Cпоживче товариство – первинна ланка споживчої кооперації

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО – ПЕРВИННА ЛАНКА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
 
     Стаття 5. Споживче товариство та його створення
 
     1. Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об\’єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.
 
     2. Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов\’язки членів товариства, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна товариства і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації товариства та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України.
 
     3. Споживче товариство вважається створеним, визнається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації.
 
     Стаття 6. Членство, основні права та обов\’язки членів споживчого товариства
 
     Членство у споживчому товаристві може бути індивідуальним і колективним.
 
     1. Індивідуальними членами споживчого товариства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства.
 
     Членами учнівських споживчих товариств, що створюються при загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, можуть бути особи, які досягли 14-річного віку.
 
     2. Колективними членами споживчого товариства можуть бути фермерські господарства, колективні сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативні, державні та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.
 
     3. Господарські відносини між споживчим товариством і його колективним членом будуються на договірних засадах.
 
     Споживче товариство не відповідає за зобов\’язаннями свого колективного члена, а останній відповідає за зобов\’язаннями товариства в межах його пайового внеску.
 
     4. Член споживчого товариства має право:
 
     брати участь у діяльності споживчого товариства, обирати і бути обраним до його органів управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб;
 
     на перевагу у придбанні товарів і одержанні послуг у магазинах та інших підприємствах споживчої кооперації;
 
     одержувати частку прибутку, що розподіляється за результатами господарської діяльності між членами споживчого товариства відповідно до їх пайового внеску;
 
     бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в споживче товариство відповідно до освіти і професійної підготовки та одержувати направлення в учбові заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах.
 
     Загальні збори (збори уповноважених) можуть встановлювати для членів споживчого товариства й інші переваги, а також пільгові умови користування послугами кооперативних підприємств та установ.
 
     5. Член споживчого товариства зобов\’язаний дотримувати статуту, виконувати свої обов\’язки перед споживчим товариством, пов\’язані з участю в його діяльності, та рішення загальних зборів, виборних органів управління і контролю.
 
     6. Член споживчого товариства відповідає за зобов\’язаннями споживчого товариства лише в межах внесеного ним обов\’язкового пайового внеску, якщо інше не передбачено статутом.
 
     Стаття 7. Вищий орган управління споживчого товариства
 
     1. Вищим органом управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного і обов\’язкового пайового внеску, обирають керівні та контрольні органи товариства, а також вирішують інші питання, пов\’язані з його діяльністю.
 
     2. Кожний член користується на загальних зборах споживчого товариства правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути передано іншим особам.
 
     3. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів споживчих товариств (крім питань прийняття статуту, ліквідації, реорганізації та виходу із спілки), можуть скликатися збори уповноважених.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code