Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв\’язків і торгівлі
України від 08.07.96 N 369
 
Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
 
 
Загальні положення
 
     1. Ці Правила визначають вимоги до організації дрібнороздрібної торговельної мережі, її приміщень та обладнання і поширюються на суб\’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
 
     2. Суб\’єкт господарювання при організації роботи дрібнороздрібної мережі повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України \”Про захист прав споживачів\”, \”Про споживчу кооперацію\”, \”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення\”, \”Про безпечність та якість харчових продуктів\”, \”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг\”, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність. 
 
     3. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для споживачів.
     Продаж товарів здійснюється через:
     пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;
     засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.
 
     4. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.
  
     6. Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами в одному дрібнороздрібному торговельному пункті дозволяється лише за умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.
 
     7. Суб\’єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є магазини та пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов\’язаний не допускати продажу в цих пунктах тих товарів, які відсутні у продажу в магазинах відповідної товарної спеціалізації.
 
     8. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється продаж:
     продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
     нефасованих і неупакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту, крім картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу, а також морозива, квітів;
     алкогольних напоїв (крім автомагазинів системи споживчої кооперації, що здійснюють виїзну торгівлю у сільській місцевості, за наявності марок акцизного збору); 
     тютюнових виробів через засоби пересувної мережі за винятком автомагазинів, автокафе, авторозвозок, лавок-автопричепів системи споживчої кооперації, що здійснюють продаж у сільській місцевості; 
     тютюнових виробів через стаціонарні пункти, якщо стан приміщень не відповідає вимогам нормативних документів щодо їх зберігання; 
     тютюнових виробів без марок акцизного збору; 
     алкогольних напоїв і тютюнових виробів працівниками суб\’єкта господарювання, яким не виповнилося 18 років; 
     технічно складних та великогабаритних товарів;
     тканин, взуття (крім домашнього та робочого), швейних виробів (крім робочого одягу і головних уборів для літнього сезону) та виробів верхнього трикотажу, що потребують примірювання;
     дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них;
     вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних іграшок, паливно-мастильних матеріалів (крім тих, що реалізуються через авторозвозки системи споживчої кооперації);
     об\’єктів санітарних заходів, вимоги до обігу яких заборонено законодавчими актами; товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку. 
 
     9. Всі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на роботу обов\’язково проходять інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, санітарного мінімуму, додержання вимог нормативних документів та актів щодо продажу товарів і торговельного обслуговування споживачів.
     Суб\’єкт господарювання несе відповідальність за дотримання працівниками дрібнороздрібної торговельної мережі нормативних документів та актів щодо продажу товарів та торговельного обслуговування споживачів.
 
     10. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають в установленому порядку обов\’язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.
     Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.
 
     11. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час виконання своїх обов\’язків повинні:
     бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;
     додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими;
     мати при собі паспорт, який пред\’являється на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.
 
     12. Забороняється допускати в пункти дрібнороздрібної торговельної мережі сторонніх осіб за винятком представників органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів, які пред\’явили службове посвідчення для проведення перевірки в межах компетенції, наданої їм законодавством.
 
     13. У кожному стаціонарному пункті дрібнороздрібної торговельної мережі повинні бути санітарні правила та санітарний журнал, а також Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка, яка надається споживачу на першу його вимогу.
 
Розміщення та режим роботи
 
     14. Відведення місць для розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони (розділ V), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198.
 
     15. Забороняється торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров\’я; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у місцях проведення спортивних змагань; поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); з торгових автоматів та в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування.
 
     16. Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється суб\’єктом господарювання відповідно до вимог Земельного кодексу України та законодавства про благоустрій населених пунктів, планування та забудову територій, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежну охорону, державну автоінспекцію та архітектуру.
 
     17. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати копії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, завірені підписом відповідальної особи та печаткою органу, що їх видав.
 
     18. Копії ліцензій зберігаються у працівника пункту дрібнороздрібної торговельної мережі, пред\’являються ним за вимогою службових осіб органів державного контролю і нагляду та органів внутрішніх справ.
 
     19. Режим роботи об\’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється суб\’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування. 
     Режим роботи повинен додержуватися суб\’єктами господарювання всіх форм власності.
 
Вимоги щодо приміщень та обладнання
 
     20. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, як правило, повинні бути типовими, відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, відповідати естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище.
     Рекламно-інформаційне оформлення пункту дрібнороздрібної торговельної мережі повинно бути типовим для даного суб\’єкта господарювання. На видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону суб\’єкта господарювання, якому належить цей пункт, прізвище, ім\’я та по батькові продавця, а також режим роботи.
 
     21. На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб\’єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб\’єкта господарювання.
     На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, повинен бути оформлений санітарний паспорт.
     У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а також відомостей про суб\’єкт господарювання, що організував торгівлю: для юридичної особи – найменування, місцезнаходження і номери телефону, для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім\’я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.
 
 
     22 Розрахунки зі споживачами за придбані ними товари здійснюються відповідно до законодавства.
 
     23. Пункт дрібнороздрібної торговельної мережі повинен бути забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються, – холодильним устаткуванням.
 
     24. Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів, повинні бути у справному стані, мати чітке державне повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися.
 
     25. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі обладнуються електроосвітленням.
 
     26. При розміщенні стаціонарних об\’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на ділянках без твердого покриття вздовж їх фасадів проводиться необхідний благоустрій.
 
     27. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, які торгують напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства без упаковки, повинні бути підключені до водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентаря (або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів, дозволених Міністерством охорони здоров\’я України, бачки з кришками для збирання відходів. Прилавки мають бути закриті водонепроникними матеріалами.
     Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.
 
Організація продажу товарів
 
     28. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі на товари, що одержані для продажу, якщо це передбачено законодавством повинні мати: 
     товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, заборні листи тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару;
     документи, згідно з якими надійшли товари, що підлягають обов\’язковій сертифікації, з позначенням реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
     копії гігієнічних висновків, завірених печаткою суб\’єкта господарювання, від якого одержані ці товари, стосовно товарів, що не підлягають обов\’язковій сертифікації відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров\’я України переліку;
     документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб\’єкта господарювання, від якого одержані ці товари).
     Суб\’єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов\’язаний мати на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, вищезазначені документи.
 
     29. Кожна партія продукції ресторанного господарства, яка реалізується в дрібнороздрібній мережі, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виготівника, його адреси, документації, відповідно до якої вона виготовлена, дати виготовлення, кінцевого строку реалізації, маси одиниці розфасовки (упаковки), а також документ про якість одержаної продукції і ціни за одиницю розфасовки або ваги продукції.
 
     30. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.
 
     31. Перед початком торгівлі товари, що надійшли до продажу, розпаковують і розкладають на прилавках і полицях стаціонарних пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, а також в розвозках і розносках.
     Перевіряється справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій та інвентаря. 
 
     32. Зразки товарів, продукції ресторанного господарства, що є у продажу, викладають (виставляють) в стаціонарних пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі з урахуванням санітарних правил, умов товарного сусідства.
     Продукція ресторанного господарства та продовольчі товари, що не мають упаковки, повинні бути вкриті від пилу прозорою плівкою, корзини закриті чистою тканиною.
 
     33. У пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у відкритій тарі, тримати сторонні речі.
 
     34. Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені у видному для споживачів місці та мати ярлики цін (цінники).
     Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі несуть відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін.
 
     35. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, зобов\’язані надавати споживачам у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів, перевірити справність виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.
     Інформація повинна надаватися згідно із законодавством про мови.
 
     36. Працівники, які здійснюють продаж товарів, зобов\’язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.
 
     37. Забороняється змушувати споживачів до придбання будь-яких додаткових товарів до основної покупки або одержання замість здачі будь-яких товарів.
 
     38. При продажу продукції ресторанного господарства повинен застосовуватись відповідний інвентар (щипці, виделки, совки, лопатки тощо). Забороняється продаж з кухонного інвентаря (кастрюль, сотейників тощо), що безпосередньо застосовується для приготування їжі.
 
     39. Нефасовані продовольчі товари та продукція ресторанного господарства передаються споживачу упакованими в папір, паперові серветки, поліетиленові кульки харчового призначення або в тару споживача, непродовольчі товари – в папір, коробки, поліетиленові кульки, інший пакувальний матеріал.
 
     40. У разі продажу товару або продукції ресторанного господарства неналежної якості продавець зобов\’язаний задовольнити вимоги споживача відповідно до Закону України \”Про захист прав споживачів\”.
 
     41. За порушення цих Правил суб\’єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code