Підготовка об\’єкта малої приватизації до продажу

Підготовка об\’єкта малої приватизації до продажу
1. З моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства здійснюється його підготовка до приватизації.
Підготовка об\’єкта малої приватизації до продажу здійснюється органами приватизації, які:
встановлюють ціну продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
{Абзац третій частини першої статті 8 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
готують та публікують інформацію про об\’єкти малої приватизації у відповідних інформаційних бюлетенях та місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації;
проводять у разі необхідності реорганізацію або ліквідацію державного підприємства;
замовляють у разі потреби проведення екологічного аудиту;
{Частину першу статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 1863-IV від 24.06.2004}
замовляють проведення робіт із землеустрою.
{Частину першу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Для забезпечення виконання зазначених функцій органи приватизації можуть залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, що встановлюються Фондом державного майна України.
Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію підприємства, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської перевірки фінансового стану зазначеного підприємства.
2. Строк підготовки об\’єкта малої приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об\’єктів, що підлягають приватизації.
{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 9. Оцінка об’єкта малої приватизації
1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об’єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об’єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна об’єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code