Завдання та функції СУБС МРТ

Завдання та функції СУБС МРТ
3.1. Головною метою СУБС МРТ є забезпечення безпечного функціонування МРТ і попередження АП.
3.2. Головними завданнями СУБС МРТ є:
забезпечення безпечної експлуатації суден, безпеки суднового персоналу, пасажирів, схоронності вантажів, запобігання забрудненню довкілля із суден;
забезпечення належного стану шляхів руху суден, функціонування берегових об\’єктів МРТ та безпеки берегового персоналу;
забезпечення пошуку і рятування людей та суден на морі, ліквідація небезпечних забруднень морського середовища.
3.3. СУБС МРТ також має розв\’язувати такі завдання:
організацію управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню довкілля із суден;
контроль та нагляд за БС;
укомплектування суден кваліфікованими екіпажами, організацію несення вахти, праці та відпочинку;
організацію навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення БС;
інформаційне забезпечення судноплавства зі своєчасним сповіщенням про зміну навігаційної і гідрометеорологічної обстановки та загрозу безпеці судноплавства;
організацію лоцманського та льодового проведення суден, регулювання руху суден;
організацію морських систем радіозв\’язку, зв\’язку на внутрішніх водних шляхах; забезпечення надійного зв\’язку у разі виникнення АП та під час ліквідації її наслідків;
створення нормативно-правової бази БС шляхом адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів з питань БС, розробки та впровадження норм і правил національного законодавства, які регламентують судноплавство;
розробку та виконання програм підвищення рівня БС;
розслідування АП, аналіз, розробку та впровадження відповідних заходів попередження;
належне реагування сил і засобів з пошуку, рятування та ліквідації небезпечних забруднень довкілля із суден у морській зоні відповідальності України;
забезпечення безпеки експлуатації гідротехнічних та інших споруд, які використовуються для потреб судноплавства;
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом;
сертифікація СК, суден, інших об\’єктів управління;
забезпечення належного вирішення інших завдань з БС відповідно до зобов\’язань України за її міжнародними договорами у сфері судноплавства.
3.4. До функцій СУБС МРТ належать:
3.4.1. Організація роботи, яка передбачає:
визначення суб\’єктів та об\’єктів управління БС;
встановлення функціональних обов\’язків структурних підрозділів та посадових осіб з питань БС на всіх рівнях управління та виробництва;
регламентацію діяльності керівників та посадових осіб;
нормативне забезпечення управління БС.
3.4.2. Інформування про стан БС, яке складається з:
передачі інформації в установленому порядку;
отримання та цільового збирання інформації про стан БС;
обліку та систематизації інформації;
аналізу показників аварійності та стану БС;
підготовки висновків і відповідних пропозицій.
3.4.3. Оперативне реагування на виникнення АП та розслідування обставин та причин АП, яке складається з:
отримання інформації про АП;
попередньої оцінки та класифікації АП;
організації та проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
розслідування АП;
оцінки стану безпеки на об\’єктах управління, де сталися АП;
аналізу, обліку та передачі інформації про АП;
підготовки і впровадження заходів попередження.
3.4.4. Планування та виконання робіт, яке включає:
розробку та вжиття заходів (програм) з підтримки та підвищення рівня БС і попередження АП;
організацію виконання (реалізації) прийнятих заходів (програм);
супроводження (контроль) на всіх етапах виконання заходів (програм);
аналіз та оцінку результатів, прийняття в установленому порядку результатів виконаних заходів (програм).
3.4.5. Спеціальні функції, які включають:
підтвердження відповідності;
сертифікацію суден, СК, плавскладу, окремих елементів берегової інфраструктури МРТ;
ліцензування окремих видів діяльності.
3.4.6. Розповсюдження і обмін інформацією з питань БС, яка здійснюється шляхом:
використання засобів масової інформації;
проведення днів, тижнів, місячників безпеки;
проведення конференцій, семінарів, нарад;
здійснення роз\’яснювальної роботи.
3.4.7. Контрольні та наглядові функції, які включають:
постійний контроль функціонування СУБС МРТ;
державний нагляд над станом БС на МРТ;
планові перевірки за затвердженими графіками;
позапланові (позачергові) перевірки;
комплексні перевірки;
цільові перевірки.
3.4.8. Функція підготовки та реалізації управлінських рішень, яка складається з:
підготовки рішення;
прийняття рішення;
реалізації рішення;
контролю над процесом реалізації рішення.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code