ПРИВІЛЕЙОВАНІ ВИМОГИ

ПРИВІЛЕЙОВАНІ ВИМОГИ 
     Стаття 358. Черговість вимог 
     Підлягають переважному задоволенню перед іншими  вимогами,  у 
тому числі перед вимогами, забезпеченими заставою:
     1)  у  першу  чергу  –  вимоги,  що  випливають  з   трудових 
взаємовідносин,  вимоги  про  відшкодування   шкоди,    заподіяної 
каліцтвом, іншим ушкодженням  здоров\’я  або  смертю,  і  після  їх 
повного  відшкодування  –  вимоги  щодо  соціального  страхування, 
оскільки всі ці вимоги стосуються відповідного судна;
     2) у другу чергу – вимоги щодо ядерної  шкоди  і  забруднення 
моря, а також знищення наслідків забруднення;
     3) у  третю  чергу – вимоги канальних і портових зборів;
     4) у четверту чергу – вимоги про винагороду  за  рятування  і 
про сплату внесків, пов\’язаних із загальною аварією;
     5) у  п\’яту  чергу  –  вимоги  про  відшкодування  шкоди  від 
зіткнення суден або іншої аварії на морі, від пошкодження портових 
споруд, іншого майна, що знаходиться  в  порту,  а  також  засобів 
навігаційного устаткування;
     6) у шосту чергу –  вимоги,  що  виникають  з  дій,  вчинених 
капітаном на підставі наданих йому законом прав з метою збереження 
судна або продовження рейсу;
     7) у сьому  чергу  –  вимоги  про  відшкодування  шкоди  щодо 
вантажу або багажу;
     8) у восьму  чергу  –  вимоги  про  сплату  фрахту  та  інших 
платежів, належних за перевезення даного вантажу.
     Вимоги  про  сплату  наданих  у  порту  послуг  прирівнюються 
відповідно до вимог пункту 7 або 8 залежно від  того,
з якого майна вони відшкодовуються. 
     Стаття 359. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок судна 
     Вимоги, зазначені в пунктах 1-7  статті  358  цього  Кодексу, 
підлягають переважному відшкодуванню з:
     1) вартості судна;
     2) фрахту і плати за провіз пасажирів та їх багажу,  належних 
за рейс, протягом якого виникла підстава вимоги;
     3)  внесків,  пов\’язаних  із  загальною  аварією,    належних 
судновласникові по даному судну;
     4) відшкодування, належного  судновласнику  внаслідок  втрати 
фрахту, а також за завдані судну і ще не відновлені пошкодження;
     5) винагороди, належної судновласнику за рятування, що мало 
місце до закінчення рейсу,  за  винятком  сум,  які  повинні  бути 
сплачені судновласником відповідно до статті 336 цього Кодексу. 
     Стаття 360. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок вантажу 
     Вимоги, зазначені в пунктах 3, 4, 6  і  8  статті  358  цього 
Кодексу, підлягають переважному відшкодуванню з:
     1) вартості вантажу, не зданого одержувачеві;
     2) відшкодування, належного за пошкоджений вантаж;
     3)  внесків,  пов\’язаних  із  загальною  аварією,    належних 
вантажовласнику. 
     Стаття 361. Відшкодування за пропорційністю вимог 
                 однієї черги 
     Вимоги, зазначені у статті 358 цього Кодексу, відшкодовуються 
у порядку черговості та у межах кожної черги  пропорційно  розміру 
вимог.
     Однак вимоги, зазначені в пунктах 4  і  6  статті  358  цього 
Кодексу, відшкодовуються у межах цих черг  у  порядку,  зворотному 
часу їх виникнення. Вимоги, що виникли у зв\’язку з одним і тим  же 
випадком, вважаються такими, що виникли одночасно. 
     Стаття 362. Відшкодування за останнім рейсом 
     Вимоги, що відносяться до останнього рейсу, відшкодовуються з 
перевагою перед такими ж вимогами за попередніми рейсами.
     Однак вимоги, зазначені в пункті 1 статті 358 цього  Кодексу, 
що стосуються кількох рейсів, прирівнюються до таких же  вимог  за 
останнім рейсом. 
     Стаття 363. Строк дії привілеїв 
     Право переважного відшкодування припиняється після закінчення 
одного року з дня виникнення вимоги, за винятком вимог, зазначених 
у  пункті  6  статті  358  цього  Кодексу,    право    переважного 
відшкодування яких припиняється після закінчення шести  місяців  з 
дня виникнення вимоги. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code