Загальні засади проведення аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни

Загальні засади проведення аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни
2.1. Початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, установлюється з урахуванням результатів його оцінки.
2.2. Аукціон, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, проводиться організатором аукціону.
Якщо організатором аукціону є уповноважена особа, вона діє відповідно до угоди з державним органом приватизації, укладеної згідно зі статтею 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
Угода повинна передбачати:
строки проведення аукціону;
початкову ціну продажу об\’єкта приватизації (крім аукціону без оголошення ціни);
крок аукціону;
розмір і порядок виплати винагороди;
взаємні зобов\’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;
інші умови на розсуд сторін договору.
2.3. Для участі в аукціоні особи, що зареєстровані як учасники аукціону, одержують квитки учасників аукціону, які містять такі відомості:
номер, під яким покупець бере участь у торгах;
найменування об\’єкта (об\’єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець;
умови проведення аукціону.
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається державним органом приватизації.
2.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об\’єкт приватизації та умови його продажу.
Щодо кожного об’єкта, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону.
2.5. Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
2.6. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.
2.7. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону.
2.8. Під час проведення відповідного аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова ціна продажу об\’єкта (крім аукціону без оголошення ціни), пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).
Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників торги відновлюються.
2.9. Підписаний протокол у триденний строк надається відповідному державному органу приватизації для затвердження.
ІІІ. Аукціон
3.1. Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.
3.2. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об\’єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну.
3.3. У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу.
IV. Аукціон за методом зниження ціни
4.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі. Державні органи приватизації подають переліки таких об’єктів на затвердження до Фонду державного майна.
4.2. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
4.3. Початкова ціна об’єкта визначається за результатом оцінки майна, проведеної відповідно до Методики.
4.4. Ціна продажу об’єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
4.5. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює державний орган приватизації на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code