ПОРЯДОК здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 11 листопада 2009 р. N 1200 
                             ПОРЯДОК 
            здійснення оптової та роздрібної торгівлі 
        транспортними засобами та їх складовими частинами, 
                 що мають ідентифікаційні номери 
      { У тексті Порядку  слова \”свідоцтво про реєстрацію 
        транспортного засобу (технічний паспорт)\”  в усіх 
        відмінках замінено словами  \”відповідно свідоцтво 
        про реєстрацію  транспортного  засобу  (технічний 
        паспорт)  та свідоцтво  про реєстрацію машини\”  у 
        відповідному відмінку, а слова \”номерні знаки для 
        разових  поїздок\”  в  усіх  відмінках  –  словами 
        \”відповідно номерні знаки  для разових поїздок та 
        номерні знаки \”Транзит\”  у відповідному  відмінку 
        згідно з Постановою КМ  N 955 ( 955-2010-п )  від 
        20.10.2010 } 
    { У тексті Порядку слово \”Держтехнагляд\” в усіх відмінках 
      замінено словом \”Держсільгоспінспекція\” у  відповідному 
      відмінку згідно з Постановою КМ N 1115  ( 1115-2011-п ) 
      від 20.10.2011 } 
  { У тексті  Порядку слова  \”державна  інспекція  сільського 
    господарства\” і \”інспекція державного технічного нагляду\” 
    в усіх відмінках  замінено словом \”Держсільгоспінспекція\” 
    у відповідному  відмінку  згідно  з  Постановою КМ  N 243 
    ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
 
                         Загальна частина 
     1.  Цей  Порядок  визначає  механізм провадження торговельної 
діяльності  у  сфері  оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, 
автобусами,  мотоциклами всіх типів,  марок і моделей,  причепами, 
напівпричепами  та  мотоколясками,  тракторами,  самохідними шасі, 
самохідними   сільськогосподарськими,   дорожньо-будівельними    і 
меліоративними  машинами,  сільськогосподарською технікою,  іншими 
механізмами та транспортними засобами вітчизняного  та  іноземного 
виробництва (далі – транспортні засоби) та їх складовими частинами 
(двигуни,  шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а 
також  тими транспортними засобами та їх складовими частинами,  що 
мають ідентифікаційні номери, які перебували в користуванні і були 
зареєстровані в установленому законодавством порядку.
{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  955 ( 955-2010-п ) від 
20.10.2010;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     2. Дія   цього   Порядку   поширюється   на   всіх  суб\’єктів 
господарювання  незалежно  від  форми  власності,  які  здійснюють 
передачу  для  реалізації  транспортних  засобів  та  їх складових 
частин,  що мають  ідентифікаційні  номери,  оптову  та  роздрібну 
торгівлю  ними і оформлення необхідних документів (далі – суб\’єкти 
господарювання). 
     3. Терміни,  що  вживаються  у  цьому  Порядку,  мають   таке 
значення: 
     дистриб\’ютор –  суб\’єкт  господарювання,  який  уповноважений 
виробником  на  здійснення  продажу  транспортних  засобів  та  їх 
складових частин,  що мають ідентифікаційні номери,  і організацію 
проведення    передпродажної    підготовки,    гарантійного     та 
післяпродажного  обслуговування  через  свою  дилерську  мережу  і 
поставлений  на  облік відповідно у департаменті Державтоінспекції 
МВС  і  Держсільгоспінспекції; { Абзац другий пункту 3 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  955  (  955-2010-п ) від 
20.10.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     уповноважений дилер   –    суб\’єкт    господарювання,    який 
уповноважений  дистриб\’ютором  на  здійснення продажу транспортних 
засобів та їх складових частин,  що мають ідентифікаційні  номери, 
матеріально-технічна  база  якого  відповідає  основним  критеріям 
оцінки  торгово-сервісних  потужностей  і  який  від  свого  імені 
здійснює  на  договірних засадах продаж транспортних засобів та їх 
складових  частин,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  проводить 
передпродажну     підготовку,    гарантійне    та    післяпродажне 
обслуговування  і  поставлений  на облік відповідно у департаменті 
Державтоінспекції  МВС  і  Держсільгоспінспекції;  {  Абзац третій 
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     електронний  реєстр  –  автоматизована  інформаційно-пошукова 
система  обліку суб\’єктів господарювання, які здійснюють оптову та 
роздрібну   торгівлю   транспортними  засобами  та  їх  складовими 
частинами, що мають ідентифікаційні номери, накопичення інформації 
про  надходження,  передачу, реалізацію транспортних засобів та їх 
складових  частин,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  видачу та 
використання  бланкової  продукції,  номерних  знаків  для разових 
поїздок  і  номерних  знаків  \”Транзит\”. { Пункт 3 доповнено новим 
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  243  (  243-2013-п  )  від 
03.04.2013 } 
     Інші  терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах 
України  \”Про  захист  прав  споживачів\” ( 1023-12 ) і \”Про захист 
прав  покупців  сільськогосподарських  машин\”  (  900-15 ) та ДСТУ 
4303-2004  \”Роздрібна  та  оптова  торгівля. Терміни та визначення 
понять\”.   {  Абзац  пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановою КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     4.  Облік  суб\’єктів господарювання, які здійснюють оптову та 
роздрібну  торгівлю  автомобілями,  автобусами,  мотоциклами  всіх 
типів,  марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, 
іншими   транспортними   засобами   вітчизняного   та   іноземного 
виробництва та їх складовими частинами,  що мають  ідентифікаційні 
номери,  ведеться Державтоінспекцією у порядку, встановленому МВС. 
Державтоінспекція   формує   та   веде  електронний  реєстр  таких 
суб\’єктів  господарювання.  {  Абзац  перший  пункту 4 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  243  (  243-2013-п  ) від 
03.04.2013 } 
     Облік суб\’єктів  господарювання,  які  здійснюють  оптову  та 
роздрібну  торгівлю  тракторами,  самохідними  шасі,   самохідними 
сільськогосподарськими,   дорожньо-будівельними  і  меліоративними 
машинами,  сільськогосподарською  технікою,   іншими   механізмами 
вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, 
що мають ідентифікаційні номери, ведеться Держсільгоспінспекцією у 
порядку    (    z1038-12    ),    встановленому   Мінагрополітики. 
Держсільгоспінспекція  створює  та  веде  електронний реєстр таких 
суб\’єктів  господарювання.  {  Абзац  другий  пункту 4 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  243  (  243-2013-п  ) від 
03.04.2013 }
{  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  955 ( 955-2010-п ) від 
20.10.2010 } 
     5. Торговельна  діяльність  у  сфері  оптової  та  роздрібної 
торгівлі транспортними засобами та  їх  складовими  частинами,  що 
мають ідентифікаційні номери, регулюється Господарським ( 436-15 ) 
і Цивільним ( 435-15 ) кодексами України,  Законами  України  \”Про 
захист прав  споживачів\”  (  1023-12  ),  \”Про патентування деяких 
видів підприємницької діяльності\”  (  98/96-ВР  ),  \”Про  дорожній 
рух\”  ( 3353-12 ), \”Про захист прав покупців сільськогосподарських 
машин\”  ( 900-15 ), \”Про систему інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового  комплексу  України\”  ( 229-16 ) та іншими актами 
законодавства, а також цим Порядком.
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     6. Суб\’єкти  господарювання  забезпечують   реалізацію   прав 
споживачів  і  покупців  (далі  –  споживачі), визначених Законами 
України  \”Про  захист  прав  споживачів\” ( 1023-12 ) і \”Про захист 
прав покупців сільськогосподарських машин\” ( 900-15 ), зобов\’язані 
виконувати цей Порядок та вимоги інших нормативно-правових актів з 
питань провадження торговельної діяльності.
{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code