Підставою для розроблення документації із землеустрою є згода Київського міського голови

Підстави для розроблення та вимоги до документації із землеустрою

 

1. Підставою для розроблення документації із землеустрою є згода Київського міського голови або заступника міського голови – секретаря Київради та технічне завдання на розробку відповідної документації із землеустрою, погоджене з Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

 

2. Особи, які отримали відповідно до цього Регламенту згоду на розроблення документації із землеустрою, мають право звертатися із відповідним замовленням до землевпорядних організацій.

 

3. Умови і терміни розроблення документації із землеустрою визначаються договором, укладеним між замовником і виконавцем цих робіт (землевпорядною організацією).

 

4. Землевпорядна організація може приступати до розроблення документації із землеустрою після отримання згоди та затвердження зацікавленою особою (замовником) технічного завдання на розроблення відповідної документації із землеустрою.

 

Глава 4. Вимоги до документації із землеустрою, особливості її розгляду та погодження

 

Стаття 10. Терміни та умови розроблення документації із землеустрою

 

1. Термін дії згоди на розроблення документації із землеустрою становить чотири місяці з дня її підписання Київським міським головою або заступником міського голови – секретарем Київради.

 

Погоджена документація із землеустрою разом із супроводжувальним листом подається землевпорядною організацією до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для розгляду, підготовки проекту рішення Київської міської ради та його передачі до Київської міської ради для прийняття відповідного рішення в порядку, визначеному розділом 4 цього Регламенту. Якщо документація із землеустрою не буде подана у визначений строк до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), то згода втрачає чинність і дана земельна ділянка включається до переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах в порядку, визначеному законодавством.

 

Остаточне рішення щодо затвердження переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах, приймається Київською міською радою.

 

До переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах, не включаються земельні ділянки, які знаходяться у власності (користуванні) юридичних і фізичних осіб, а також забудовані земельні ділянки.

 

За заявою зацікавленої особи термін дії згоди при розробці технічної документації із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, а також щодо забудованих земельних ділянок може бути продовжений Київським міським головою або заступником міського голови – секретарем Київради, але не більше ніж на чотири місяці.

 

2. Тип документації із землеустрою визначається технічним завданням на розробку відповідної документації із землеустрою і може бути визначений як:

 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

– технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду;

– технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою.

 

3. Документація із землеустрою складається з текстової та графічної частин.

 

4. Документація із землеустрою виготовляється з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки відповідної документації із землеустрою.

 

5. При розробці документації із землеустрою, визначеної у пункті 2 цієї статті, землевпорядною організацією на підставі технічного завдання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) виконуються роботи щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку відповідно до положень Закону України „Про землеустрій” та відповідних підзаконних нормативних актів.

 

Ці матеріали додаються до землевпорядної документації із землеустрою, визначеної в пункті 2 цієї статті, окремою книгою.

 

6. Якщо земельна ділянка передається в оренду, то документація із землеустрою, яка подається на розгляд Київської міської ради, може містити істотні умови до договору оренди землі, погоджені із зацікавленою особою, для їх затвердження на сесії Київської міської ради.

 

 

Стаття 11. Вимоги до текстової частини документації із землеустрою

 

Текстова частина документації із землеустрою має містити:

 

а) підстави розроблення документації із землеустрою;

б) завдання замовника на розроблення документації із землеустрою;

в) копії документів, які були додані до клопотання (заяви) про надання згоди на розроблення документації із землеустрою, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки;

г) документи щодо правового статусу земельної ділянки;

д) документи щодо існуючих та можливих обмежень та обтяжень;

е) письмові висновки осіб, що погоджують документацію із землеустрою (додаються у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

є) письмові висновки осіб щодо можливості передачі земельної ділянки в оренду (додаються у разі розроблення технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду);

ж) пояснювальна записка з матеріалами, що обґрунтовують проектне рішення або без таких матеріалів;

з) документи про зацікавлену особу (згідно з переліком);

и) інші матеріали, безпосередньо передбачені законодавством;

і) інші матеріали, які на думку землевпорядної організації мають бути долученими до документації.

 

 

Стаття 12. Вимоги до пояснювальної записки документації із землеустрою

 

1. Пояснювальна записка має містити комплексний аналіз всіх матеріалів, що містяться в документації із землеустрою.

 

2. У пояснювальній записці обов\’язково аналізуються:

 

а) надані замовником документи, у тому числі матеріали, що обґрунтовують розмір, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки;

б) обмеження і обтяження, викладені у висновках осіб, які погоджують проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або дають свої висновки щодо можливості передачі земельної ділянки в оренду;

г) існуючий характер землекористування в районі розташування земельної ділянки;

д) прийняте рішення стосовно меж земельної ділянки, яка проектується для відведення;

е) результати польового обстеження земельної ділянки та фактичного стану її господарського використання;

є) стан зелених насаджень та їх приналежність;

ж) викопіювання з чергового плану міста;

з) картографічні матеріали;

и) відомості про правовий статус земельної ділянки, суміжних землевласників та землекористувачів;

і) цільове призначення земельної ділянки;

ї) формування меж земельної ділянки;

й) формування меж обмежень та обтяжень;

к) розрахунки площ контурів угідь в розрізі землекористувань та складання експлікації угідь;

л) грошова оцінка земельної ділянки.

 

3. За необхідності у пояснювальній записці викладається пропонований порядок вирішення майнових питань щодо земельної ділянки, будівель та споруд, іншого нерухомого майна, яке планується знести (перенести) під час забудови. При викладенні такого порядку може мати місце посилання на документи, які дають можливість вирішити майнові питання (договори, угоди, інші правочини, гарантійні листи, рішення суду, висновки комісій тощо).

 

4. До пояснювальної записки додаються:

 

4.1. Матеріали, що обґрунтовують проектне рішення, зокрема:

 

а) експлікація земель в розрізі землекористувачів та угідь;

б) розрахунок грошової оцінки земельної ділянки з визначенням розміру земельного податку чи орендної плати;

в) розрахунки втрат сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва та збитків землекористувачів або землевласників у разі, коли відведення земельної ділянки здійснюється за рахунок сільськогосподарських та лісових угідь (у випадках, передбачених законодавством).

 

Розрахунок втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 №1279 \”Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню\” на підставі розробленої документації із землеустрою.

 

4.2. Архівні матеріали, які дають змогу визначити користувачів земельної ділянки, щодо якої розробляється документація із землеустрою.

 

4.3. Акт обстеження зелених насаджень (за їх наявності), складений за заявою зацікавленої особи управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за участю землекористувача (балансоутримувача).

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code