Виключення суден з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України

Виключення суден з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України 
     47. Виключення судна з Державного суднового  реєстру  України 
чи  Суднової  книги України здійснюється шляхом припинення записів 
про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів, 
передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку. 
     Виключення може бути постійним або тимчасовим. 
     48. Постійне  виключення судна з Державного суднового реєстру 
України або Суднової книги України здійснюється: 
     а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором 
України; 
     б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно; 
     в) у   разі   визнання   судна   непридатним   для  подальшої 
експлуатації; 
     г) у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру  іноземного 
судна; 
     д) у разі зміни зареєстрованого власника судна, судновласника 
або  фрахтувальника  за  бербоут-чартером.  {  Пункт  48 доповнено 
підпунктом  \”д\”  згідно  з  Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 
07.03.2006 } 
     У    разі    постійного   виключення   судна,   за   бажанням 
судновласника,   орган   реєстрації  у  п\’ятиденний  термін  видає 
свідоцтво  про  виключення  судна  з  Державного суднового реєстру 
України  чи  Суднової  книги  України, зразок якого затверджується 
Мінінфраструктури.  { Абзац пункту 48 із змінами, внесеними згідно 
з  Постановами  КМ  N  963  (  963-2004-п  ) від 28.07.2004, N 933 
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     49. Підставою  для  постійного  виключення  судна  є письмова 
заява,  яку  судновласник  чи  фрахтувальник зареєстрованого судна 
подає до відповідного органу державної реєстрації суден, яким воно 
було зареєстроване. { Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     Заява подається  за  довільною формою із зазначенням причини, 
яка викликає необхідність виключення судна з Державного  суднового 
реєстру  України  чи  Суднової  книги України.  При цьому до заяви 
додаються суднові реєстраційні документи,  передбачені пунктами 25 
і  42  цього  Порядку,  документи,  що підтверджують наявність або 
відсутність  заставних  зобов\’язань,  та  документ, що підтверджує 
сплату  встановлених  зборів. { Абзац другий пункту 49 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  250  (  250-2006-п  ) від 
07.03.2006 } 
     50. У  разі  постійного  виключення  з  Державного  суднового 
реєстру  України  чи Суднової книги України іноземного судна орган 
державної  реєстрації,  що  його  виключає,  повідомляє   про   це 
компетентний орган іноземної держави реєстрації судна. 
     51. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру 
України або  Суднової  книги  України  здійснюється  в  разі  його 
передачі   на   законних   підставах   у  тимчасове  володіння  чи 
використання іноземній державі,  юридичній або фізичній  особі,  а 
також  особі  без  громадянства,  з  тимчасовою заміною Державного 
прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що: 
     а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна 
прапора; 
     б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора; 
     в) заставодержатель  зареєстрованих  застав  судна  згоден на 
тимчасову заміну прапора. 
     У разі тимчасового виключення судна  з  Державного  суднового 
реєстру України чи Суднової книги України Укрморрічінспекція видає 
свідоцтво  про  тимчасове виключення судна із Державного суднового 
реєстру  або  Суднової  книги України, зразок якого затверджується 
Мінінфраструктури.  { Абзац п\’ятий пункту 51 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     52. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру 
України або Суднової книги України проводиться на підставі: 
     а) письмової   заяви  судновласника  до  відповідного  органу 
державної  реєстрації  із  зазначенням  причин,   які   викликають 
необхідність  тимчасового виключення судна із Державного суднового 
реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї 
суднових документів,  передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку 
(за винятком свідоцтва про право власності на судно); 
     б) письмового дозволу компетентного органу іноземної  держави 
нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових 
реєстрах та на заміну на ньому прапора; 
     в) копії договору фрахтування; 
     г) письмового   дозволу   заставодержателя    на    тимчасове 
виключення  судна  з  Державного  суднового  реєстру  України  або 
Суднової книги України; 
     д) документа, що підтверджує сплату встановлених зборів. 
     53. У разі зміни органу державної реєстрації  судна  в  межах 
України   судновласник  одночасно  подає  до  відповідного  органу 
державної  реєстрації  судна  за місцем його реєстрації, погоджену 
Укрморрічінспекцією    в    установленому   порядку,   заяву   про 
перереєстрацію судна із зазначенням органу державної реєстрації, в 
якому  він  має  намір  зареєструвати  судно,  та  заяву до органу 
державної  реєстрації  судна,  в  якому  має намір перереєструвати 
його,  з  додаванням  документів,  передбачених пунктами 13 або 34 
цього Порядку. Після видачі нових документів, які засвідчують факт 
державної  реєстрації  судна,  орган державної реєстрації судна, в 
якому  судно  перереєстровано, повідомляє у триденний термін орган 
попередньої реєстрації судна.
{  Пункт  53  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 250 
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     54. Після постійного виключення судна з Державного  суднового 
реєстру   України   або  Суднової  книги  України  всі  документи, 
пов\’язані  з  його  реєстрацією,  зберігаються  органом  державної 
реєстрації  суден  не  менше трьох років,  після чого знищуються в 
установленому порядку. 
     55. Документи,  одержані від судновласника згідно з  вимогами 
про  тимчасове  виключення  судна  з  Державного суднового реєстру 
України або Суднової книги України, зберігаються органом державної 
реєстрації   упродовж  терміну  передачі  судна  в  бербоут-чартер 
іноземній фізичній або юридичній особі. 
     56. У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного 
з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, 
органу  державної  реєстрації  подається документ, виданий органом 
іноземної   реєстрації   судна,   про  виключення  цього  судна  з 
іноземного  суднового реєстру. { Абзац перший пункту 56 в редакції 
Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     Замість цих   документів   судновласнику   видаються  суднові 
реєстраційні документи про судно, що зберігалися органом державної 
реєстрації,  в  якому  воно було зареєстроване згідно з пунктом 55 
цього Порядку. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code