Проект організації території НПП передбачає встановлення

Проект організації території НПП передбачає встановлення 
територіально диференційованого режиму охорони, відтворення та
використання природних комплексів та інших об\'єктів національного
природного парку з урахуванням їх природоохоронних, оздоровчих,
наукових, рекреаційних та історико-культурних цінностей, інших
особливостей.
1.7. У межах території національного природного парку
виділяються такі функціональні зони: заповідна зона - призначена для збереження та відновлення
найбільш цінних, насамперед корінних, природних комплексів
відповідно до режиму, визначеного законом для природних
заповідників; зона регульованої рекреації - територія, в межах якої
створюються умови для короткострокового перебування, відпочинку та
оздоровлення відвідувачів парку, а її режим встановлюється
відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних
заповідників; зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення
готелів, мотелів, кемпінгів, інших об\'єктів обслуговування
відвідувачів парку; господарська зона - сюди відносяться населені пункти, землі,
на яких здійснюється господарська діяльність з додержанням
загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
1.8. У заповідній зоні Проектом організації території НПП для
збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення
науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у національному
природному парку може допускатись: виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними
корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо
запобігання змінам природних комплексів національного природного
парка внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного
режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що
історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо; здійснення протипожежних і санітарних заходів, що
не порушують режиму заповідної зони національного природного
парка; спорудження у встановленому порядку будівель та інших
об\'єктів, необхідних для виконання поставлених перед національним
природним парком завдань; збір колекційних та інших матеріалів,
виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних
наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної
роботи.
1.9. У межах заповідної зони не може проектуватись будь-яка
господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому
призначенню цієї зони, порушує природний розвиток процесів та явищ
або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси
та об\'єкти, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об\'єктів
транспорту і зв\'язку, не пов\'язаних з діяльністю національного
природного парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку
населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх
осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних
засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав,
проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею,
подолання літаками звукового бар\'єра над територією заповідної
зони та інші види штучного шумового впливу, що перевищують
установлені нормативи; геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного
режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних
засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових
трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету,
випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх
оселення, гніздування, інші види користування рослинним і
тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і
рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих
видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь,
збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів,
необхідних для виконання наукових досліджень.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code