замовником своїх
зобов\'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання
будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації,
ресурсів тощо);
внесення змін до проектної документації;
дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт,
за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від
підрядника обставинами;
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки
виконання робіт (будівництва об\'єкта).
20. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів
виконання робіт (будівництва об\'єкта), їх зупинення або
прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code