ПОЛОЖЕННЯ про Проект організації території національного природного парку

	
ПОЛОЖЕННЯ 
про Проект організації території національного 
природного парку, охорони, відтворення 
           та рекреаційного використання його природних 
                      комплексів і об\'єктів 
 

     1. Загальні положення 

     1.1. Положення про Проект організації території національного 
природного   парку,   охорони,   відтворення   та    рекреаційного 
використання   його   природних  комплексів  і  об\'єктів  (далі  - 
Положення) розроблено відповідно до Законів України  \"Про  охорону 
навколишнього     природного       середовища\"        ( 1264-12 ), 
\"Про    природно-заповідний       фонд     України\"   ( 2456-12 ), 
\"Про планування     і     забудову     територій\"     ( 1699-14 ), 
\"Про землеустрій\" ( 858-15 ),    \"Про     Червону  книгу  України\" 
( 3055-14 ),   Земельного  ( 2768-14 ),    Лісового ( 3852-12 ) та 
Водного  ( 213/95-ВР )  кодексів  України,  постанови     Кабінету 
Міністрів   України   від   25.08.2004    N  1094  ( 1094-2004-п ) 
\"Про затвердження  Порядку  розроблення  проектів  землеустрою   з 
організації  та  встановлення  меж  територій природно-заповідного 
фонду,  іншого природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та 
історико-культурного    призначення\",    інших    актів    чинного 
законодавства та визначає завдання,  зміст,  порядок розроблення і 
затвердження Проекту. 

     1.2. Проект  організації  території  національного природного 
парку,  охорони,  відтворення та рекреаційного  використання  його 
природних   комплексів  і  об\'єктів  (далі  -  Проект  організації 
території НПП)  розробляється  з  метою  забезпечення  ефективного 
виконання  завдань,  покладених  на  національний  природний парк, 
комплексного науково обґрунтованого використання та зонування його 
території, визначення заходів, необхідних для охорони, відтворення 
та  рекреаційного  використання  цінних  природних  комплексів  та 
історико-культурних   об\'єктів,   розвитку   наукових  досліджень, 
екологічної   освіти,   моніторингу   довкілля   та   рекреаційної 
діяльності,  здійснення будівництва,  реконструкції та реставрації 
об\'єктів,   формування   інженерно-транспортної    інфраструктури, 
виконання інших завдань.
     Проект організації  території  НПП  розробляється  згідно   з 
чинним законодавством. 

     1.3. Проект  організації  території  НПП розробляється на всю 
територію національного  природного  парку,  яка  враховує  землі, 
надані   парку   в  постійне  користування,  а  також  землі,  які 
зараховані до складу парку без вилучення їх  у  землевласників  чи 
землекористувачів. 

     1.4. Проект    організації    території   НПП   розробляється 
спеціалізованою проектною організацією.  Технічне завдання на його 
розробку   погоджується   Державною   службою   заповідної  справи 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і 
затверджується  центральним  органом  виконавчої  влади  або іншим 
органом,  у віданні якого перебуває національний  природний  парк. 
Технічне  завдання  готується  з  урахуванням  орієнтовного змісту 
Проекту  організації  території   НПП   (додаток)   та   природних 
особливостей національного природного парку,  пріоритетів розвитку 
соціально-економічної сфери з визначенням строків тощо. 

     1.5. Основними завданнями,  виконання яких має  забезпечувати 
Проект організації території НПП, є:
     комплексна   оцінка   території   парку,   її  господарського 
використання   та  запасів  природних  ресурсів,  біологічного  та 
ландшафтного  різноманіття,  історико-культурних  об\'єктів,  стану 
інженерно-транспортної  інфраструктури, системи зв\'язку, медичного 
забезпечення,     побутового     обслуговування,    рекреаційного, 
лікувально-оздоровчого  та  бальнеологічного  потенціалу  та інших 
особливостей національного природного парку;
     визначення  довго-  та  короткострокових, оперативних завдань 
розвитку  національного  природного парку, охорони, відтворення та 
рекреаційного  використання його природних комплексів та об\'єктів, 
найбільш ефективних шляхів їх вирішення;
     проведення науково  обґрунтованого  функціонального зонування 
території    національного    природного    парку,    встановлення 
територіально  диференційованого  режиму охорони,  використання та 
відтворення  природних  комплексів,  біологічного  і  ландшафтного 
різноманіття, історико-культурних комплексів і об\'єктів;
     визначення пріоритетів   науково-дослідної,    еколого-    та 
культурно-освітньої    діяльності    парку,    їх   територіальної 
організації;
     розроблення заходів   для  здійснення  моніторингу  довкілля, 
насамперед типових,  унікальних та інших особливо цінних природних 
комплексів, а також видів тварин і рослин, рослинних угруповань та 
типів природних середовищ,  занесених до Червоної  книги  України, 
Зеленої  книги  України,  додатків  міжнародних конвенцій та угод, 
стороною яких є  Україна,  Європейського  Червоного  списку  видів 
тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому 
масштабі,  Червоної  книги  Міжнародного  союзу  охорони   природи 
(IUCN),  списків регіонально рідкісних та зникаючих видів рослин і 
тварин, історико-культурних об\'єктів;
     розроблення пропозицій   щодо  будівництва  та  реконструкції 
об\'єктів,  необхідних для  забезпечення  діяльності  національного 
природного   парку,   інженерного   облаштування   та  благоустрою 
території,  розвитку   транспортної   мережі,   системи   зв\'язку, 
побутового  обслуговування  населення тощо,  виконання відповідних 
проектних робіт;
     розроблення заходів   з  метою  здійснення  природоохоронних, 
протиерозійних,  протизсувних та протипожежних робіт,  відновлення 
порушених   природних  комплексів,  берегоукріплення,  запобігання 
змінам гідрологічного режиму  території  національного  природного 
парку;
     забезпечення з урахуванням загальнодержавних, регіональних та 
місцевих  потреб,  а  також  інтересів  місцевих  жителів  сталого 
ведення  лісового,  сільського  господарств,  зокрема  виробництва 
екологічно   чистих   продуктів  харчування,  рекреації,  туризму, 
мисливства та рибальства,  місцевих промислів, іншої господарської 
діяльності на території національного природного парку, яка чинним 
законодавством не заборонена,  створення таким чином нових робочих 
місць;
     організації економічно,  соціально та екологічно  ефективного 
управління національним природним парком,  забезпечення діяльності 
його служби охорони, інших підрозділів, залучення місцевих жителів 
та громадськості до виконання відповідних завдань;
     визначення загального обсягу  запланованих  на  розрахунковий 
період  необхідних  заходів  та  їх орієнтовної вартості,  прогноз 
ефективності запропонованих заходів. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code