Виконавчий орган кооперативу

Виконавчий орган кооперативу

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює
голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу.
Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і
несе перед ним відповідальність за ефективність роботи
кооперативу.

У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів,
обирається лише голова кооперативу.

Виконавчий орган кооперативу:

здійснює управління кооперативом у період між загальними
зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

представляє кооператив у відносинах з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними
організаціями, юридичними та фізичними особами;

укладає угоди між кооперативом та іншими особами;

діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом
кооперативу.

Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями,
визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом
кооперативу.

Члени правління та голова кооперативу обираються загальними
зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не
більше ніж на п\’ять років.

Порядок обрання або відкликання членів правління та голови
кооперативу, а також порядок проведення засідань правління
кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом
кооперативу.

Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для
оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий
директор не може бути членом кооперативу.

Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту,
який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу
дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням
кооперативу.

Виконавчий директор несе персональну відповідальність за
виконання покладених на нього обов\’язків, визначених контрактом та
статутом кооперативу.

Стаття 17. Спостережна рада кооперативу

Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням
статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління
кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб,
може утворюватися спостережна рада кооперативу.

Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів
кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості
3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам
членів кооперативу.

До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити
члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.

Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути
достроково припинені за рішенням загальних зборів членів
кооперативу.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code