до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт

Додаток 1
до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт

 

_______________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

 

ДОЗВІЛ
на виконання підготовчих робіт
від ___ _______________ 20__ р.  № ______

Цей дозвіл надано ____________________________________________
                                                     (найменування або прізвище, ім’я та по батькові замовника,

     _______________________________________________________________________________
                           його місцезнаходження або місце проживання, номер телефону)

  на виконання підготовчих робіт до будівництва _____________________
                                                                                                               (найменування

      _______________________________________________________________________________
                                          та місцезнаходження об’єкта будівництва)

відповідно до проекту виконання підготовчих робіт, який погоджений

      ______________________________________________________________________________
            (найменування органу, що погодив проект, дата та номер документа про погодження)

та затверджений замовником _______________________________________________.
                                                          (найменування, дата та номер документа про затвердження)

Підготовчі роботи виконує _______________________________________________________
                                                             (найменування та місцезнаходження підрядника,

__________________________________________________________________________________.
                          номер телефону, серія та номер ліцензії)

Відповідальним виконавцем робіт є ______________________________________________
                                                                          (найменування посади,

__________________________________________________________________________________.
                              прізвище, ім’я та по батькові виконавця робіт)

Авторський нагляд здійснює _____________________________________________________
                                                              (найменування та місцезнаходження проектної

___________________________________________________________________________________
      організації, номер телефону, серія та номер ліцензії, найменування посади,

___________________________________________________________________________________
           прізвище та ініціали керівника, що здійснює авторський нагляд,

__________________________________________________________________________________.
            найменування, дата та номер документа про його призначення)

Технічний нагляд здійснює ______________________________________________________
                                                         (найменування та місцезнаходження організації,

___________________________________________________________________________________
номер телефону, серія та номер ліцензії, найменування посади, прізвище та ініціали працівника,

__________________________________________________________________________________.
що здійснює технічний нагляд, найменування, дата та номер документа про його призначення)

 

Строк дії дозволу _____ ____________ 20__ року.

______________________________   ____________   ___________________
          (найменування посади)                (підпис)          (ініціали та прізвище)

МП

_________________

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code