ПОРЯДОК використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
14.12.2012  № 1844/5
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 грудня 2012 р. 
№ 2102/22414
ПОРЯДОК використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна
1. Цей Порядок визначає процедуру використання та перенесення державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі – державний реєстратор) записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі разом – Реєстри) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) та використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.
3. Відомості Реєстрів використовуються державним реєстратором для встановлення наявності (відсутності) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, у тому числі обтяжень податковою заставою, під час проведення державної реєстрації прав з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв/запитів на отримання інформації з Державного реєстру прав.
Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно використовуються державним реєстратором для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв /запитів на отримання інформації з Державного реєстру прав.
4. Пошук записів про податкову заставу, предметом якої є об’єкт нерухомого майна, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року № 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за № 942/9541 (зі змінами).
Пошук записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек здійснюється за такими ідентифікаторами:
за реєстраційним номером запису в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек;
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;
за кадастровим номером земельної ділянки;
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна;
за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи (особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника):
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) – найменування юридичної особи та податковий номер.
Пошук записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно здійснюється за такими ідентифікаторами:
за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;
за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна;
за суб’єктом речового права на об’єкт нерухомого майна:
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) – найменування юридичної особи та податковий номер.
5. Відомості, отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав за результатом пошуку у Реєстрах та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оформляються у паперовому вигляді, підписуються державним реєстратором, засвідчуються в установленому законодавством порядку печаткою та долучаються до відповідної облікової або реєстраційної справи.
6. Перенесення записів з Реєстрів до Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором прав у разі, коли наявні у Реєстрах записи є чинними та ідентифікують об’єкт нерухомого майна або суб’єкта речових прав, їх обтяжень.
7. Державний реєстратор переносить до відповідного розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна, відомості записів, наявні у Реєстрах, у частині, що стосується такого об’єкта.
У разі коли при розгляді заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якої державній реєстрації підлягає припинення обтяження речового права на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в Державному реєстрі прав, встановлено наявність запису про таке обтяження в Реєстрах, державний реєстратор переносить відомості запису про таке обтяження до спеціального розділу Державного реєстру прав, після чого на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію припинення обтяження речового права на нерухоме майно вносить запис про припинення такого обтяження до Державного реєстру прав.
8. За результатом перенесення записів щодо об’єкта нерухомого майна, наявних у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, державний реєстратор робить у відповідних реєстрах відмітку про перенесення відомостей таких записів.
У разі коли у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявні записи щодо суб\’єкта обтяжень речових прав (особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника), державний реєстратор одночасно з перенесенням до відповідного розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна, записів, що стосуються такого об’єкта, переносить до спеціального розділу Державного реєстру прав записи щодо суб\’єкта обтяжень речових прав та робить у відповідному реєстрі відмітку про перенесення таких записів.
9. Державний реєстратор вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code