ЗАГАЛЬНІ УМОВИ укладення та виконання договорів

  ЗАГАЛЬНІ УМОВИ укладення та виконання договорів 
підряду в капітальному будівництві

Загальна частина
1. Ці Загальні умови відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) визначають порядок укладення та виконання
договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва,
реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих
підприємств (далі - капітальне будівництво об\'єктів), а також
комплексів і видів робіт, пов\'язаних із капітальним будівництвом
об\'єктів. { Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 601
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
Положення Загальних умов застосовуються також щодо укладення
та виконання договорів підряду на роботи з реставрації та
капітального ремонту будівель і споруд. { Абзац пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
Договори підряду в капітальному будівництві за участю
іноземних суб\'єктів господарювання укладаються і виконуються в
порядку, передбаченому Цивільним ( 435-15 ) та Господарським
( 436-15 ) кодексами України, а також цими Загальними умовами,
іншими актами законодавства.
Якщо у міжнародному договорі України, укладеному в
установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що
встановлені цими загальними умовами, застосовуються правила
відповідного міжнародного договору.
2. Загальні умови є обов\'язковими для врахування під час
укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел
фінансування робіт, а також форми власності замовника та
підрядника (субпідрядників).
3. У цих Загальних умовах терміни вживаються у такому
значенні:
генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання
робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним
перед замовником за результати їх роботи;
договірна документація - договір підряду та інші документи
(проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції,
акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії
тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють
умови договору підряду;
договірна ціна - визначена на основі кошторису, узгоджена
сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт;
дозвільна документація - документи дозвільного характеру у
сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена
законом; { Абзац п\'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 601
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
документи про виконання договору підряду - документи про хід
виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних
ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням
договірних зобов\'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки
про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції,
паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали
авторського нагляду, матеріали перевірок тощо);
закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до
договору підряду, проектної та кошторисної документації;
замовник - сторона договору підряду, яка за власним рішенням
або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт
(будівництво об\'єкта), приймає закінчені роботи (об\'єкт
будівництва) та оплачує їх;
істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом
і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а
також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди;
кошторис - зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки,
об\'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об\'єктні та локальні
кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні
та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво,
складені за встановленою формою, на основі яких визначається
кошторисна вартість будівництва і договірна ціна. Кошторисна
вартість будівництва може визначатися у приблизному або твердому
кошторисі. Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не
передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені
лише за згодою сторін;
кошторисна документація - кошториси та інші документи,
пов\'язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення,
відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної
вартості будівництва та договірної ціни;
матеріальні ресурси - сировина, будівельні та
пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції,
вироби, устаткування;
підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає
замовнику закінчені роботи (об\'єкт будівництва), передбачені
договором підряду;
приблизна (динамічна) договірна ціна - договірна ціна,
визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з
урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших
підстав, визначених умовами договору підряду;
проектна документація - текстові та графічні матеріали,
затверджені в установленому порядку, якими визначаються
містобудівні, об\'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні,
технічні та технологічні рішення, а також кошториси об\'єкта
будівництва;
роботи - будівельні, монтажні, проектні, пусконалагоджувальні
та інші роботи, пов\'язані з будівництвом об\'єкта;
ресурси - матеріальні ресурси, транспортні засоби, будівельні
машини та робоча сила, що використовуються для виконання робіт;
субпідрядник - підрядник, який в порядку, визначеному
договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному
з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт;
тверда договірна ціна - договірна ціна, визначена на основі
твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках
за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code