Загальні вимоги до СУБС МРТ

Загальні вимоги до СУБС МРТ
2.1. Комплексне управління безпекою транспорту здійснює Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України). Управління БС на МРТ здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція).
Управління БС на підприємстві, в установі, організації МРТ здійснює керівник підприємства, установи, організації.
Управління БС на судні здійснює капітан судна (судноводій).
2.2. Управління БС на МРТ має забезпечувати виявлення та оцінку факторів, що впливають на рівень безпеки, включаючи фактори ризику, підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення належного рівня БС.
2.3. Управлінські рішення розрізняються за:
часом управління – на стратегічні, тактичні, оперативні;
ступенем участі спеціалістів – на індивідуальні, колективні, колегіальні;
змістом управлінського процесу – на організаційні та технічні.
2.4. Прийняття управлінських рішень – це процес, який складається з трьох етапів:
підготовки рішення, яке включає виявлення та аналіз управлінської ситуації;
прийняття рішення, яке складається з оцінки альтернативних варіантів і вибору єдиного рішення;
реалізації рішення.
2.5. Фактори, що впливають на рівень БС, умовно підрозділяють на три основних групи: технічні, організаційні, психофізіологічні. До основних факторів, які прямо або непрямо впливають на рівень БС і на імовірність АП у судноплавстві, належать такі.
2.5.1. Фактори, пов\’язані з окремими особами:
здатність, навички, знання (підсумки підготовки та досвід);
індивідуальні особливості особи (розумовий і емоційний стан);
фізичний стан (придатність за станом здоров\’я, вживання наркотиків і алкоголю, втома);
обов\’язки, пов\’язані із діями до, під час і після АП;
психологічна установка.
2.5.2. Організація на судні:
розподіл завдань і обов\’язків;
склад екіпажу (національність, компетентність);
рівень укомплектованості екіпажем;
робоче навантаження (складність завдань);
час роботи та відпочинку;
процедури та постійно діючі накази;
зв\’язок (зовнішній та внутрішній);
управління і контроль на судні;
організація підготовки і навчань на судні;
взаємодія, включаючи управління ресурсами;
планування (рейсів, вантажоперевезень, технічного обслуговування).
2.5.3. Умови праці і побуту на судні і на березі:
рівень автоматизації;
ергономічність конструкції робочих і жилих приміщень, приміщень для відпочинку, обладнання (устаткування);
адекватність побутових умов;
можливість відпочинку;
адекватність харчування;
рівень качки судна;
вібрація, підвищена (понижена) температура і шум.
2.5.4. Фактори, пов\’язані із судном:
конструкція;
стан технічного обслуговування;
обладнання (наявність, надійність);
характеристики вантажу, включаючи кріплення, обробку і догляд;
свідоцтва.
2.5.5. Управління на березі:
політика СК, підприємства, організації, установи в галузі найму на роботу;
політика СК, підприємства, організації, установи і прийняті принципи щодо безпеки (культура, психологічні установки і довіра);
прихильність адміністрації в справі забезпечення безпеки;
графік відпусток;
загальна політика адміністрації;
розклад заходів суден СК у порт;
контракти та (або) колективні трудові домовленості й угоди;
визначення обов\’язків;
зв\’язок між судном і берегом, у тому числі СК.
2.5.6. Зовнішні впливи і довкілля:
гідрометеорологічні умови;
умови переходу і заходу в порт (служби руху суден, лоцмани та інші);
інтенсивність руху суден;
льодова обстановка;
організації, які представляють власників судна і судновий персонал;
правила, огляди і перевірки (міжнародні, національні, портові, з боку класифікаційних товариств та інші).
2.6. СК та інші підприємства, установи, організації МРТ на підставі цього Положення розробляють і впроваджують СУБ. Відповідальність за функціонування СУБ при цьому покладається на перших керівників СК, підприємств, установ, організацій, які здійснюють управління БС.
СК, до суден якої застосовується глава IX СОЛАС 74, під час розробки, впровадження і підтримки СУБ керується МКУБ і цим Положенням.
2.7. До основних принципів забезпечення БС належать:
пріоритет інтересів БС над господарськими та відомчими інтересами;
верховенство права у вирішенні конкретних завдань з БС;
додержання балансу інтересів громадян, суб\’єктів господарювання, державних органів, їх взаємна відповідальність у питаннях забезпечення БС;
чітке розмежування завдань, повноважень та відповідальності на всіх рівнях СУБС МРТ.
2.8. Загальними принципами організації роботи СУБС МРТ є:
принцип системності – передбачає, що організація робіт повинна охоплювати всі складові системи, мати узгодженість між складовими, постійний та упорядкований характер;
принцип попередження – передбачає, що діяльність має носити попереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення негативних факторів, що можуть призвести до АП;
принцип колективізму – передбачає участь усіх працівників підприємства, установи, організації в роботі із забезпечення БС згідно зі своїми функціональними обов\’язками;
принцип інформованості – передбачає, що здійснення заходів з БС базується на максимальній інформованості кожного працівника про негативні і позитивні фактори впливу;
принцип виявлення та усунення причин – передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення виявлених недоліків;
принцип адекватності – передбачає відповідність заходів із забезпечення безпеки реальним та потенційним загрозам;
принцип відповідальності – передбачає усвідомлення кожним працівником його відповідальності за конкретні питання, що визначають БС.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code