Планування та виконання робіт із забезпечення БС

Планування та виконання робіт із забезпечення БС
8.1. Розробка та прийняття заходів (програм)
8.1.1. Планування здійснюється на державному і галузевому рівнях та на підприємствах, в установах, організаціях.
8.1.2. Заходи (програми) плануються як на середньостроковий (п\’ятирічний), так і на поточний (річний) період.
8.1.3. Конкретні заходи, спрямовані на виконання певного завдання або усунення конкретних недоліків з питань БС, розробляються на строк, достатній для їх виконання.
8.1.4. Для розробки заходів (програм) можуть створюватися робочі групи. Наказом визначаються: склад робочої групи, строки розробки, погодження та подачі на затвердження заходів (програм), принципи, яких необхідно дотримуватись під час розробки, та основні завдання.
8.1.5. При плануванні заходів (програм) необхідно дотримуватися таких принципів:
конкретності;
можливості реалізації (включаючи ресурсне забезпечення);
ефективності (має бути проведена попередня оцінка ефективності запланованих завдань);
можливості контролю за реалізацією завдань.
8.1.6. Заходи (програми) розробляються на підставі:
вимог законодавчих та нормативних актів, у тому числі міжнародних;
результатів аналізу стану аварійності;
рішень комісії з безпеки транспорту Укрморрічінспекції;
рекомендацій комісій з розслідування АП;
приписів наглядово-інспекційних органів;
рекомендацій ІМО, директив з питань БС, прийнятих Європейським Союзом, результатів аналізу (самооцінки) з виконання функцій держави прапора, держави порту і прибережної держави.
8.1.7. В заходах (програмах) передбачаються завдання організаційного та технічного характеру.
8.1.8. Заходи (програми) розробляються за формою, наведеною в додатку 15.
8.2. Забезпечення реалізації
8.2.1. Основні завдання з БС викладені в Державній програмі удосконалення функціонування державної системи забезпечення безпеки судноплавства на 2002-2006 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. № 96 (надалі – Програма).
8.2.2. На підставі завдань Програми, щорічно до 1 січня розробляється уточнений Робочий план виконання завдань Програми.
8.2.3. Основними етапами реалізації Робочого плану Програми є:
доведення завдань до відома підрозділів (відповідальних виконавців), проведення тендерів на виконання завдань;
виділення необхідних фінансових ресурсів та залучення інвестицій;
розробка технічного завдання (умов), проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
укладення договорів на виконання робіт;
виконання робіт;
контроль за виконанням робіт, приймання їх результатів;
впровадження результатів робіт.
8.3. Супроводження виконання
8.3.1. Супроводження виконання заходів (програм) здійснюється на всіх етапах виконання і включає:
чіткий розподіл робіт між виконавцями, які реалізують окремі завдання;
визначення відповідальних за контроль кожного завдання;
розгляд та погодження технічних завдань (умов) проектної та іншої технічної документації, договорів;
проведення експертизи в разі необхідності;
проведення авторського нагляду в разі необхідності;
прийняття (введення) в експлуатацію етапів (черг) виконаних робіт;
створення та організацію роботи комісій з прийняття виконаних робіт.
8.3.2. Хід виконання Програми не рідше двох разів на рік розглядається на засіданні Комісії з питань безпеки транспорту Укрморрічінспекції.
8.3.3. Укрморрічінспекція двічі на рік, до 15 січня та до 15 липня інформує Мінінфраструктури України про стан виконання завдань Програми.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code