Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державними приймальними комісіями

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державними приймальними комісіями

3.1. Державна комісія з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (далі — державна приймальна комісія) утворюється, якщо об’єкти збудовано:

 • із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та інших джерел фінансування для доріг державного значення незалежно від їх розміру та 30 млн. гривень і більше для доріг місцевого значення або із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України незалежно від розташування об’єкта — рішенням центрального органу виконавчої влади (Укравтодор), до сфери управління якого належать автомобільні дороги;
 • із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також коштів інших джерел фінансування у розмірі до 30 млн. гривень для доріг місцевого значення, — Службою автомобільних доріг області, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, до сфери управління якої належать автомобільні дороги.

3.2. Замовник зобов’язаний після надходження повідомлення генерального підрядника про закінчення будівництвом об’єкта, а по об’єктах, які попередньо приймаються робочими комісіями, після підписання акта робочою комісією звернутися протягом 5 днів до органів, що визначені у пункті 3.1 цього Порядку, з пропозицією щодо утворення державної приймальної комісії.

Центральний орган виконавчої влади (Укравтодор) зобов’язаний протягом 10 днів після надходження звернення від замовника утворити відповідно до цього Порядку державну приймальну комісію.

3.3. Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (автомобільної дороги (черги, пускового комплексу)) державною приймальною комісією установлюється центральним органом виконавчої влади, що утворив комісію (Укравтодор), і не повинен перевищувати 30 днів. Усі члени комісії повідомляються про це письмово не пізніше 5 днів до дня початку роботи комісії.

У разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта вартістю 30 млн. гривень і більше зазначений строк може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів.

3.4. Строк, установлений для прийняття закінченого будівництвом об’єкта державною приймальною комісією, не включається до загального строку будівництва об’єкта.

3.5. Підготовку акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта для підписання членами державної приймальної комісії забезпечує замовник.

3.6. Замовник подає до органу, визначеного у пункті 3.1 цього Порядку, коротку пояснювальну записку і пропозиції щодо затвердження персонального складу державної приймальної комісії, погоджені з зацікавленими міністерствами та відомствами, і схеми автомобільних доріг з визначеними пусковими комплексами.

3.7. До складу державних приймальних комісій включаються представники:

 • органу, що утворив комісію;
 • замовника;
 • виконавчого комітету місцевої ради, на території якої розташовано закінчений будівництвом об’єкт;
 • генерального підрядника;
 • експлуатаційної організації;
 • генерального проектувальника (автор проекту);
 • державної архітектурно-будівельної інспекції.

Представників відповідних органів (у випадках, визначених законодавством):

 • органів державного пожежного нагляду;
 • Мінприроди;
 • Мінпраці;
 • Держкоменергозбереження;
 • Держатомрегулювання;
 • Державної автомобільної інспекції;
 • Держгірпромнагляду;
 • Держенергонагляду;
 • органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3.8. Головою державної приймальної комісії згідно з пунктом 3.2 цього Порядку призначається представник органу, що утворив комісію.

Голова державної приймальної комісії організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на комісію.

Члени комісії зобов’язані за викликом голови брати участь у її роботі, а також здійснювати свої повноваження як представники відповідних органів.

Члени державної приймальної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3.9. Замовник, генеральний підрядник разом із генеральним проектувальником подають державній приймальній комісії проектну та виробничу документацію, пред’являють виконані будівельно-монтажні роботи, змонтоване технологічне обладнання (для будівель дорожніх служб та об’єктів соціально-культурного призначення) та документальне підтвердження відповідності виконаних робіт вихідним даним на проектування об’єкта.

3.10. На закінченому будівництвом об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними нормами роботи, змонтоване і випробуване обладнання (для будівель дорожніх служб та об’єктів соціально-культурного призначення).

Згідно з пунктом 1.5 на об’єктах, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм.

3.11. У виняткових випадках до призначення державної приймальної комісії замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні вилучатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення безпечних умов життєдіяльності (очищення, знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, воду і ґрунт, лінії зв’язку, меліоративні заходи, системи забезпечення пожежної безпеки тощо).

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, на якому зміни до складу пускових комплексів внесені з порушенням встановленого порядку, заборонено.

3.12. Державні приймальні комісії зобов’язані:

 • перевірити усунення недоробок і дефектів у строки, визначені робочою комісією, та готовність автомобільної дороги до прийняття в експлуатацію;
 • перевірити відповідність проекту потужностей, які вводяться в дію, і фактичної вартості автомобільної дороги (черги, пускового комплексу) та кошторисної вартості будівництва, що передбачена затвердженим проектом.

3.13. Державні приймальні комісії приймають в експлуатацію закінчені будівництвом автомобільні дороги (черги, пускові комплекси) тільки в тому випадку, якщо на них виконані всі роботи згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією та державними нормами, змонтоване та випробуване обладнання і вони підготовлені до експлуатації.

3.14. При прийнятті в експлуатацію автомобільних доріг (черг, пускових комплексів) в I та IV кварталах дозволяється перенесення виконання укріплювальних робіт, рекультивації земель, розмітки проїзної частини, а в окремих випадках також робіт з улаштування верхнього шару покриття, озеленення тощо, якщо за температурно-кліматичними умовами ці роботи не можуть бути виконані до моменту прийняття і їх невиконання не перешкоджає безпечній експлуатації автомобільної дороги (пускового комплексу). Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються державною приймальною комісією, про що робиться відповідний запис у акті про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code