Особливості здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Особливості здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери 
     42. На   комісію  приймаються  технічно  справні  транспортні 
засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, та 
транспортні засоби з дефектами. 
     Під час  приймання  на  комісію  транспортних  засобів  та їх 
складових частин,  що мають ідентифікаційні номери,  перевірка  їх 
технічного   стану  та  укомплектованості  проводиться  за  участю 
комітента. 
     43.  На комісію приймаються транспортні засоби та їх складові 
частини,  що мають ідентифікаційні номери, зареєстровані або зняті 
з  обліку  в  Державтоінспекції,  або  машини,  зняті  з  обліку в 
Держсільгоспінспекції, для їх подальшої реалізації: 
     від  громадян  України  –  за  наявності паспорта громадянина 
України  чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва 
про  реєстрацію  транспортного  засобу  (технічного  паспорта) або 
свідоцтва  про  реєстрацію машини, свідоцтва про спадщину, рішення 
суду  або  довідки  на  складову  частину, що має ідентифікаційний 
номер,  виданої  Державтоінспекцією або Держсільгоспінспекцією. На 
комісію    можуть    прийматися   складові   частини,   що   мають 
ідентифікаційні  номери,  на підставі документів, що підтверджують 
законність їх придбання; 
     від  суб\’єктів  господарювання  –  за  наявності накладної із 
зазначенням  моделі,  марки  транспортного  засобу,  номера  шасі, 
двигуна,  його ціни, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 
(технічного   паспорта)   або  свідоцтва  про  реєстрацію  машини, 
паспорта та доручення уповноваженої особи суб\’єкта господарювання. 
{  Пункт  43  в  редакції  Постанови  КМ  N 243 ( 243-2013-п ) від 
03.04.2013 } 
     44.  На комісію не приймаються транспортні засоби або машини, 
щодо  яких  в  установленому  порядку  повідомлено  про накладення 
арешту  або  заборону  зняття  їх з обліку, які не зареєстровані в 
Державтоінспекції  або  Держсільгоспінспекції, а також транспортні 
засоби,  щодо  яких  не надано відповідно свідоцтва про реєстрацію 
транспортного   засобу  (технічного  паспорта)  чи  свідоцтва  про 
реєстрацію машини.
{  Пункт  44  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 
(  955-2010-п  )  від  20.10.2010,  N  1115  (  1115-2011-п  ) від 
20.10.2011;  в  редакції  Постанови  КМ  N  243 ( 243-2013-п ) від 
03.04.2013 } 
     45. Забороняється приймати на комісію транспортні  засоби  та 
їх   складові   частини,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  від 
суб\’єктів господарювання на  підставі  довідок-рахунків,  біржових 
угод, митних декларацій та інших документів.
{  Пункт  45  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 } 
     46. Транспортні  засоби  та  їх  складові  частини,  що мають 
ідентифікаційні номери,  гарантійний строк на які  не  закінчився, 
приймаються на комісію за наявності сервісної книжки (гарантійного 
талона).  У разі продажу транспортного засобу  та  його  складових 
частин,   що   мають   ідентифікаційні   номери,  сервісна  книжка 
(гарантійний талон) передається покупцеві. 
     Вимоги споживача,  передбачені  пунктом  38  цього   Порядку, 
задовольняються відповідно до закону. 
     47. Комісіонеру  дозволяється приймати на комісію транспортні 
засоби та їх складові частини,  що мають  ідентифікаційні  номери, 
без  відповідно  свідоцтва  про  реєстрацію  транспортного  засобу 
(технічного паспорта) та свідоцтва про реєстрацію машини: 
     від уповноважених  державних  органів  –  безгосподарні,   що 
перейшли  у  спадщину  державі,  а також конфісковані за рішеннями 
судів,  якщо  про  це  є  запис   у   документах   про   вилучення 
транспортного   засобу   або   його   складової  частини,  що  має 
ідентифікаційний  номер.  На  такі  транспортні  засоби  подаються 
довідки  про  їх  реєстрацію  відповідно  в  Державтоінспекції  та 
Держсільгоспінспекції  на  ім\’я  колишніх власників із зазначенням 
ідентифікаційних  номерів;  {  Абзац  другий пункту 47 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  955  (  955-2010-п  ) від 
20.10.2010 } 
     від МЗС – транспортні засоби,  що  зняті  з  експлуатації  та 
повернуті з-за кордону. 
     У разі  коли  на  комісію  здаються  транспортні засоби та їх 
складові   частини,   що   мають   ідентифікаційні   номери,   без 
реєстраційних документів, зазначені органи подають комісіонерові у 
двох примірниках копію документа,  на підставі якого  здійснюється 
приймання їх на комісію (рішення суду,  акти, довідки, посвідчення 
тощо,  а  також довідку відповідно підрозділу Державтоінспекції та 
Держсільгоспінспекції  про  те,  що  транспортний  засіб  або його 
складові  частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають 
у  розшуку).  {  Абзац  четвертий  пункту 47 із змінами, внесеними 
згідно  з  Постановами  КМ  N  955  ( 955-2010-п ) від 20.10.2010, 
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
{  Пункт  47  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     48. Комісіонер під  час  приймання  на  комісію  транспортних 
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери: 
     зобов\’язаний ретельно  перевірити  документи,  які пред\’являє 
комітент чи довірена особа,  звірити відповідність записів у них з 
фактичними  ідентифікаційними  номерами  складових частин.  У разі 
виявлення ознак підроблення документів,  номерів складових  частин 
або  невідповідності записів з нанесеними на них ідентифікаційними 
номерами комісіонер зобов\’язаний  невідкладно  повідомити  про  це 
відповідно    територіальному   органові   внутрішніх   справ   та 
Держсільгоспінспекції;  {  Абзац  другий  пункту  48  із  змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  955  (  955-2010-п ) від 
20.10.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     складає акт  технічного  стану  транспортного засобу або його 
складової  частини, що має ідентифікаційний номер (додатки 3 і 6). 
Акт  складається  у  двох  примірниках, кожний з яких підписується 
комісіонером  і  комітентом.  Відповідна  інформація  вноситься до 
журналу.  {  Абзац третій пункту 48 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     49. Транспортні  засоби  та  їх  складові  частини,  що мають 
ідентифікаційні номери, надходять до продажу не пізніше наступного 
дня після їх прийняття на комісію. 
     50. У  разі коли прийняті на комісію транспортні засоби та їх 
складові частини,  що мають ідентифікаційні номери,  не продані  у 
передбачений  договором  комісії  строк,  ціна на них за наявності 
згоди комітента підлягає зниженню. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code