ПРИКЛАД розрахунку часток у єдиному майновому комплексі

ПРИКЛАД розрахунку часток у єдиному майновому комплексі 
 
     1. Об\’єкт   нерухомого   майна  складається  з  будинків  під 
літерами \”А\”,  \”Б\”,  \”В\”,  \”Г\”,  у якому розташовані 2 гаражі  під 
літерами \”Д\” і \”Є\” і один сарай під літерою \”Ж\”, замощення N I, II 
і споруди  N  1,  2  –  між  двома  співвласниками  на  основі  їх 
правовстановлювальних документів,  у яких указано, що одному з них 
належать будинки – літери \”А\”,  \”Б\”,  гараж – літера \”Д\”,  сарай – 
літера  \”Ж\”,  замощення  N  I  і споруда N 1,  другому – будинки – 
літери \”В\”, \”Г\”, гараж – літера \”Є\”, замощення N II і споруда N 2. 
Установлено, що   вартість   усіх   будівель   об\’єкта   становить 
250790 грн,  у тому числі будинку – літера \”А\” – 80600 грн, літера 
\”Б\” – 75952 грн,  літера \”В\” – 34078 грн,  літера \”Г\” – 27650 грн, 
гаража – літера \”Д\” – 5080 грн,  гаража – літера \”Є\” –  5710  грн, 
сараю – літера \”Ж\” – 4900 грн,  замощення N I – 4000 грн,  споруди 
N 1 – 6120 грн, замощення N II – 4300 грн, споруди N 2 – 2400 грн.
     Для визначення   у  відсотковому  відношенні  частки  кожного 
співвласника в єдиному  майновому  комплексі  необхідно  визначити 
інвентаризаційну  або балансову вартість об\’єкта нерухомого майна, 
яка належить кожному співвласнику.
     Вартість частини   об\’єкта   нерухомого  майна,  що  належить 
першому співвласнику, становить: 
     80600 + 75952 + 4900 + 5080 + 4000 + 6120 = 176652 грн. 
     Частка в  загальній  власності  на  об\’єкт  нерухомого  майна 
першого співвласника дорівнює: 
              176652 * 100
             ————– = 70,4%, або 2/3 об\’єкта.
                 250790 
     Вартість частини   нерухомого   майна,  що  належить  другому 
співвласнику, становить: 
         34078 + 27650 + 5710 + 4300 + 2400 = 74138 грн. 
     Частка в  загальній  власності  на  об\’єкт  нерухомого  майна 
другого співвласника дорівнює: 
              74138 * 100
             ————- = 29,6%, або 1/3 об\’єкта.
                 250790 
     2. У  разі,  якщо  при  визначенні  у відсотковому відношенні 
частки відсутня вартість,  розрахунок проводиться  пропорційно  за 
площами. 
     2.1. До   складу   єдиного   майнового   комплексу   входять: 
адмінбудинок – літера \”А\”,  котельня – літера \”Б\”,  цех  –  літера 
\”В\”,  овочесховище – літера \”Г\”,  навіс – літера \”Д\”, споруда N 1, 
замощення N I.
     Внутрішня площа   єдиного   майнового   комплексу,   а  саме: 
адмінбудинок – літера \”А\”,  котельня – літера \”Б\”,  цех  –  літера 
\”В\”, овочесховище – літера \”Г\” становлять 7640,0 кв.м.
     Відчужуються будинок,  цех – літера \”В\” площею  1382,4  кв.м, 
навіс – літера \”Д\”, споруда N 1, замощення N I.
     Частка будинку, який підлягає відчуженню, дорівнює: 
           1382,4 * 100
          ————– = 18,1, або 18/100 від єдиного
              7640,0 
                       майнового комплексу. 
     У технічній  характеристиці  витягу  з   реєстру   прав   або 
довідці-характеристиці до опису об\’єкта нерухомого майна вноситься 
нерухоме майно,  яке не включено до  обсягу  розрахунку,  а  саме: 
навіс – літера \”Д\”, споруда N 1, замощення N I. 
     2.2. Відчужується другий поверх будинку – літера \”А\”.
     Для визначення у відсотковому відношенні частки відчужуваного 
майна  в  нежитловому  будинку  необхідно  визначити всю внутрішню 
площу будинку,  за винятком площ, зайнятих опалювальними плитами і 
печами,  а також площу,  яка підлягає відчуженню.  Установлено, що 
загальна площа  другого  поверху  будинку  –  літера  \”А\”  складає 
240 кв.м.
     Загальна площа будинку – 484 кв.м.
     Для визначення   у  відсотковому  відношенні  частки  поверху 
будинку, яка підлягає відчуженню, необхідно: 
       240 * 100
      ———– = 49,6%, або дорівнює 50/100 від будинку.
          484 
     У технічній  характеристиці  витягу  з   реєстру   прав   або 
довідці-характеристиці до  опису об\’єкта нерухомого майна в пункті 
\”за заявою власника відчужуються\”, крім частки, указуються: літера 
будинку, поверх, номери та площа приміщень. 
     2.3. У  разі,  якщо технічна інвентаризація єдиного майнового 
комплексу не проводилася і немає  можливості  провести  розрахунок 
часток у витягу або довідці-характеристиці,  вказується інформація 
щодо відчуження приміщень (літери, номери та площа приміщень).

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code