Оперативне реагування на АП та їх розслідування

Оперативне реагування на АП та їх розслідування
7.1. Аварійно-рятувальні роботи
7.1.1. Аварійно-рятувальні роботи здійснюються у відповідності до вимог Кодексу торговельного мореплавства, Законів України \”Про аварійно-рятувальні служби\” та \”Про захист населення і територій від аварійних ситуацій техногенного та природного характеру\”, Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 1979 р. та інших актів чинного законодавства.
7.1.2. Координація роботи галузевих об\’єктових аварійно-рятувальних служб здійснюється Укрморрічінспекцією.
7.1.3. Для оперативного керівництва реагуванням на можливі АП та координації робіт аварійно-рятувальних служб у святкові дні наказами Укрморрічінспекції вводиться чергування відповідальних працівників.
7.2. Розслідування АП
7.2.1. Розслідування АП на МРТ здійснюється згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, Положенням про порядок класифікації, розслідування та обліку аварійних випадків із суднами, Положенням про порядок службового розслідування та обліку транспортних аварійних випадків на внутрішніх водних шляхах України, іншими актами чинного законодавства та з урахуванням рекомендацій \”Кодекса по расследованию морских аварий и инцидентов\” ІМО.
7.2.2. Усі АП підлягають розслідуванню.
До АП на МРТ належать:
дуже серйозні аварії (у тому числі катастрофи);
серйозні аварії;
серйозні інциденти;
інциденти.
Визначення категорій АП наводиться в нормативних актах з розслідування АП на МРТ або у відповідних класифікаторах.
7.2.3. Попереднє розслідування АП на судні здійснюється капітаном судна.
7.2.4. Розслідування АП проводяться комісіями, які створюються наказами органів державного управління, підприємств, установ, організацій, що проводять розслідування. В наказі вказується склад комісії, визначаються строки розслідування і подання матеріалів. Крім цього, наказом визначають інші організаційні умови проведення розслідування, зокрема джерела фінансування витрат на роботу комісії (проїзд, добові, проживання, витратні матеріали, зв\’язок та інше), вказуються підприємства, установи, організації, що здійснюють організаційну підтримку роботи комісії.
7.2.5. Розслідування АП комісіями проводиться у строк не більше 20 діб. В окремих випадках (необхідність проведення тривалих експертиз) установлений термін розслідування АП може бути продовжено.
7.2.6. При необхідності у складі комісій можуть створюватися підкомісії з розслідування технічних, організаційних та психофізіологічних (людських) обставин АП.
7.2.7. Голова комісії з розслідування протягом трьох діб з моменту початку розслідування надає керівнику органу, підприємства, установи, організації, якими створено комісію з розслідування, таку попередню інформацію:
наслідки події (кількість загиблих, їх громадянство, кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження, прізвища, ім\’я та по батькові кожного з них, адреса місця проживання, площа забруднення довкілля);
характер і маса вантажів;
конкретний опис обставин події;
ступінь пошкодження суден, берегових споруд;
іншу інформацію, що встановлена в ході розслідування і становить інтерес;
пропозиції щодо проведення необхідних термінових заходів.
7.2.8. Матеріали розслідування АП на МРТ оформлюють актом розслідування, типова форма якого наведена в додатку 14.
7.2.9. Оригінали актів, інших матеріалів розслідування АП передаються до Укрморрічінспекції і зберігаються нею у порядку та протягом термінів, визначених Мінінфраструктури України, якщо інше не передбачене чинним законодавством.
Один примірник (копії) матеріалів розслідування дуже серйозних і серйозних аварій подається (надсилається) в Мінінфраструктури України у дводенний строк після їх затвердження.
7.2.10. Розслідування АП, які за первинною інформацією відносяться до аварій, проводиться в залежності від їх наслідків:
7.2.10.1. У випадку подій, у яких загинули або пропали безвісти 10 і більше осіб, або травмовано більше 50 осіб, загинули вищі посадові особи держави, – комісією Мінінфраструктури України, яку очолює Міністр інфраструктури України, якщо не було прийняте спеціальне рішення Кабінету Міністрів України.
До складу комісії включаються: заступник Міністра інфраструктури України, керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова Укрморрічінспекції.
7.2.10.2. У випадку подій, у яких загинуло або пропали безвісти 5 і більше осіб, або травмовано більше 25 осіб, загинули народні депутати України, травмовані вищі посадови особи держави, – комісією Міністерства інфраструктури, яку очолює Перший заступник Міністра інфраструктури України, якщо не було прийняте спеціальне рішення Кабінету Міністрів України.
До складу комісії включаються: заступник Міністра інфраструктури України, керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова Укрморрічінспекції.
7.2.10.3. У випадку подій, у яких загинуло або пропало безвісти 3-4 особи, або травмовано більше 10 осіб, постраждали народні депутати України, – комісією Міністерства інфраструктури, яку очолює Перший заступник Міністра інфраструктури України, який забезпечує державне управління МРТ.
До складу комісії включаються: керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова або заступник Голови Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС.
7.2.10.4. У випадку подій, у яких загинуло або пропало безвісти 2 особи, або травмовано більше 5 осіб, втрачено або підлягає вилученню з експлуатації морське або річкове судно, – комісією Укрморрічінспекції, яку очолює Голова Укрморрічінспекції.
До складу комісії включаються: заступник голови Укрморрічінспекції, якій відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління) Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції.
7.2.10.5. У випадку подій, у яких загинула 1 особа, травмовано до 5 осіб, – комісією Укрморрічінспекції, яку очолює заступник Голови, якій відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС.
До складу комісії включаються: заступник Голови Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління) Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції.
7.2.11. Розслідування серйозних аварій і всіх інцидентів проводиться Укрморрічінспекцією і капітанами морських портів в порядку, що встановлюється Мінінфраструктурою України.
7.2.12. Представники МНС, Держнаглядохоронпраці, інших органів включаються до складу комісій у випадках, передбачених чинним законодавством, або за згодою зазначених органів.
7.3. Аналіз та оцінка стану БС
7.3.1. Комплексні планові перевірки стану БС проводяться Укрморрічінспекцією відповідно до планів контрольно-наглядової роботи, які розробляються цими органами та затверджуються в установленому порядку.
7.3.2. Разом (водночас) з розслідуванням аварій орган, який створив комісію з розслідування, призначає комісію для проведення комплексної позапланової перевірки стану БС на підприємствах, в установах або організаціях, причетних до аварії.
7.3.3. За результатами перевірки та розслідування орган, який створив комісію:
здійснює аналіз факторів, що пов\’язані із АП і (або) впливають на стан БС;
готує пропозиції з підвищення рівня БС, попередження АП.
7.4 Заходи з попередження АП
7.4.1. Висновки комісій з розслідування аварій, які сталися з вини підприємств, установ, організацій МРТ, у тижневий строк після закінчення розслідування розглядаються на позачергових засіданнях Комісії з питань безпеки транспорту Укрморрічінспекції.
7.4.2. За результатами розслідування аварій, орган, який створив комісію з розслідування, в десятиденний строк після отримання всіх матеріалів розслідування розроблює і затверджує наказом перелік попереджувальних заходів. Укрморрічінспекція контролює здійснення цих заходів та інформує Мінінфраструктури України щомісячно до 10-го числа наступного за звітним місяця до повного їх виконання.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code