архітектурно-будівельного контролю

Додаток 2
до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт

 

 

Начальникові ____________________________
                  (найменування інспекції державного

________________________________________
архітектурно-будівельного контролю,

________________________________________
ініціали та прізвище)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 281 Закону України “Про планування і забудову територій” прошу надати дозвіл на виконання підготовчих робіт до будівництва ___________________________________________________________________________________
                                                (найменування та місцезнаходження

___________________________________________________________________________________
                                         об’єкта будівництва)

___________________________________________________________________________________
 (замовник (у давальному відмінку): повне найменування юридичної особи

___________________________________________________________________________________
 і прізвище, ім’я та по батькові її керівника чи уповноваженої особи, або прізвище, ім’я та

___________________________________________________________________________________
  по батькові фізичної особи — підприємця, або прізвище ім’я та по батькові фізичної особи,

___________________________________________________________________________________
              ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів

            ____________________________________________________________________________
                           місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання

__________________________________________________________________________________.
                        фізичної особи — підприємця або фізичної особи)

 

Строк закінчення підготовчих робіт _____ ____________ 20__ рік.     

 

  _____________________

(телефон)

__________________

(телефакс)

 

______________________________________________________
 (підпис замовника: керівника юридичної особи/фізичної
особи — підприємця/фізичної особи/уповноваженої особи)

     

 

Документи, що додаються до заяви:

1._________________________________________________________________________________
            (найменування документа, що засвідчує право власності (користування)

___________________________________________________________________________________
                      земельною ділянкою, або договір суперфіцію,

___________________________________________________________________________________
                                          ким і коли виданий)

2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки __________________
                                                                                                                                  (ким і

___________________________________________________________________________________
                                                    коли видані)

3. ________________________________________________________________________________
                                       (найменування, дата та номер

___________________________________________________________________________________
                  документа про призначення відповідального виконавця робіт,

___________________________________________________________________________________
                                  найменування підрядної організації,

___________________________________________________________________________________

                               номер телефону, серія та номер ліцензії)

4. Проект виконання підготовчих робіт, розроблений ____________________________
                                                                                                               (найменування

__________________________________________________________________________________,

                                 проектної організації, серія та номер ліцензії)

погоджений ______________________________________________________________________
                    (найменування органу, що погодив проект, дата та номер документа про погодження)

та затверджений _________________________________________________________________
                                            (найменування, дата та номер документа про затвердження)

5. ________________________________________________________________________________
                (найменування, дата та номер документа про призначення працівника, що здійснює

___________________________________________________________________________________
                          технічний нагляд, ким і коли виданий)

6. ________________________________________________________________________________
               (найменування, дата та номер документа про призначення керівника, що здійснює

___________________________________________________________________________________
                          авторський нагляд, ким і коли виданий)

Заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю

____ ____________ 20__ р.
           (дата надходження заяви)

Реєстраційний номер заяви ________

________________

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code