Визначення переліків об\’єктів, що підлягають приватизації відповідно до цього Закону
{Офіційне тлумачення положень частин першої, третьої, п\’ятої статті 7 див. в Рішенні Конституційного Суду № 14-рп/2000 від 13.12.2000}
1. Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради затверджують за поданням органів приватизації переліки об\’єктів, які перебувають відповідно у державній власності, власності Автономної Республіки Крим та комунальній власності і підлягають:
{Абзац перший частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}
продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
{Абзац другий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1882-III від 13.07.2000; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
продажу за конкурсом.
{Абзац частини першої статті 7 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
викупу.
2. Орган приватизації зобов\’язаний повідомити адміністрацію підприємства про включення даного підприємства або його структурного підрозділу до одного із зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.
3. Включення об’єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється з ініціативи державного органу приватизації, уповноваженого органу управління чи покупця.
{Частина третя статті 7 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
4. Покупці подають до відповідного органу приватизації заяву про включення підприємства до одного із зазначених у цій статті переліків об\’єктів, що підлягають приватизації.
Заява повинна містити:
назву об\’єкта малої приватизації, його місцезнаходження;
запропоновані умови купівлі та експлуатації об\’єкта.
Разом із заявою покупці – фізичні особи подають:
відомості про особу, домашню адресу, громадянство;
номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об\’єкт приватизації.
Покупці – юридичні особи подають:
повну назву заявника та його юридичну адресу;
прізвище, ім\’я, по батькові керівника;
номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об\’єкт приватизації.
До заяви додаються:
документ про внесення плати за подання заяви;
нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно з цим Законом (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування – для органів місцевого самоврядування);
{Абзац чотирнадцятий частини четвертої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2182-III від 21.12.2000}
довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців – фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону.
{Абзац п\’ятнадцятий частини четвертої статті 7 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010}
Форму заяви та розмір плати за її подання встановлює орган приватизації. При цьому розмір плати за подання заяви не повинен перевищувати половини розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Додаткові відомості та документи подаються органу приватизації лише за згодою заявника.
5. Орган приватизації розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає підприємство до переліків, зазначених у частині першій цієї статті. Результати розгляду не пізніш як через 20 днів з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.
{Абзац перший частини п\’ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Відмова у приватизації можлива тільки у випадках, коли:
відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку;
{Абзац третій частини п\’ятої статті 7 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію цього підприємства;
не затверджено переліків, передбачених частиною першою цієї статті.
6. З прийняттям рішення про включення об’єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього застосовуються обмеження та вимоги, визначені частиною п’ятою статті 12 Закону України \”Про приватизацію державного майна\”.

Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code