Інформація про стан безпеки судноплавства

Інформація про стан безпеки судноплавства
6.1. Керівники об\’єктів управління СУБС МРТ повинні організувати такий порядок своєї роботи, роботи визначених осіб, інших працівників берегового та суднового персоналу, при якому інформація про АП передається негайно. Цей порядок має бути документально закріплений в СУБ.
Порядок обов\’язкової передачі інформації про АП іншим органам, що не входять до складу СУБС МРТ, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
6.2. Передача інформації про АП, пов\’язані із морськими, річковими і маломірними (малими) суднами на МРТ
6.2.1. У разі виникнення АП на судні, капітан (судноводій; особа, яка виконує функції капітана) вживає заходів, передбачених вимогами БС стосовно цієї АП, у тому числі негайно повідомляє будь-яким доступним способом:
українські морські води: СК (керівника, призначену особу), ДМРКЦ;
інші морські води: СК (керівника, призначену особу), заінтересовані організації прибережних держав (згідно з \”Общими принципами систем судовых сообщений и требований к передаче сообщений, включая руководство по передаче сообщений об инцидентах, связанных со сбросом опасных грузов, вредных веществ и/или загрязнителей моря\”);
річкові ВВШ: СК (керівника, призначену особу), Укрморрічінспекцію або будь-яку іншу берегову організацію (адміністрацію шлюзу, порту та інше);
будь-які українські води в разі АП з маломірним (малим) судном: адміністрацію бази або Укрморрічінспекцію, або будь-яку іншу берегову організацію (адміністрацію шлюзу, порту та інше).
6.2.2. Керівник або інший уповноважений працівник СК (адміністрації бази) повинен негайно повідомити про АП, в тому числі про втрату радіозв\’язку з морським або річковим судном, про неприбуття морського або річкового судна до порту або точки призначення більш ніж на 4 години з нез\’ясованих причин:
ДМРКЦ (АП із суднами в морських водах);
Укрморрічінспекцію (всі АП).
6.2.3. У разі початку аварійно-рятувальних робіт на акваторії порту, керівник або інша уповноважена посадова особа порту повинен негайно повідомити про це ДМРКЦ і Укрморрічінспекцію.
6.2.4. Перелік контактів для повідомлень ДМРКЦ, Укрморрічінспекції публікується у повідомленнях мореплавцям в установленому порядку. Укрморрічінспекція організовує своєчасне оновлення Переліку контактів, контролює його доведення до мореплавців, усіх інших складових частин СУБС МРТ, у тому числі з використанням засобів масової інформації.
6.2.5. Форма Повідомлення про АП, пов\’язані із суднами, наведена в додатку 9 до цього Положення.
6.2.6. Первинне повідомлення надається Укрморрічінспекцією Мінінфраструктури України; подальше інформування про АП здійснюється Укрморрічінспекцією за формою та в порядку, що встановлені Мінінфраструктурою України.
6.3. В період з 15 грудня по 15 лютого включно підприємства, установи, організації МРТ (за переліком, що розробляється та затверджується Укрморрічінспекцією) щоденно, до 7-ї години ранку, надають Укрморрічінспекції оперативну інформацію про забезпечення БС та функціонування об\’єктів МРТ у зимовий період (за формою, наведеною у додатку 10). Укрморрічінспекція щоденно до 8-ї години ранку надає Мінінфраструктури України зведену оперативну інформацію за встановленими формою та порядком.
6.4. Облік аварійних подій
6.4.1. Кожна АП підлягає обліку на підприємстві, в установі та організації. Аварії підлягають обліку в Укрморрічінспекції.
6.4.2. Облік АП на МРТ ведеться Укрморрічінспекцією у журналі за формою, наведеною в додатку 11.
6.4.3. Облік АП з небезпечними вантажами ведеться Укрморрічінспекцією у журналі за формою, наведеною в додатку 12.
6.4.4. Рекомендується дублювати заповнення облікових форм в електронному вигляді.
6.4.5. Укрморрічінспекція веде облік АП у цілому із суднами України і визначає їх остаточну класифікацію (в установленому порядку), а також створює і підтримує відповідну базу даних, яка дозволяє ефективно та оперативно використовувати інформацію про АП усім зацікавленим органам державного управління, організаціям, підприємствам, установам.
Форма обліку АП і структура бази даних АП затверджуються Укрморрічінспекцією з урахуванням рекомендацій ІМО, законодавства України та необхідності використання інформації про АП для оперативного, середньострокового та довгострокового аналізу та статистики.
6.5. Аналіз інформації
6.5.1. Звіт (оперативна місячна інформація) про стан безпеки надається Укрморрічінспекцією до Мінінфраструктури України за встановленою формою.
6.5.2. Звіт (оперативна місячна інформація) про стан безпеки при перевезеннях небезпечних вантажів надається Укрморрічінспекцією до Мінінфраструктури України за формою, наведеною в додатку 13.
6.5.3. Аналіз стану БС, аварійності на МРТ здійснюється Укрморрічінспекцією:
щомісячно;
щоквартально;
щорічно.
Укрморрічінспекція також проводить довгостроковий аналіз аварійності на МРТ.
6.5.4. Для оцінки стану БС МРТ застосовуються абсолютні та питомі показники, які затверджуються Мінінфраструктурою України. До основних питомих показників оцінки стану БС на МРТ належать:
кількість аварійних подій з розрахунку на 100 суден;
кількість загиблих та кількість травмованих з розрахунку на 100 аварійних подій.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code