Використання геоінформаційних технологій для оптимізації процесу реорганізації первинної ланки системи охорони здоров\’я

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ\’Я
О.В. Прокопенко
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Аннотация. Показано, что развитие системы предоставления населению доступной и высококачественной первичной медико-санитарной помощи на основах семейной медицины и ее эффективное функционирование невозможно без применения ГИС-технологий. 
Погіршення стану здоров’я населення України, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівний доступ до медичнюї допомоги потребує організаційних змін медичної галузі, існуюча система охорони здоров’я вже не взмозі задовольнити потреби у медичній допомозі. Як показує світовий досвід, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягти справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів. За даними ВООЗ у більшості держав світу на частку первинної медико- санітарної допомоги припадає до 90 % загального обсягу медичних послуг, а частка лікарів загальної практики, тобто сімейних лікарів, складає 30-50 % серед лікарів галузі охорони здоров’я. 
Закон України «Про затвердження Загально-державної програми розвитку первинної медико- санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» передбачає визначення реальної потреби амбулаторій загальної практики- сімейної медицини та житла для сімейних лікарів і врахування її у містобудівній документації. Реальну потребу амбулаторій сімейної медицини неможливо визначити без створення єдиної структурованої інформаційної системи обліку стану здоров’я населення на основі персоніфікованого обліку з \”прив’язкою” кожного випадку захворювання до конкретної області, району, міста, житлового будинку. А це неможливо без ведення містобудівного кадастру. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» будуть врегульовані питання забезпечення впровадження містобудівного кадастру, як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, питання інформаційних ресурсів, державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Таким чином, існують всі передумови для оптимізації процесу реорганізації системи охорони здоров’я за допомогою ГІС-технологій. Для цього необхідно:
розробити систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (удосконалити нормативно-правову та науково-методичну базу, розробити і впровадити стандарти первинної медико-санітарної допомоги та критерії оцінки її якості і т.д.);
вивчити демографічну ситуацію, динаміку змін стану здоров’я населення, характер міграційних процесів;
визначити реальну потребу амбу іаторій загальної практики-сімейної медицини;
побудувати моделі медико-демографічних процесів з використанням алгоритмів прогнозування;
визначити стратегію реформування системи первинної медико-санітарної допомоги.
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини діють за сімейно-територіальним принципом, тому саме використання ГІС- технологій, які дають можливість візуальної та статистичної оцінки розбіжностей між територіями, дозволяє здійснити територіальну прив’язку статистичної інформації аж до рівня окремих будинків. При цьому зникає необхідність визначати територіально-операційні одиниці, тому що просторове групування даних може здійснюватися за кожною сукупністю будівель і відповідних територій.
Таким чином, геоінформаційні системи є актуальним і перспективним інструме лгом підвищення ефективності управління сферою охорони здоров’я.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code