Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України

Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України 
     11.  Включення  морських  торговельних  суден  до  Державного 
суднового   реєстру   України   здійснюється  виключно  капітанами 
морських портів за погодженням з Укрморрічінспекцією, а риболовних 
суден – за погодженням з Держрибагентством та Укрморрічінспекцією. 
{ Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     Внесення  річкових  суден  до  Державного  суднового  реєстру 
України здійснюється безпосередньо Укрморрічінспекцією. { Пункт 11 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 
07.03.2006 } 
     Порядок погодження   реєстрації  торговельних  та  риболовних 
суден визначається Мінінфраструктури разом з Мінагрополітики. 
     Укрморрічінспекція  веде  Державний  судновий реєстр України, 
Держрибагентство  –  Реєстр  риболовних  суден,  який  є складовою 
частиною Державного суднового реєстру України.
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 963 ( 963-2004-п ) від 
28.07.2004 } 
     12. Реєстрації   у   Державному   судновому  реєстрі  України 
підлягають: 
     а) пасажирські,  наливні   судна,   судна,   призначені   для 
перевезень  небезпечних  вантажів,  а  також буксири незалежно від 
потужності головних двигунів і валової місткості; 
     б)  самохідні  судна,  у тому числі риболовні, не зазначені в 
підпункті  \”а\” цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт 
і  більше; ( Підпункт \”б\” пункту 12 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     в) судна,  не  зазначені в підпунктах \”а\” і \”б\” цього пункту, 
валовою місткістю 80 одиниць і більше. 
     13.   Реєстрація   здійснюється   на  підставі  погодженої  в 
Укрморрічінспекції,  а  для риболовних суден – Держрибагентстві та 
Укрморрічінспекції  письмової  заяви  судновласника,  зразок  якої 
затверджується Мінінфраструктури, що подається до органу державної 
реєстрації.  { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     До заяви додаються такі документи: 
     а) заповнена   судновласником   анкета  Державного  суднового 
реєстру України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури; 
     б) копія документа, що підтверджує право власності на судно; 
     в) копія обмірного свідоцтва; 
     г)  копія  свідоцтва  про  придатність  судна до плавання або 
документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, 
зразок  яких  затверджується  Мінінфраструктури,  а для риболовних 
суден  –  Держрибагентством;  { Підпункт \”г\” пункту 13 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  250  (  250-2006-п  ) від 
07.03.2006 } 
     д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна); 
     е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; 
     є) копія  страхового   полісу   або   іншого   документа   із 
зазначенням    умов    забезпечення   цивільної   відповідальності 
судновласника  за  шкоду  від  забруднення  нафтою,   передбачених 
міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна; 
     ж) свідоцтво  про  тимчасове  право на плавання під Державним 
прапором України, якщо воно видавалося; 
     з)  документи,  що  підтверджують  наявність  або відсутність 
заставних  зобов\’язань;  {  Підпункт  \”з\”  пункту  13  в  редакції 
Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     й)  копія  документа,  що  підтверджує особу власника та його 
громадянство (у разі належності судна фізичній особі);
{   Підпункт   \”й\”  пункту  13  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановами  КМ  N  250  (  250-2006-п  )  від  07.03.2006,  N 849 
(  849-2011-п  )  від  10.08.2011;  в  редакції Постанови КМ N 233 
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 } 
     к)  документ,  що  свідчить  про  виключення  судна з реєстру 
попереднім   органом   реєстрації   (у   разі   коли   судно  було 
зареєстроване).  {  Пункт  13  доповнено  підпунктом  \”к\” згідно з 
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     Додатково подається документально підтверджена інформація про 
призначення  судна,  наявність  у  нього ідентифікаційних ознак та 
знімки  судна  (вигляд  з  правого  та  лівого  борту). { Пункт 13 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 
07.03.2006 } 
     Для  реєстрації  риболовного судна крім зазначених документів 
подаються   документально   підтверджена   інформація   про   його 
призначення  (траулер  кормового тралення,  сейнер кошелевого лову 
тощо) і добову потужність  технологічного  обладнання,  фотокартки 
судна   (вигляд   з   правого  та  лівого  борту),  відомості  про 
попереднього  власника.  (  Пункт  13  доповнено  абзацом згідно з 
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
(  Пункт  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     14. Судно,  зафрахтоване  за  договором  бербоут-чартеру,  на 
підставі  письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у 
Державному судновому реєстрі України тимчасово,  на термін,  що не 
перевищує   терміну  чинності  такого  договору,  якщо  на  момент 
реєстрації судна воно не було внесене до суднового  реєстру  іншої 
держави  або  якщо  таке  судно внесене до суднового реєстру іншої 
держави,  але запис  про  нього  припинено,  про  що  судновласник 
повинен подати відповідний сертифікат. 
     У разі  коли  в  іншій державі дозволяється внесення судна до 
кількох суднових реєстрів,  вимога щодо  подання  сертифіката  про 
припинення  запису  в  судновому  реєстрі  цієї  держави  може  не 
виконуватися. 
     15. Для    реєстрації    іноземного     судна,     отриманого 
судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, 
додатково до  документів,  зазначених  у  пункті  13,  крім  копій 
документів, що підтверджують право власності на судно, додаються: 
     а) копія договору фрахтування; 
     б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; 
     в) письмовий   дозвіл   на  реєстрацію  компетентного  органу 
держави іноземної реєстрації судна; 
     г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене. 
     16. Копії документів,  що подаються,  повинні бути засвідчені 
нотаріусом   за   місцем   реєстрації   судна  або  органами,  які 
здійснювали їх оформлення та видачу.
{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 250 
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     17. У  заяві  судновласника  зазначається  термін  реєстрації 
(постійний  чи   тимчасовий).   У   разі   тимчасової   реєстрації 
зазначається термін дії договору фрахтування. 
     18. В  анкеті  Державного  суднового реєстру України,  зразок 
якої затверджується Мінінфраструктури, зазначається: 
     а) ідентифікаційний номер згідно з  Порядком  про  присвоєння 
судну   назви   та   ідентифікаційного   номера  суднової  станції 
супутникового зв\’язку, що визначається Мінінфраструктури; 
     б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним 
кодексом   щодо   управління   безпечною  експлуатацією  суден  та 
запобіганням забрудненню, а саме: 
     пасажирське судно: 
     пасажирське високошвидкісне судно; 
     вантажне високошвидкісне судно; 
     навалочне судно; 
     нафтовий танкер; 
     танкер-хімовоз; 
     пересувна морська бурова споруда; 
     газовоз; 
     інше вантажне судно; 
     риболовне  судно.  ( Підпункт \”б\” пункту 18 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     Тип  іншого  судна  зазначається  на  підставі документів, що 
свідчать  про проходження таким судном технічного нагляду; { Пункт 
18  доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) 
від 07.03.2006 } 
     в)  юридична  адреса  судновласника,  а  для судновласників – 
фізичних осіб – зареєстроване місце проживання.
{   Підпункт   \”в\”  пункту  18  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановами  КМ  N  250  (  250-2006-п  )  від  07.03.2006,  N 849 
(   849-2011-п  )  від  10.08.2011,  N  233  (  233-2013-п  )  від 
08.04.2013 } 
     19. Визнається  чинною  також  копія  страхового  полісу  або 
іншого  документа  із  зазначенням  умов  забезпечення   цивільної 
відповідальності  судновласника  за  шкоду від забруднення нафтою, 
передбачених Міжнародною конвенцією про цивільну  відповідальність 
за шкоду від забруднення нафтою 1992 року ( 995_839 ). 
     20.   Мінімальний   склад   екіпажу,  що  забезпечує  безпеку 
морського  торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, або 
судна,   що   здійснює   плавання  на  внутрішніх  водних  шляхах, 
встановлюється Мінінфраструктури (Держрибагентством) відповідно до 
вимог законодавства України.
{  Пункт  20  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 
(   963-2004-п  )  від  28.07.2004,  N  250  (  250-2006-п  )  від 
07.03.2006 } 
     21.  На підставі поданих документів Укрморрічінспекція, а для 
риболовних  суден  –  Держрибагентство та Укрморрічінспекція готує 
висновок  про  реєстрацію  судна  у  Державному  судновому реєстрі 
України або відмову у його реєстрації з обгрунтуванням причин. 
     Рішення про  реєстрацію  судна  або  про   відмову   у   його 
реєстрації  приймається  протягом  15 робочих днів з дня одержання 
заяви  і  необхідних  документів.  {  Абзац  другий  пункту  21 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 
07.03.2006 }
(  Пункт  21  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     22. Державний   судновий   реєстр   України   повинен    бути 
прошнурованим   і  пронумерованим,  а  записи  скріплені  підписом 
Голови Укрморрічінспекції і гербовою печаткою Укрморрічінспекції. 
{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 157 
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
     23. Записи  у  Державному  судновому  реєстрі України повинні 
бути своєчасними,  достовірними і відповідати  записам  у  поданих 
судновласником документах. 
     Записи виконуються  ручкою.  Виправлення  в  записах  повинні 
підтверджуватися словами  \”Виправленому  вірити\”  і  скріплюватися 
підписом   працівника,   відповідального   за  ведення  Державного 
суднового реєстру України. 
     24. На  кожне  зареєстроване  судно  у  Державному  судновому 
реєстрі  України  відводиться  окрема сторінка.  У разі виключення 
судна із  реєстру  його  номер  для  реєстрації  нового  судна  не 
використовується. 
     25.  Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних 
документів  судновласник  подає  копії  платіжних  документів,  що 
свідчать  про  сплату  відповідних зборів в установленому розмірі. 
Орган    державної    реєстрації    після   надходження   висновку 
Укрморрічінспекції,  а  для риболовних суден – Держрибагентству та 
Укрморрічінспекції  у  триденний  строк  видає  судновласнику такі 
реєстраційні  документи:  {  Абзац  перший  пункту  25  в редакції 
Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     свідоцтво на право плавання під Державним прапором України; 
     свідоцтво про право власності на  судно.  У  разі  тимчасової 
реєстрації  судна  свідоцтво  про  право  власності  на  судно  не 
видається. 
     Річковим  суднам,  зазначеним  у пункті 12 Порядку, свідоцтво 
про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про 
право     власності     на     судно    видаються    безпосередньо 
Укрморрічінспекцією.   {  Пункт  25  доповнено  абзацом  згідно  з 
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     Капітан  морського  рибного  порту видає власнику риболовного 
судна:  (  Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; ( Пункт 25 доповнено 
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  963  (  963-2004-п  )  від 
28.07.2004 ) 
     свідоцтво   про   тимчасове  виключення  судна  з  Державного 
суднового  реєстру  України; ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру 
України. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     Укрморрічінспекція, а для риболовних суден – Держрибагентство 
та Укрморрічінспекція видає судновласнику: 
     а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; 
     б) свідоцтво про страхування або інше фінансове  забезпечення 
цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою; 
     в) свідоцтво  про  тимчасове  виключення  судна  з Державного 
суднового реєстру України; 
     г) свідоцтво про  виключення  судна  з  Державного  суднового 
реєстру України.
(  Пункт  25  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     26. У  разі  реєстрації  судна,  що  експлуатується на умовах 
бербоут-чартеру,  свідоцтво  на  право  плавання   під   Державним 
прапором  України  (судновий патент) видається незалежно від того, 
переходить до судновласника України право власності  на  судно  чи 
судно   після  закінчення  терміну  договору  підлягає  поверненню 
власникові.  Свідоцтво про  право  власності  на  судно  видається 
тільки  після  переходу  цього  права  на  законних  підставах  до 
судновласника України і постійної реєстрації судна. 
     До цього моменту на судні  зберігаються  документи  на  право 
власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином 
засвідчені документи  чи  їх  копії,  які  підтверджують  передачу 
судновласнику України права на користування судном. 
     27. Судно  набуває  права  плавання  під  Державним  прапором 
України   після   його   реєстрації   та   одержання   документів, 
передбачених пунктом 25 цього Порядку. 
     28. Придбане за кордоном судно,  тимчасово передане юридичній 
або  фізичній  особі  в  Україні,  може  набувати  права  підняття 
Державного  прапора  України  з  моменту  видачі  консулом України 
тимчасового свідоцтва про право плавання  під  Державним  прапором 
України. 
     Тимчасове свідоцтво   є   дійсним   до   реєстрації  судна  у 
Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року. 
     29.  З  отриманням суднових реєстраційних документів на судно 
наносяться  назва  судна  та  найменування  порту реєстрації, а на 
риболовне  судно  –  відповідні  знаки  маркування. ( Абзац перший 
пункту  29  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     У   разі   виникнення   змін,   що   викликають  необхідність 
виправлення  відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, 
орган  державної  реєстрації,  що видав реєстраційні документи, на 
підставі   письмового   погодження   Укрморрічінспекції,   а   для 
риболовних  суден  –  Держрибагентству та Укрморрічінспекції видає 
нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового 
реєстру  України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається 
органу  державної реєстрації. { Абзац другий пункту 29 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  250  (  250-2006-п  ) від 
07.03.2006 }
{  Пункт  29  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 } 
     30.   Видача   дублікатів  втрачених  суднових  реєстраційних 
документів  здійснюється  після  розгляду  заяви  про їх втрату до 
Укрморрічінспекції,  а  для риболовних суден – Держрибагентству та 
Укрморрічінспекції  та  опублікування  за  рахунок судновласника в 
газеті  \”Урядовий  кур\’єр\” оголошення про втрату цих документів та 
визнання  їх  недійсними.  Заява  про  видачу  дубліката втрачених 
документів  розглядається  протягом  не  більше  30  діб  від  дня 
опублікування зазначеного оголошення.
{  Пункт  30  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 } 
     31. Відповідальність  за  збереження  та  ведення  Державного 
суднового  реєстру  України  покладається  на  капітана  морського 
порту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code