Обов\’язковий технічний контроль транспортних засобів

Обов\’язковий технічний контроль транспортних засобів 
     Транспортні засоби,  що  беруть  участь  у дорожньому русі та 
зареєстровані  у  відповідних  підрозділах Міністерства внутрішніх 
справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, підлягають 
обов\’язковому технічному контролю відповідно до цієї статті. 
     Обов\’язковому технічному контролю не підлягають: 
     1) легкові автомобілі усіх типів,  марок і  моделей,  причепи 
(напівпричепи)   до   них   (крім   таксі   та   автомобілів,   що 
використовуються для перевезення пасажирів або  вантажів  з  метою 
отримання   прибутку),  мотоцикли,  мопеди,  мотоколяски  та  інші 
прирівняні до  них  транспортні  засоби  –  незалежно  від  строку 
експлуатації; 
     2) легкові  автомобілі,  що  використовуються для перевезення 
пасажирів або  вантажів  з  метою  отримання  прибутку,   вантажні 
автомобілі незалежно  від  форми  власності  вантажопідйомністю до 
3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років. 
     Обов\’язковий технічний    контроль    транспортного    засобу 
передбачає  перевірку  технічного  стану  транспортного засобу,  а 
саме:  системи  гальмового  і   рульового   керування,   зовнішніх 
світлових приладів,  пневматичних шин та коліс,  світлопропускання 
скла,  газобалонного обладнання (за наявності),  інших елементів у 
частині,  що  безпосередньо  стосується безпеки дорожнього руху та 
охорони навколишнього природного середовища. 
     Порядок проведення  обов\’язкового  технічного   контролю   та 
обсяги    перевірки    технічного   стану   транспортних   засобів 
( 137-2012-п ) визначає Кабінет Міністрів України. 
     Обов\’язковий технічний   контроль    транспортних    засобів, 
призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 
користування   та   зареєстрованих   у   відповідних   підрозділах 
Міністерства  внутрішніх  справ  України,  що забезпечують безпеку 
дорожнього  руху,  здійснюють  суб\’єкти  проведення  обов\’язкового 
технічного   контролю,   які   мають   на   правах  власності  або 
користування  обладнання,  що  дає змогу перевіряти технічний стан 
транспортних  засобів  на відповідність вимогам безпеки дорожнього 
руху та охорони навколишнього середовища. 
     Перелік обладнання,   необхідного   для  одержання  права  на 
здійснення обов\’язкового технічного контролю транспортних засобів, 
а   також   документів,   що   подаються   суб\’єктами   проведення 
обов\’язкового технічного  контролю  для  одержання  такого  права, 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 
     Періодичність проходження  обов\’язкового  технічного контролю 
становить: 
     для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення 
пасажирів або  вантажів  з  метою  отримання  прибутку,  вантажних 
автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю  до 
3,5  тонни,  причепів  до  них із строком експлуатації більше двох 
років – кожні два роки; 
     для вантажних    автомобілів    вантажопідйомністю     більше 
3,5 тонни,   причепів   до  них  та  таксі  незалежно  від  строку 
експлуатації – щороку; 
     для автобусів та  спеціалізованих  транспортних  засобів,  що 
перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – 
двічі на рік. 
     На кожний  транспортний  засіб,   що   пройшов   обов\’язковий 
технічний   контроль   і   визнаний   технічно  справним,  суб\’єкт 
проведення  обов\’язкового  технічного  контролю  складає  протокол 
перевірки    його   технічного   стану,   який   видається   водію 
транспортного засобу.  У протоколі  зазначається  строк  чергового 
проходження обов\’язкового технічного контролю транспортного засобу 
відповідно до  періодичності  проходження,  встановленої  частиною 
восьмою цієї статті. 
 
     {  Частину  дев\’яту  статті  35  виключено на підставі Закону 
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 } 
 
     Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану 
транспортного  засобу  ( 137-2012-п ) затверджує Кабінет Міністрів 
України. 
     Забезпечення суб\’єктів  проведення  обов\’язкового  технічного 
контролю   бланками   протоколів   перевірки   технічного    стану 
транспортного  засобу,  а також доступом до загальнодержавної бази 
даних   про   результати   обов\’язкового    технічного    контролю 
транспортних  засобів  здійснюється  на  платній  основі.  Порядок 
забезпечення   суб\’єктів   проведення   обов\’язкового   технічного 
контролю    бланками    протоколів,    доступом    до   зазначеної 
загальнодержавної бази даних та  розмір  плати  за  надання  таких 
послуг ( 146-2012-п ) встановлює Кабінет Міністрів України. 
     Обов’язковий  технічний  контроль  транспортних  засобів, які 
належать   військовим   формуванням,   органам  внутрішніх  справ, 
Державній   прикордонній  службі  України,  Державній  спеціальній 
службі   транспорту,  Державній  службі  спеціального  зв’язку  та 
захисту    інформації   України,   Оперативно-рятувальній   службі 
цивільного захисту, покладається на ці формування та органи.
{  Частина  дванадцята  статті  35  в  редакції  Закону  N 5085-VI 
( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     Обов\’язковий технічний  контроль тракторів,  самохідних шасі, 
самохідних    сільськогосподарських,    дорожньо-будівельних     і 
меліоративних    машин,   сільськогосподарської   техніки,   інших 
механізмів  здійснюється  в  порядку  ( 1201-2011-п ), визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 
     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну 
політику  у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, 
створює  і  веде  реєстр  суб\’єктів господарювання, які здійснюють 
обов\’язковий   технічний   контроль  тракторів,  самохідних  шасі, 
самохідних     сільськогосподарських,    дорожньо-будівельних    і 
меліоративних    машин,   сільськогосподарської   техніки,   інших 
механізмів,  а  також  здійснює  державний контроль за додержанням 
такими суб\’єктами вимог законодавства в цій сфері. 
     На кожний     трактор,     самохідне     шасі,      самохідну 
сільськогосподарську,  дорожньо-будівельну  і меліоративну машини, 
одиницю сільськогосподарської техніки,  інший механізм, що пройшов 
обов\’язковий  технічний  контроль  і згідно з протоколом перевірки 
технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб\’єкт 
господарювання   видає   протокол   перевірки   технічного   стану 
транспортного засобу. 
     Порядок    проведення   обов\’язкового   технічного   контролю 
транспортних   засобів  (  1225-2011-п  ),  зареєстрованих  іншими 
уповноваженими  державними  органами, затверджує Кабінет Міністрів 
України за поданням цих органів.
{  Стаття 35 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008; 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 
02.12.2010;   в   редакції  Закону  N  3565-VI  (  3565-17  )  від 
05.07.2011 } 
     Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і 
                ремонту транспортних засобів 
     Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують, 
зобов\’язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі  проведення 
робіт  по  їх  технічному  обслуговуванню  і  ремонту  згідно    з 
нормативами, встановленими  виробниками  відповідних  транспортних 
засобів. 
 
     {  Частину  другу  статті  36  виключено  на  підставі Закону 
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 } 
 
     Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації   та   органи   місцевого   самоврядування   повинні 
організовувати  роботу  і  всіляко  сприяти створенню мережі служб 
швидкої технічної допомоги учасникам дорожнього руху безпосередньо 
на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах.
{  Частина третя статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних 
                засобів 
     Забороняється          експлуатація          незареєстрованих 
(неперереєстрованих) транспортних засобів,  ідентифікаційні номери 
складових частин яких  не  відповідають  записам  у  реєстраційних 
документах,  знищені  чи  підроблені,  без  номерного  знака або з 
номерним знаком,  що не належить цьому  засобу  чи  не  відповідає 
вимогам стандартів,  або з номерними знаками,  які закріплені у не 
встановлених  для  цього  місцях,  закриті  іншими  предметами  чи 
забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака 
з  відстані  20  метрів,  перевернуті  чи  не  освітлені,  а також 
транспортних   засобів,  що  підлягають  обов\’язковому  технічному 
контролю,  але  не  пройшли  його,  та  у  випадках,  передбачених 
законодавством,   без   чинного   на   території   України  поліса 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників  наземних  транспортних  засобів (страхового сертифіката 
\”Зелена картка\”).
{  Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     Експлуатація транспортних засобів також забороняється в разі: 
{  Абзац  перший  частини  другої  статті 37 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     порушення вимог щодо їх переобладнання; 
     порушення порядку  встановлення  і  використання  спеціальних 
світлових і звукових сигнальних пристроїв; 
     виявлення технічних  несправностей  і невідповідності вимогам 
правил,  норм та стандартів,  що стосуються  забезпечення  безпеки 
дорожнього   руху,   а  також  неукомплектованості  відповідно  до 
призначення. 
     З метою недопущення негативного впливу на  життя  і  здоров\’я 
людей   або   в   разі  загрози  погіршення  екологічної  ситуації 
експлуатація  транспортних  засобів  може  бути  в   установленому 
законодавством   порядку   обмежена   або   заборонена  в  окремій 
місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code