Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів

Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів 
     Переобладнання транспортних засобів,  тобто  зміна  типу  або 
марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних 
засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом  установки  кабіни, 
кузова  чи  їх  деталей,  спеціального  обладнання   і    номерних 
агрегатів, не передбачених нормативно-технічною  документацією  на 
даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам 
і стандартам України. 
     Не  дозволяється  без  погодження  з виробниками транспортних 
засобів  та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої 
на це Кабінетом Міністрів України організації  переобладнання,  що 
призводить   до  зміни  повної  маси та  її  розподілу   по  осях, 
розміщення центру ваги,  типу двигуна,  його  ваги  і  потужності, 
колісної  бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового 
керування та трансмісії.
{   Частина   друга  статті  32  в  редакції  Закону  N  234/94-ВР 
( 234/94-ВР ) від 10.11.94 } 
     У  разі  переобладнання  п\’яти  і більше транспортних засобів 
протягом року суб\’єкти господарювання, які здійснюють господарську 
діяльність  з  переобладнання  транспортних засобів,  повинні мати 
узгоджену  з  відповідними  уповноваженими   державними   органами 
нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання 
та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу  щодо 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху.  Допуск  до  експлуатації 
переобладнаних  транспортних  засобів  здійснюється  лише   шляхом 
проведення  спеціальних  випробувань  та оформлення сертифіката на 
відповідність  вимогам  чинних  в  Україні  правил,  нормативів  і 
стандартів.
{  Частина третя статті 32 в редакції Закону N 4103-VI ( 4103-17 ) 
від 09.12.2011 } 
     Переобладнання,  що  призвело  до  зміни   облікових    даних 
механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у  його 
реєстраційних документах. 
     Переобладнання  транспортних  засобів  здійснюється в порядку 
( 607-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
{  Статтю 32 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом N 4103-VI 
( 4103-17 ) від 09.12.2011 } 
     Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних 
                засобів, що перебувають в експлуатації 
     Технічний  стан  транспортних  засобів,  що   перебувають   в 
експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху  та 
охорони  навколишнього  середовища,  має  відповідати    правилам, 
нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку. 
     Обов\’язок  щодо  забезпечення  належного  технічного    стану 
транспортних засобів покладається на їх власників або інших  осіб, 
які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством. 
     Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів 
     Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні 
комплексу заходів,  пов\’язаних із  перевіркою  документів,  які  є 
підставою для здійснення реєстрації,  звіркою і,  за необхідності, 
дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та  оглядом 
транспортного   засобу,   оформленням   і   видачею  реєстраційних 
документів та номерних знаків. 
     Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в 
себе процес реєстрації,  накопичення,  узагальнення, зберігання та 
передачі інформації про зареєстровані  транспортні  засоби  та  їх 
власників. 
     Державній реєстрації  та  обліку  підлягають  призначені  для 
експлуатації на вулично-дорожній  мережі  загального  користування 
транспортні  засоби усіх типів:  автомобілі,  автобуси,  мотоцикли 
всіх  типів,  марок  і  моделей,  самохідні  машини,  причепи   та 
напівпричепи   до   них,   мотоколяски,  інші  прирівняні  до  них 
транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних 
дорогах державного значення. 
     Державна реєстрація    та   облік   автомобілів,   автобусів, 
мотоциклів та мопедів усіх  типів,  марок  і  моделей,  самохідних 
машин,  причепів  та  напівпричепів  до  них,  мотоколясок,  інших 
прирівняних  до них транспортних засобів здійснюються відповідними 
підрозділами    Міністерства    внутрішніх   справ   України,   що 
забезпечують безпеку дорожнього руху.
{  Частина  четверта  статті  34  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     Для   автоматизованого   обліку   транспортних   засобів,  що 
використовуються    на    вулично-дорожній    мережі    загального 
користування  і  підлягають  державній або відомчій реєстрації, та 
відомостей  про  їх  власників  ведеться  Єдиний державний реєстр, 
держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ 
України.
{  Статтю  34 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5085-VI 
( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     Органи,   які   здійснюють  відомчу  реєстрацію  транспортних 
засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального 
користування,  після  реєстрації  (внесення  змін  у відомості про 
реєстрацію) транспортного засобу невідкладно подають відомості про 
нього  до  Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України 
для внесення їх до Єдиного державного реєстру.
{  Статтю  34 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5085-VI 
( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил 
України,  внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної   прикордонної  служби  України,  Державної  спеціальної 
служби   транспорту,  Державної  служби  спеціального  зв’язку  та 
захисту    інформації   України,   Оперативно-рятувальної   служби 
цивільного  захисту,  житлово-комунального  господарства,  а також 
тих,  що  не  підлягають  експлуатації  на вулично-дорожній мережі 
загального користування, здійснюють: { Абзац перший частини сьомої 
статті  34  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5085-VI 
( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     транспортних засобів,  які  належать   військовим   частинам, 
об\’єднанням  чи  організаціям,  що  входять до складу Збройних Сил 
України, – уповноважений орган Міністерства оборони України; 
     транспортних   засобів,   які  належать  внутрішнім  військам 
Міністерства  внутрішніх  справ України, – уповноважений підрозділ 
органу   військового  управління  внутрішніх  військ  Міністерства 
внутрішніх  справ  України;  {  Частину  сьому статті 34 доповнено 
новим  абзацом  згідно  із  Законом  N  5085-VI  (  5085-17  ) від 
05.07.2012 } 
     транспортних  засобів,  які  належать  Державній прикордонній 
службі    України,    –    уповноважений    підрозділ   спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у справах 
охорони  державного  кордону;  { Частину сьому статті 34 доповнено 
новим  абзацом  згідно  із  Законом  N  5085-VI  (  5085-17  ) від 
05.07.2012 } 
     транспортних  засобів,  які  належать  Державній  спеціальній 
службі  транспорту,  –  уповноважений  підрозділ органу управління 
Державної спеціальної служби транспорту; { Частину сьому статті 34 
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 5085-VI ( 5085-17 ) 
від 05.07.2012 } 
     транспортних   засобів,   які   належать   Державній   службі 
спеціального    зв’язку   та   захисту   інформації   України,   – 
уповноважений  орган спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої  влади  з  питань  організації  спеціального зв’язку та 
захисту  інформації;  {  Частину  сьому  статті 34 доповнено новим 
абзацом згідно із Законом N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     транспортних  засобів,  які  належать  Оперативно-рятувальній 
службі   цивільного  захисту,  –  уповноважений  орган  спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
цивільного  захисту;  {  Частину  сьому  статті 34 доповнено новим 
абзацом згідно із Законом N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     великотоннажних транспортних засобів та  інших  технологічних 
транспортних  засобів  –  центральний  орган  виконавчої влади, що 
реалізує  державну політику у сфері охорони праці; { Абзац частини 
статті  34  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     трамваїв  і тролейбусів – центральний орган виконавчої влади, 
що   реалізує  державну  політику  у  сфері  транспорту;  {  Абзац 
частини   статті  34  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     перегонових  і  спортивних транспортних засобів – центральний 
орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері 
фізичної  культури і спорту; { Абзац частини статті 34 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,  сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів – центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує   державну   політику   у   сфері  нагляду  (контролю)  в 
агропромисловому  комплексі. { Абзац частини статті 34 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Порядок здійснення  відомчої  реєстрації  та  ведення  обліку 
транспортних   засобів   (  1032-2009-п,  8-2010-п,  164-2013-п  ) 
визначається  Кабінетом  Міністрів  України. Для ведення відомчого 
обліку  зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, 
якими  вони  зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані 
електронно-облікові   системи.  Відомості  відомчого  обліку  щодо 
зазначених  транспортних  засобів  є  складовою  частиною  Єдиного 
державного реєстру.
{ Частина восьма статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх 
на законних підставах, зобов\’язані зареєструвати (перереєструвати) 
належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, 
митного оформлення,  одержання транспортних засобів або виникнення 
обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. 
     На транспортні  засоби оформляються та видаються реєстраційні 
документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, 
та   закріплюються   номерні   знаки,   які  відповідають  вимогам 
стандартів.  Закупівля за  державні  кошти  бланків  реєстраційних 
документів   та   номерних   знаків   для   транспортних   засобів 
здійснюється відповідно до вимог законодавства тими  органами,  на 
які покладений обов\’язок щодо їх реєстрації. 
     Єдині зразки  державних  номерних знаків та вимоги до них,  у 
тому числі тих,  що виготовляються за індивідуальним  замовленням, 
встановлюються державними стандартами України. 
     Власники  транспортних  засобів, зареєстрованих у відповідних 
підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують 
безпеку   дорожнього   руху,   у  порядку,  визначеному  Кабінетом 
Міністрів   України,  можуть  замовити  один  додатковий  комплект 
номерних   знаків,   який   виготовляється  за  їх  індивідуальним 
замовленням та відповідає вимогам стандартів. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code