ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
02.04.2012  № 439
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 травня 2012 р. 
за № 753/21066
ПОРЯДОК 
продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки».
1.2. Цей Порядок визначає механізм підготовки, організації і проведення приватизації об’єктів малої приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
1.3. Продаж об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до цього Порядку.
1.4. Фонд державного майна України затверджує переліки об’єктів малої приватизації, які перебувають у державній власності та підлягають:
продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі – конкурс);
викупу.
1.5. У 15-денний строк з дня затвердження переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, за конкурсом Фонд державного майна України публікує його в офіційному друкованому виданні органу приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду.
1.6. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства відповідний державний орган приватизації у встановленому законодавством порядку приймає від органу, що здійснює управління майном цього підприємства, функції з управління цим майном (крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації).
1.7. За рішенням відповідного державного органу приватизації проводиться інвентаризація майна в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158 «Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)», та здійснюється оцінка такого об’єкта малої приватизації відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (далі – Методика).
1.8. Інформація про об’єкт, що підлягає продажу на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, за конкурсом публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення відповідного аукціону в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
1.9. Заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації у письмовому вигляді за місцезнаходженням об’єкта, що підлягає приватизації, відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437).
1.10. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
конкурсна комісія – створений державним органом приватизації тимчасово діючий колегіальний орган з метою визначення умов конкурсу та переможця конкурсу;
конкурсна пропозиція ціни – безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу щодо ціни об’єкта малої приватизації, з якої розпочнуться торги;
ліцитатор – ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення та може бути представником державного органу приватизації або надавати послуги на підставі договору з відповідним державним органом приватизації;
організатор аукціону – державний орган приватизації або залучена ним відповідно до статті 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» юридична особа;
учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) – фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».

Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code