Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери 
     25. На  фасаді  об\’єкта  торгівлі  розміщується  вивіска   із 
зазначенням найменування суб\’єкта господарювання,  а біля входу до 
об\’єкта торгівлі на видному місці – інформація про  режим  роботи, 
що   встановлюється   суб\’єктом  господарювання  самостійно,  а  у 
передбачених законодавством випадках  за  погодженням  з  органами 
місцевого самоврядування. 
     26. Суб\’єкт  господарювання  повинен забезпечити наявність на 
видному  та  доступному  для  покупця  місці  куточка,   в   якому 
розміщуються   інформація   про   найменування   власника  об\’єкта 
торгівлі,  місцезнаходження  і  номери   телефонів   органів,   що 
забезпечують захист прав споживачів, витяг із Законів України \”Про 
захист  прав  споживачів\”  ( 1023-12 ) і \”Про захист прав покупців 
сільськогосподарських  машин\”  (  900-15  ),  копія цього Порядку, 
книга  відгуків  та  пропозицій,  копія торгового патенту на право 
суб\’єкта  господарювання  провадити зазначені в цьому Порядку види 
господарської діяльності.
{  Пункт  26  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     27. Під  час  продажу  транспортних  засобів  та їх складових 
частин,  що мають ідентифікаційні номери,  суб\’єкти господарювання 
зобов\’язані   своєчасно  надати  споживачеві  необхідну  доступну, 
достовірну інформацію про товар,  яка міститься в  експлуатаційній 
документації,  сервісній  книжці  (гарантійному талоні),  договорі 
купівлі-продажу, а саме про: 
     найменування товару; 
     ціну, умови і правила придбання; 
     перелік основних технічних характеристик транспортних засобів 
та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; 
     дату виготовлення (календарний рік виготовлення/випуску); 
     гарантійні зобов\’язання виробника (продавця); 
     строк служби  транспортного  засобу та його складових частин, 
що мають  ідентифікаційні  номери,  відомості  про  необхідні  дії 
споживача  після  закінчення  такого  строку,  а також про можливі 
наслідки в разі невиконання зазначених дій; 
     правила та  умови  ефективного  і   безпечного   використання 
транспортного   засобу   та   його   складових  частин,  що  мають 
ідентифікаційні номери; 
     сертифікацію транспортного засобу та його  складових  частин, 
що мають ідентифікаційні номери; 
     найменування та      адресу     виробника     (дистриб\’ютора, 
уповноваженого дилера,  продавця) і суб\’єкта господарювання,  який 
виконує   його  функції,  пов\’язані  з  прийняттям  претензій  від 
покупця,  а також проводить гарантійний  ремонт  та  післяпродажне 
обслуговування  транспортного засобу та його складових частин,  що 
мають ідентифікаційні номери. 
     28. Інформація  про  транспортний  засіб  та  його   складові 
частини,  що  мають  ідентифікаційні номери,  може розміщуватися у 
місцях їх реалізації,  а також за згодою споживача  доводитися  до 
його відома за допомогою засобів дистанційного зв\’язку. 
     Інформація про  ціну  транспортного  засобу та його складових 
частин,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  в  грошовій  одиниці 
України надається суб\’єктом господарювання за допомогою ярлика цін 
(цінника),  який підписується особою, що відповідає за формування, 
установлення або застосування цін, і скріплюється круглою печаткою 
(штампом) суб\’єкта господарювання із зазначенням  дати  підписання 
чи в інший спосіб. 
     29. Суб\’єкт    господарювання   може   надавати   споживачеві 
додаткові  платні  послуги  або  виконувати  роботи  з  технічного 
обслуговування,   зберігання,   заправлення  транспортних  засобів 
пально-мастильними   матеріалами,   транспортування    до    місця 
призначення,   а   також   здійснювати   продаж  супутніх  товарів 
(інструментів, чохлів тощо). 
     30. Продаж транспортних засобів та їх  складових  частин,  що 
мають  ідентифікаційні  номери,  неповнолітнім особам здійснюється 
відповідно до законодавства. 
     31. Розрахунки за продані транспортні засоби та  їх  складові 
частини, що мають ідентифікаційні номери, проводяться в готівковій 
та/або безготівковій формі.  Споживачеві в  обов\’язковому  порядку 
видається   розрахунковий  документ  установленої  форми  на  суму 
здійсненої операції,  який засвідчує  факт  купівлі  транспортного 
засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code