Право власності

Право власності
1. Право володіння, користування і розпорядження об\’єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об\’єкта приватизації.
У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.
{Частину першу статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
{Частина перша статті 22 в редакції Закону № 2803-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеним згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
2. Після придбання об\’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов\’язків приватизованого підприємства.
3. До набуття покупцем права власності на придбаний об\’єкт приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник підприємства, що приватизується, або підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об\’єкт приватизації.
Стаття 23. Договір купівлі-продажу
1. Право власності на державне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представником відповідного органу приватизації, а також актом приймання-передачі зазначеного майна.
{Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}
Договір купівлі-продажу державного майна підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.
{Абзац другий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}
У разі придбання об\’єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п\’ятиденний термін з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону, конкурсу.
2. Договір включає:
назву підприємства, його адресу;
відомості про продавця та покупця;
остаточну ціну продажу об\’єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу;
{Абзац четвертий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
взаємні зобов\’язання продавця і покупця;
номери їх розрахункових рахунків;
назви і адреси банківських установ;
умови внесення платежів.
3. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.
У разі розташування захисної споруди цивільного захисту в будівлі (споруді, приміщенні) або на земельній ділянці, що приватизується (викуповується), до договору купівлі-продажу включається зобов\’язання власника приватизованих об\’єктів здійснювати заходи, спрямовані на її збереження.
{Частину третю статті 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}
Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, та в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законом.
Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, – державній реєстрації.
Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
{Частина третя статті 23 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
{Частину четверту статті 23 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
5. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об\’єкт приватизації.
Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
{Абзац другий частини п\’ятої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
6. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об\’єкта приватизації уповноважений представник органу приватизації і новий власник підписують акт передачі приватизованого об\’єкта.
{Частина шоста статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2803-IV від 06.09.2005, № 4336-VI від 13.01.2012}
{Частину сьому статті 23 виключено на підставі Закону № 997-V від 27.04.2007}
8. Органи приватизації здійснюють контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовують санкції, передбачені чинним законодавством, та можуть у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code